Szanowni Państwo.

Kongres ENVICON jest największym i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce wydarzeniem dotyczącym dziedziny ochrony środowiska. To odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w takich obszarach jak: gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, odnawialne źródła energii, transport, ochrona powietrza oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Kongres jest dedykowany przedstawicielom branż działających w wymienionych obszarach, a także reprezentantom administracji samorządowej i rządowej. Tylko w ubiegłym roku w trakcie 2 dni wzięło w nim udział łącznie ponad 700 uczestników, którzy wysłuchali około 60 prelegentów z kilku krajów oraz z Komisji Europejskiej.  Od wielu lat wydarzenie odbywa się przy Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Towarzyszy mu także wspaniała gala, podczas której następuje wręczenie statuetek w kilku konkursach środowiskowych m.in. Pucharze Recyklingu.

LOGO ENVICON ENVIRONMENT

Podczas tegorocznej XXI edycji Kongresu na uczestników czekają nowości. Zmiany rozpoczęły się od nazwy ENVICONU, który w tym roku zostaje uzupełniony słowem Environment, a sam kongres będzie odbywał się pod hasłem: Bogactwo idei dla środowiska. W ten sposób organizatorzy chcą jeszcze bardziej podkreślić charakter wydarzenia, a także fakt, że jest to prawdziwe święto wszystkich specjalistów i pasjonatów zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. W programie pojawią się nowe sesje tematyczne m.in. innowacyjna gmina, która jest bezpośrednio dedykowana samorządowcom.

W tym roku wśród prelegentów będą przedstawiciele wielu ważnych instytucji oraz administracji europejskiej i rządowej. Swoją obecność potwierdzili m.in. reprezentanci Ministerstwa Środowiska oraz Komisji Europejskiej m.in. Georges Kremlis z Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska oraz Samuele Furfari z Dyrekcji Generalnej ds. Energii. Uczestnicy wysłuchają przedstawicieli znanych organizacji takich jak: KIG, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Sobieskiego, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.   

Podzielona na 6 sesji tematyka będzie obejmować wystąpienia indywidualne i panele dyskusyjne skoncentrowane na wyzwaniach, trendach i możliwych rozwiązaniach.

Tegoroczną galę kongresu poprowadzi Olivier Janiak, a uświetni ją zespół Varius Manx.

ENVICON Environment to obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich ekspertów, profesjonalistów i pasjonatów ochrony środowiska zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.   

 

Rejestracja pod linkiem:

 http://envicon.abrys.pl/

 

 Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

                              Warszawa, 3 lipca 2017r.

 

Szanowni Państwo.

 

            W nawiązaniu do dotychczasowych prac nad zmianą ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym uprzejmie informujemy, iż Kierownictwo Ministerstwa Rozwoju, po ponownej analizie zagadnienia oraz przedstawionych przez nasz Związek argumentów, podjęło decyzję o uwzględnieniu naszych postulatów i z projektu ustawy o zmianie ustawy o PPP oraz niektórych innych ustaw wykreślony zostanie przepis nowelizujący ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

            Przypominamy, iż ZPGO od marca 2017r.- przy wsparciu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców- prowadził intensywne działania na rzecz wykreślenia z projektu ustawy o PPP w całości art.7., dotyczącego terenów niezamieszkałych i powierzania zamówień przez samorządy w trybie z wolnej ręki swoim jednostkom, w ramach zamówień publicznych lub umowy koncesji.

Nasze wielomiesięczne starania przyniosły zatem pożądany skutek. Dzięki wspólnemu działaniu w ramach Związku nasz głos został usłyszany, stanowisko zauważone i uwzględnione! Zatrzymaliśmy w ten sposób szkodliwe zmiany w ustawie, które całkowicie wyrugowały by małych i średnich, prywatnych przedsiębiorców z rynku gospodarki odpadami.

Możemy dziś bez fałszywej skromności powiedzieć, że Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami to organizacja, która realnie i skutecznie walczy o skupione wokół niej przedsiębiorstwa z branży odpadowej.

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż w dniu 30 maja br. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się Konferencja uzgodnieniowa organizowana w celu omówienia Projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, w której udział wzięła Pani Monika Byśkiniewicz- Członek Zarządu ZPGO.

Szanowni Państwo.

