Podczas posiedzenia połączonych sejmowych komisji Ochrony Środowiska oraz Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego odbyło się I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmiany ustawy o własności lokali

Projekt noweli precyzuje pojęcie właściciela nieruchomości; wskazuje też, że obowiązki związane ze składaniem deklaracji śmieciowych czy uiszczaniem opłat będą spoczywały na podmiocie faktycznie władającym nieruchomością. W przypadku budynków, w których wyodrębniono własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości ma przejąć osoba lub osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością wspólną, zarząd spółdzielni bądź właściciel lokalu (jeśli zarząd nie został wybrany).Przyszła nowela ma także ustalać minimalną częstotliwość odbioru śmieci. W przypadku odpadów zmieszanych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne, od kwietnia do października ma to się odbywać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku domów jednorodzinnych i nie rzadziej niż raz na tydzień - w przypadku budynków. Na tę kwestię zwracało uwagę wielu mieszkańców, którzy twierdzili, iż w niektórych gminach takie śmieci są odbierane za rzadko, np. raz na trzy tygodnie. Projektowana nowelizacja będzie wprowadzała obowiązek selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych. Popiół wsypany do innych odpadów bardzo utrudnia odzyskiwanie niektórych surowców. Projekt przewiduje również ułatwienia w kwestii sporządzania deklaracji śmieciowych.

Właściciel nieruchomości nie będzie musiał składać ich ponownie, jeśli gmina zmieni opłaty za śmieci. Ma być również sprecyzowane pojęcie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W noweli zapisano, że takie punkty będą musiały mieć stacjonarny charakter. Będą musiały również przyjmować określone odpady, takie jak przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny, meble, gabaryty czy popiół z palenisk. Dalsze prace nad projektem podejmie podkomisja pod kierownictwem Posła Tadeusza Arkita.

Sejmowy projekt nowelizacji ucpg oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk sejmowy 2377) - Pobierz

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Odpady typu "C", czyli korekta…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.