Sędziowie TK uznali  przepisy związane ze sposobem ustalania opłat za odbiór odpadów  za niezgodne z Konstytucją. Chodzi o art. 6k ustawy ucpg w zakresie, w jakim pozwala gminom samodzielne ustalać stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ("Bez maksymalnej stawki danina publiczna nie może być uznana za zgodną z Konstytucją" - powiedział sędzia Stanisław Rymar).

ZPGO otrzymało odpowiedź na zapytanie ws. sankcji dla gmin, które nie ogłoszą przetargu, w której Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdza, że: wydanie decyzji o nałożeniu kary nie zwalnia gminy ze zorganizowania przetargu. "Po tym jak decyzja w  danej sprawie stanie się ostateczna, a gmina nadal nie zorganizuje przetargu powstaje nowa sprawa administracyjna, która może ponownie zakończyć się wydaniem decyzji o wymierzeniu kary pienięznej. Biorąc pod uwagę,że kolejne niezorganizowanie przetargu tworzy nową sprawę administracyjną należy też przyjąć iż na przeszkodzie wydania kolejnej decyzji ws. kary pieniężnej nie stoi już wydana decyzja administracyjna ws. kary pieniężnej".

„Mimo wielu błędów i niedociągnięć sytuacja w gospodarce odpadami zmieniła się na lepsze. Nie wyobrażam sobie, że tej nowej ustawy śmieciowej mogłoby nie być” – mówił poseł Tadeusz Arki podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Portalu Samorządowego, która odbyła się 28.11.br. w Warszawie.

W styczniowym wydaniu Przeglądu Komunalnego ukazał się artykuł Witolda Zińczuka pt. "RGOKi, RIPOKi i MONOGOKi", w którym autor komentuje temat tworzenia regionów gospodarki odpadami w kontekście rozmieszczenia instalacji regionalnych. W drugiej połowie ubiegłego roku rozpoczął sie prawdziwy wyścig z czasem o wejście na listę regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOKów).

Ministerstwo Środowiska opublikowało projekty:

  • Rozporządzenia w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. Pobierz
  • Rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Pobierz

Druzgocące wnioski wyciągnąć można z kolejnej kotroli NIK: "Co druga gmina skontrolowana przez NIK nie wie ile odpadów jest odbieranych na jej terenie. Prawie trzy czwarte nie objęło wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych. We wszystkich 35 skontrolowanych przez NIK gminach wystąpiły uchybienia i nieprawidłowości w realizacji ustawowych obowiązków dotyczących w szczególności gospodarki odpadami." 65,5% programów ochrony środowiska nie zostało zaktualizowanych, pomimo upływu czteroletniego okresu.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ogranicza konkurencję na rynku wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Głównym beneficjentem wprowadzanych zmian będą spółki komunalne kontrolowane przez gminy. Stracą natomiast przede wszystkim konsumenci oraz małe i młode firmy zajmujące się wywozem śmieci - ocenia  Rafał Jędrusiak, ekspert FOR.

Publikacje

Odpadowy Big Brother

Agnieszka Fiuk- czlonek Rady Programowej ZPGO, P...

07
Mar 2019

Nie bójmy się wolnego rynku

Karol Wójcik- Przewodniczący Rady Programowej ZP...

05
Lut 2019

Zabezpieczenia, kontrole i szukanie rozw…

Agnieszka Fiuk- czlonek Rady Programowej ZPGO, P...

31
Sty 2019

In house niejedno ma imię

Agnieszka Fiuk- czlonek Rady Programowej ZPGO, P...

18
Sty 2019

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.