Szanowni Państwo.

Znamy już program Kongresu ENVICON Environment 2018!

3 dni debat, 10 sesji i paneli dyskusyjnych, niemal 100 wystąpień poprowadzonych przez znakomitych ekspertów! Wśród prelegentów będą nie tylko najważniejsi przedstawiciele administracji publicznej i dużych organizacji branżowych, ale i wielu przedsiębiorstw, które chcą skutecznie dbać o środowisko.

Program tegorocznej edycji ENVICONu jest bardzo przekrojowy i bogaty, a przede wszystkim dotyczy najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień w ochronie środowiska i gospodarce komunalnej. Gospodarka odpadami, wodna, energia z odpadów, czyste powietrze, energetyka, innowacje, inwestycje, efektywne zarządzanie w samorządach to tylko niektóre z wiodących zagadnień kongresu. Kongres został objęty patronatem: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, NFOŚiGW, GIOŚ i IOŚ. Swój udział w kongresie potwierdzili m.in. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda i jego zastępca Artur Michalski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Sławomir Mazurek podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Anna Moskwa z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Przedstawiciele tych najważniejszych urzędów państwowych zabiorą głos w wybranych sesjach. W przygotowanie programu ENVICONu włączyły się wszystkie najważniejsze organizacje branżowe takie jak Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Część z nich także objęła kongres swoim patronatem. W ENVICON włączyła się także Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, z którą organizator współpracuje przy sesji Stefa start-up i innowacje. Z kolei w organizację sesji Gospodarka o obiegu zamkniętym włączyła się koalicja RECONOMY tj. zrzeszenie różnych podmiotów, firm, instytucji zaangażowanych w promowanie idei GOZ.

Jak każdego roku ENVICON Environment jest wspierany przez różnych partnerów biznesowych, merytorycznych, prawnych, medialnych. Partnerami tegorocznej edycji są takie firmy jak Atmoterm SA, Coca Cola HBC Polska, Interseroh, SAUR Polska. Partnerami prawnymi są kancelarie: DZP, SMM Legal oraz Jerzmanowscy. Z kolei firma Unisoft jak w poprzednich latach, jest mecenasem Gali podczas której w tym roku zagra zespół Dżem. Unisoft jest także partnerem aplikacji mobilnej ENVICONu, dzięki której uczestnicy wydarzenia będą mogli się łatwo bezpośrednio kontaktować się ze sobą.

ENVICON Environment 2018 w Warszawie wraz z wydarzeniami towarzyszącymi (Gala Kongresu i Gala Finału Puchar Recyklingu) będzie z pewnością wspaniałym, jednym z najważniejszych wydarzeń w ochronie środowiska w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia

www.envicon.abrys.pl/kongres/#prog

 

Kontakt do mediów:

Magdalena Bielak

pełnomocnik zarządu ds. marketingu

Tel. 784 001 816, 537 635 426

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LOGO ENVICON ENVIRONMENT

Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż w dniu 15.10.2018 Związek przekazał Ministrowi Środowiska uwagi do najnowszego projektu rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń. Projekt obecnie procedowany jest przez Rządowe Centrum legislacji w ramach uzgodnień międzyresortowych.

Uwagi ZPGO

5.10.2018-proj-rozp-MŚ-ws.-wysokości-stawek-zabezpieczenia-roszczeń

Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń, po konsultacjach społecznych i opiniowaniu. Projekt obecnie procedowany jest jeszcze przez Rządowe Centrum Legislacyjne w ramach uzgodnień międzyresortowych.

            Poniżej najnowszy projekt ozporządzenia wraz z raportem z konsultacji publicznych.

5.10.2018-proj-rozp-MŚ-ws.-wysokości-stawek-zabezpieczenia-roszczeń

Raport z konsultacji publicznych

Szanowni Państwo.

            Zapraszamy do udziału w  IV edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018,  którą w tym roku Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, objął Patronatem Honorowym. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-19 października br. w Siedlcach, a udział jest bezpłatny. Pierwszego dnia Szczytu, w panelu dyskusyjnym „Samorząd lokalny” weźmie udział p. Karol Wójcik- Przewodniczący Rady Programowej Związku. Podczas dyskusji poruszony zostanie m.in temat gospodarki odpadami w samorządach, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

            „Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości" to temat przewodni tegorocznej edycji Szczytu Gospodarczego. W ramach zaplanowanych debat odbędą się dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego) jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali czołowi przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu, zainteresowani obecnym stanem oraz przyszłością polskiej gospodarki z perspektywy kluczowych dla niej sektorów. Swój udział potwierdzili m.in.: Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska, Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska. Na zakończenie pierwszego dnia Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek "Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018" - nagrody przyznawanej osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. W tym roku „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018” zostanie wręczony:

  • Minister Przedsiębiorczości i Technologii
  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Ministrowi Środowiska
  • Sekretarzowi Stanu Ministerstwa Finansów, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
  • Prezydentowi Miasta Siedlce
  • Prezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
  • Prezesowi Zarządu Stadler Polska Sp. z o.o.

      Rejestracji mogą Państwo dokonać pod linkiem: REJESTRACJA - UDZIAŁ BEZPŁATNY. Program wydarzenia poniżej:

AKTUALNY PROGRAM Z PRELEGENTAMI

      Więcej informacji na temat Szczytu udzieli Pan Tomasz Sieduszewski, dyrektor Biura Zarządu Europejskiego Centrum Biznesu: +48 600 093 005, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                               Zapraszamy do udziału! www.osg2018.pl

header-v2.jpg

Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia z 19.09.2018 r. Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do ww. projektu w terminie do dnia 8 października 2018 r., drogą elektroniczną na adres biura ZPGO.

