- Rok temu samorządowcy uważali, że reforma śmieciowa jest dobra i mocno ją popierali. Wiedzieliśmy jednak, że nie chodzi im o środowisko, ale o zawłaszczenie tej sfery gospodarki - powiedział w wywiadzie dla Portalu Samorządowego  Witold Zińczuk, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

ZPGO wraz z PIGO  zwróciły się z pismem do ministra Michała Boniego, jako współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o odrzucenie postulatów samorządowych w sprawie legislacyjnego przeforsowania bezprzetargowego zlecania zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W piśmie zawarte są argumenty na rzecz obecnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która jest logiczną konsekwencją kompromisu wszystkich zainteresowanych stron.

"Mówią nam o zdolności do kompromisu. Jednak kompromis już był. Nie mamy się gdzie cofnąć, gdyż było to ostatni raz możliwe w 2011, kiedy uchwalono ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.(...) I oto w tej chwili idzie nawałnica samorządowa: prezydent Inowrocławia popierany przez korporacje urzędników samorządowych (m.in. Związek Miast Polskich), rajcy miejscy Krakowa czy Torunia - stają murem za ideą czyszczenia ustawy z niewygodnych zapisów" - czytamy w Pulsie Biznesu, w komentarzu autorstwa W. Zińczuka.

- Nasi wyborcy nam tego nie wybaczą. Dlaczego emerytka, właścicielka 25-metrowej kawalerki, ma płacić za odpady tyle samo, co mój minister Tomasz Arabski, który mieszka z żoną i czwórką dzieci w 200-metrowej willi? - pytał w Białymstoku działaczy PO Premier Donald Tusk.

W dniu 5 grudnia 2012  na wspólnym posiedzeniu komisji sejmowych: OŚ,ZNiL i STR odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 896 ). Projekt ten został odrzucony w stosunku głosów 24-za odrzuceniem, 17-przeciw odrzuceniu. Projekt zakładał zwolnienie spółek gminnych z procedur przetargowych w zakresie odbioru/zagospodarowania odpadów.

19.12.2012r. odbyło się oficjalne otwarcie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. Projekt zrealizowało miejscowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o.z Lubawki (cżłonek ZPGO) Koszt inwestycji pochłonął 43 miliony złotych. Inwestor większość środków na budowę pozyskał z Unii Europejskiej.Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów trwała zaledwie osiem miesięcy.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1000) odbędzie się w dniu 3 stycznia 2013 na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego.

Ustawa wprowadza nowe definicje oraz wskazuje zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi. Są nimi: zapobieganie, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling lub inne metody odzysku (np. odzysk energii) i unieszkodliwianie. Nowe prawo, w porównaniu do dotychczasowych przepisów, kładzie duży nacisk na zapobieganie powstawaniu odpadów oraz na ponowne ich użycie i recykling.

Sejmowe komisje ochrony środowiska i samorządu terytorialnego odrzuciły  4.01.2013r. cztery poselskie poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania senackiego projektu noweli ucpg, które m.in. dotyczyły procedur przetargowych. Projekt bez większych poprawek  skierowano do 3 czytania w Sejmie.

W dniu 21.01.2013r w Hotelu "Sheraton" odbyła się konferencja prasowa poświęcona zagrożeniom wynikającym z próby przeforsowania  w parlamencie nowych przepisów, których efektem byłoby zwolnienie gmin z obowiązku przetargowania robót objętych ucpg. "Monopol oznacza podwyżki, konkurencja lepsze ceny.

W Dzienniku Ustaw z dnia 25.01.2013r. pod poz. 122, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dokument jest dostępny w zakładce Prawo/Akty prawne

Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 6.03.2013r. wprowadza rozwiązania umożliwiające gminom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ma też pomóc w racjonalnym gospodarowaniu tymi odpadami. Projekt daje gminom m.in. możliwość wyboru różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru gmin. Ponadto zmiany ułatwią gminom pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a właścicielom nieruchomości uiszczanie jej.  Sejm uchwalił ustawę 25 stycznia 2013 r. Prezydent podpisał ją 13 lutego 2013 r. Ustawa jest zamieszczona w zakładce Prawo/Akty prawne.

Publikacje

Jubileusz ZPGO

Sławomir Rudowicz- Przewodniczący ZPGO, Przegląd...

10
Maj 2019

Drogo nie znaczy lepiej

Agnieszka Fiuk – członek Rady Programowej ZPGO, ...

16
Kwi 2019

Odpadowy Big Brother

Agnieszka Fiuk- czlonek Rady Programowej ZPGO, P...

07
Mar 2019

Nie bójmy się wolnego rynku

Karol Wójcik- Przewodniczący Rady Programowej ZP...

05
Lut 2019

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.