Nasz Związek zwrócił się do Ministerstwa Środowiska z zapytaniem, czy organ stanowiący województwa może nie ująć w WPGO instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), jeżeli wnioskodawca uzyskał prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację takiej inwestycji przed 31.12.2012?

W ustawie znajduje się 8 delegacji dla Ministra Środowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne).

Media szeroko skomentowały Debatę pt: "Konsument na lokalnym rynku gospodarowania odpadami", która odbyła się 15.03.2012r. w UOKiK.

Ustawa "śmieciowa" wchodzi w życie w przyszłym roku, ale już wzbudza obawy. Boją się jej mieszkańcy, bo w sąsiedztwie mogą mieć instalacje śmieciowe. Przedsiębiorcy, bo obca konkurencja zagrozi im bankructwem. Naukowcy, bo w ustawie zastosowano złe rozwiązania.

Projekt został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i w najblizszym czasie będzie rozpatrzony przez Radę Ministrów a następnie trafi pod obrady Sejmu. Ministerstwo Środowiska opublikowało również 25 projektów rozporządzeń do tej ustawy.

XIII Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami odbyło się w dniach 31 maja - 2 czerwca 2012r. w Kletnie (Kotlina Kłodzka). Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie Zarządu ZPGO z działalności Związku w 2011 roku, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZPGO.

Rządowy projekt ustawy o odpadach - Druk sejmowy nr 456 (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=456) został skierowany do I czytania w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które odbędzie sie na posiedzeniu w dniu 26.06.br. W druku sejmowym oprócz samego projektu ustawy wraz uzasadnieniem oraz projektów roporządzeń znalazły się dwie pozytywne opinie do projektu: I Prezesa Sądu Najwyższego i Prokuratora Generalnego.

W dniu 12 września 2012r. w Monitorze Polskim ukazał sie komunikat o wprowadzeniu w życie nowej wersji Wytycznych MRR w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami (MRR/H/24(3)07/2012).

W dniu 21.09.br. do laski marszałkowskiej wpłynął  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn.1.07.2011r. zgłoszony przez grupę posłów PiS. Wcześniej w dniu 14.09.br. projekt noweli tej samej ustawy zgłosiło SLD. Projekt PiS dotyczy zachowania uprawnienia do udzielania zleceń na odbiór odpadów wyłącznie dla komunalnych zakładów budżetowych i jednoosobowych spółek komunalnych Projekty zostały skierowane do opinii Biura  Legislacyjnego  oraz do zaopiniowania przez Biuro Analiz Sejmowych pod kątem zgodności z prawem unijnym.

- Rok temu samorządowcy uważali, że reforma śmieciowa jest dobra i mocno ją popierali. Wiedzieliśmy jednak, że nie chodzi im o środowisko, ale o zawłaszczenie tej sfery gospodarki - powiedział w wywiadzie dla Portalu Samorządowego  Witold Zińczuk, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

ZPGO wraz z PIGO  zwróciły się z pismem do ministra Michała Boniego, jako współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o odrzucenie postulatów samorządowych w sprawie legislacyjnego przeforsowania bezprzetargowego zlecania zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W piśmie zawarte są argumenty na rzecz obecnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która jest logiczną konsekwencją kompromisu wszystkich zainteresowanych stron.

"Mówią nam o zdolności do kompromisu. Jednak kompromis już był. Nie mamy się gdzie cofnąć, gdyż było to ostatni raz możliwe w 2011, kiedy uchwalono ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.(...) I oto w tej chwili idzie nawałnica samorządowa: prezydent Inowrocławia popierany przez korporacje urzędników samorządowych (m.in. Związek Miast Polskich), rajcy miejscy Krakowa czy Torunia - stają murem za ideą czyszczenia ustawy z niewygodnych zapisów" - czytamy w Pulsie Biznesu, w komentarzu autorstwa W. Zińczuka.

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Odpady typu "C", czyli korekta…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.