Senatorowie z Komisji Środowiska podjęli inicjatywę ustawodawczą dotyczącą ustawy o odpadach zawierającą istotne zmiany w przepisach. Projekt ustawy przewiduje obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jako uzupełnienie WPGO w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa.

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami zgłosił uwagi do następujących projektów rozporządzeń:

Na niejawnym posiedzeniu w dn. 26.02.br. Trybunał Konstytucyjny umorzył wniosek Inowrocławia w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy śmieciowej. TK podzielił argumenty Sejmu, iż wbrew twierdzeniom wnioskodawcy obowiązek wyłączenia stosowania procedur przetargowych w sytuacji, gdy zlecającym jest jednostka samorządu terytorialnego, a wykonawcą spółka komunalna, nie znajduje podstaw w prawie unijnym (dyrektywa 2004/18/WE).

W ramach prac krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” Dyrektor Generalny Ochrony Środowiska przy współpracy z Ministrem Środowiska zlecił przeprowadzenie II etapu ekspertyzy, w ramach którego dokonano przeglądu istniejących instalacji MBP w kraju.

W dniu 12 lutego w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie reprezentacji Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami z Wiceministrem Środowiska Januszem Ostapiukiem. Z ramienia resortu była obecna na spotkaniu również pani Małgorzata Szymborska, z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami.

6 lutego odbyło się w Sejmie posiedzenie  Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami podczas której omawiano plany nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podkomisji przewodniczył poseł Tadeusz Arkit, przy udziale wiceministra środowiska Janusza Ostapiuk oraz byłego ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego.

Do Sejmu wpłynął w dn.10.01.2014r. projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach. Nowelizacja ta przewiduje zmiany doprecyzowujące, dotyczące procedur zamykania i rekultywowania składowisk, w szczególności tych, które były zamykane na podstawie ustawy z 2001 r.

 

Nasz Związek zwrócił się do Ministerstwa Środowiska z zapytaniem, czy organ stanowiący województwa może nie ująć w WPGO instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), jeżeli wnioskodawca uzyskał prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację takiej inwestycji przed 31.12.2012?

W ustawie znajduje się 8 delegacji dla Ministra Środowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne).

Media szeroko skomentowały Debatę pt: "Konsument na lokalnym rynku gospodarowania odpadami", która odbyła się 15.03.2012r. w UOKiK.

Ustawa "śmieciowa" wchodzi w życie w przyszłym roku, ale już wzbudza obawy. Boją się jej mieszkańcy, bo w sąsiedztwie mogą mieć instalacje śmieciowe. Przedsiębiorcy, bo obca konkurencja zagrozi im bankructwem. Naukowcy, bo w ustawie zastosowano złe rozwiązania.

Publikacje

Brak regionów to krok w dobrym kierunku

Agnieszka Fiuk – członek Rady Programowej Z...

02
Sie 2019

Cierpliwość jest bardzo wskazana

Agnieszka Fiuk – członek Rady Programowej Z...

10
Cze 2019

Jubileusz ZPGO

Sławomir Rudowicz- Przewodniczący ZPGO, Przegląd...

10
Maj 2019

Drogo nie znaczy lepiej

Agnieszka Fiuk – członek Rady Programowej ZPGO, ...

16
Kwi 2019

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.