            Poniżej projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, dostępny również pod linkiem:

Pobierz

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12316351/12537001/12537002/dokument359842.pdf

Szanowni Państwo.

        Informujemy, iż w dniu 24 września br.,  Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, przekazał Ministerstwu Środowiska swoje stanowisko w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

        Firmom zaangażowanym w proces konsultacji serdecznie dziękujemy. Pobierz       

        

 Szanowni Państwo.

                Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do ww. projektu wg. załączonej tabeli w terminie do dnia 20 września 2018 r., drogą elektroniczną na adres biura ZPGO.Pobierz

               Poniżej projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315902/katalog/12533544#12533544

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji publicznych następujące projekty rozporządzeń Ministra Środowiska:

  1. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych,
  2. w sprawie wzoru formularza sprawozdania.

            Uprzejmie prosimy o włączenie się w proces opiniowania i zgłaszanie uwag do załączonych dokumentów w terminie do końca dnia 18 września 2018 r., drogą elektroniczną na adres biura ZPGO.  Poniżej  projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

            Rozp. MŚ w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów

            Rozp. MŚ w sprawie wzoru formularza sprawozdania

Szanowni Państwo.

                Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.  Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do projektu ustawy wg. poniższej tabeli w terminie do dnia 12 września 2018 r., drogą elektroniczną na adres biura ZPGO.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ucpg z dn. 28.08.2018

Tabela

Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż w dniu 21 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że wprowadzone nowelą zmiany w większości zaczną obowiązywać od 4 września. 

            Nowelizacja wprowadza m.in. obowiązek prowadzenia monitoringu w zakładach, których prowadzenie wymaga zezwolenia na składowanie lub przetwarzanie odpadów. Ustawa zakłada także, że „zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone.” Kolejna zmiana dotyczy gospodarowania odpadami wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów.

Pobierz

Szanowni Państwo.

         W dniu 9 sierpnia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań, w którym ZPGO reprezentował przewodniczący Rady Programowej Związku p. Karol Wójcik. Na spotkanie w ministerstwie zaproszono przedsiębiorców z branży odpadów, samorządowców, reprezentantów stowarzyszeń zajmujących się ochroną środowiska. Spotkanie nie przyniosło żadnych konkretnych rozwiązań i nadal nie wiadomo od kiedy producenci będą musieli płacić za wprowadzanie opakowań na rynek.

         Przewodniczący Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) Piotr Szewczyk wyjaśnia:

- Jak się okazało było to spotkania w formie wysłuchania publicznego, na co przybyli, a stawili się przedstawiciele różnych środowisk, wyraźnie nie byli przygotowani. Nikt nas o tym wcześniej nie poinformował i większość osób była zaskoczona.

- Oczekiwaliśmy, że usłyszymy o założeniach projektu ustawy, że odbędzie się dyskusja. A tu projektu nie ma - dodaje szef Rady RIPOK.

Także Paweł Głuszyński z Towarzystwa na rzecz Ziemi mówi o rozczarowaniu:

- Niczego to spotkanie nie wniosło. Co więcej: nie usłyszeliśmy właściwie co dalej. Trochę to wyglądało tak, że kolejny raz przedstawiciele poszczególnych środowisk zaprezentowali swoje dobrze znane stanowiska i nie poszliśmy ani krok do przodu.   

Piotr Szewczyk myśli tak samo:

- Na razie drepczemy w miejscu. To dziwne, bo temat jest znany od lat i od lat „wałkowany”. Można było oczekiwać bardziej konkretnych działań. Czas ucieka, a wprowadzający na rynek opakowania – czyli w większości przypadków duże koncerny - nadal na tej sytuacji zarabiają; w innych krajach płacą duże pieniądze, u nas są z tego zwolnieni.

Szewczyk przypomina także, że koszty systemu cały czas rosną, choćby ze względu na zmiany wprowadzone w celu zapobiegania pożarom odpadów. Jeśli nie pojawią się pieniądze od producentów opakowań, to znów będą je musieli ponieść podatnicy.   

Karol Wójcik ze Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami stwierdza, że na razie mówienie o rozczarowaniu byłoby na wyrost, ale przyznaje, że jest zaniepokojony.

- Mówimy o dwóch latach na implementację unijnych dyrektyw. Jak znam życie będziemy czekać do końca tego okresu. Czyli przez dwa lata wielkie firmy w Polsce nie będą płaciły za to, za co w innych krajach muszą ponosić odpowiedzialność finansową.

Kolejne spotkanie w Ministerstwie zaplanowano na 23 sierpnia. Być może wtedy zainteresowani poznają więcej szczegółów.

- Też na to liczę - mówi Karol Wójcik. - Jeśli w ciągu kilku miesięcy po tych spotkaniach nie usłyszę konkretów, wtedy rzeczywiście będzie można mówić o rozczarowaniu.

 

Źródło:

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/po-spotkaniu-w-ministerstwie-srodowiska-znakow-zapytania-przybylo,111887.html

Szanowni Państwo.

            Przypominamy, iż w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00, w sali 324B (III piętro) w Ministerstwie Środowiska, odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w przepisach krajowych w związku z wejściem w życie nowych przepisów UE. Tematem spotkania będzie gospodarka odpadami komunalnymi i opakowaniowymi. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami będzie reprezentował przewodniczący Rady Programowej, pan Karol Wójcik.

            Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21 sierpnia br. Z przyczyn logistycznych można zgłosić maksymalnie udział 1 osoby. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

            Więcej informacji na stronie:

https://www.mos.gov.pl/komunikaty/szczegoly/news/zaproszenie-na-spotkania-konsultacyjne-w-sprawie-wdrozenia-do-prawa-polskiego-nowych-dyrektyw-ue-do/

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Odpady typu "C", czyli korekta…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.