W dniu 6 czerwca br. w Warszawie odbyło się XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Podczas uroczystości rezygnację ze stanowiska  Przewodniczącego Związku złożył Pan Sławomir Rudowicz. Na dalszą kadencję w wyborach uzupełniających wybrany został Pan Leszek Zagórski, zaś Wiceprzewodniczącym Związku został Pan Sławomir Rudowicz.

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska zakończyło proces konsultacji i opiniowania Projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw i opublikowało najnowszą (z dnia 20.12.2016 r.) wersję tego projektu wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, natomiast zgłoszone w toku konsultacji uwagi zostały opublikowane w raportach. Projekt został skierowany do dalszych prac legislacyjnych w Rządowym Centrum Legislacji.

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Raport z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach (z 23.11.2016 r.) zawierający zestawienie uwag zgłoszonych oraz odniesienie się do tych uwag przez Ministerstwo Środowiska. Najwięcej kontrowersji w opiniach organizacji branżowych i przedsiębiorców wzbudziły nowe zasady ewidencjonowania odpadów.

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Urząd Zamówień Publicznych wydał internetowe Repozytorium wiedzy, w którym publikuje odpowiedzi na zgłaszane do UZP pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp. Uzupełniony materiał obejmuje nowe zagadnienia odnoszące się do: podmiotowego i przedmiotowego stosowania ustawy Pzp oraz badania i oceny ofert. Dokument zawiera również pytania i odpowiedzi dotyczące kwalifikacji podmiotowej wykonawców, „procedury odwróconej”, usług społecznych i innych szczególnych usług oraz środków ochrony prawnej.

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami alarmuje: w polskim systemie gospodarki odpadami panuje dramatyczna sytuacja. Nikt nie jest w stanie przetworzyć 30 tys. butelek PET za 7 zł! Niebawem tzn. 1-go lipca tego roku w życie wejdzie rozporządzenie Ministerstwa Środowiska, dotyczące podwyższonych standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Rozp. Min Śr. z dnia 29.12.2016r.).

Szanowni Państwo.

W dniu 18 stycznia br. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami wystosował komunikat prasowy „Kto płaci za odpady w Polsce”, chcąc zwrócić tym samym uwagę  na dramatyczną sytuację w systemie gospodarki odpadami w naszym kraju.  Teraz, zwracamy się do Państwa z prośbą o nagłośnienie tematu wśród lokalnych mediów i polityków (komunikat w załączeniu). Niezbędnym jest, byśmy zdobyli jak największy rozgłos i by jak najwięcej osób usłyszało o problemie.

Szanowni Państwo.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Panem Piotrem Maciejewskim- członkiem Zarządu ZPGO, udzielonego dla agencji informacyjnej NEWSERIA. Rozmowa dotyczy nieefektywnego finansowania systemu gospodarki odpadami w Polsce. Mimo że ustawa nakłada na producentów i podmioty wprowadzające towary na rynek obowiązek ponoszenia kosztów za zbieranie i przetwarzanie odpadów, prawo to nie jest skutecznie egzekwowane. Opłaty wnoszone przez te podmioty są zbyt niskie, przez co koszty spadają na firmy z branży gospodarowania odpadami. Poprawa systemu finansowania mogłaby obniżyć opłaty wnoszone przez obywateli.

Szanowni Państwo.

W dniu 7 marca br. w Serwisie Branżowym ZPGO Nr. 19 przekazaliśmy Państwu artykuł pt. „Zamiast sortować śmieci, sypią je do dziury w ziemi. "Newsweek": Mają zezwolenia od Szyszki”. W związku z naszą wypowiedzią zinterpretowaną na swój sposób przez redaktora Newsweeka, przekazujemy stosowne Sprostowanie, które skierowaliśmy do redakcji Newsweeka oraz Ministerstwa Środowiska.

Szanowni Państwo.

W dniu 31 marca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbędzie się konferencja otwierająca realizację projektu pn. „Rozwój partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Publikacje

Spadła liczba pożarów na wysypiskach. Mi…

Spadła liczba pożarów na wysypiskach. Ministerst...

10
Cze 2019

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia [ROZMO…

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia [ROZMOWA]...

10
Cze 2019

Cierpliwość jest bardzo wskazana

Agnieszka Fiuk – członek Rady Programowej Z...

10
Cze 2019

Jubileusz ZPGO

Sławomir Rudowicz- Przewodniczący ZPGO, Przegląd...

10
Maj 2019

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.