- Nasi wyborcy nam tego nie wybaczą. Dlaczego emerytka, właścicielka 25-metrowej kawalerki, ma płacić za odpady tyle samo, co mój minister Tomasz Arabski, który mieszka z żoną i czwórką dzieci w 200-metrowej willi? - pytał w Białymstoku działaczy PO Premier Donald Tusk.

W dniu 5 grudnia 2012  na wspólnym posiedzeniu komisji sejmowych: OŚ,ZNiL i STR odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 896 ). Projekt ten został odrzucony w stosunku głosów 24-za odrzuceniem, 17-przeciw odrzuceniu. Projekt zakładał zwolnienie spółek gminnych z procedur przetargowych w zakresie odbioru/zagospodarowania odpadów.

19.12.2012r. odbyło się oficjalne otwarcie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. Projekt zrealizowało miejscowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o.z Lubawki (cżłonek ZPGO) Koszt inwestycji pochłonął 43 miliony złotych. Inwestor większość środków na budowę pozyskał z Unii Europejskiej.Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów trwała zaledwie osiem miesięcy.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1000) odbędzie się w dniu 3 stycznia 2013 na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego.

Ustawa wprowadza nowe definicje oraz wskazuje zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi. Są nimi: zapobieganie, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling lub inne metody odzysku (np. odzysk energii) i unieszkodliwianie. Nowe prawo, w porównaniu do dotychczasowych przepisów, kładzie duży nacisk na zapobieganie powstawaniu odpadów oraz na ponowne ich użycie i recykling.

Sejmowe komisje ochrony środowiska i samorządu terytorialnego odrzuciły  4.01.2013r. cztery poselskie poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania senackiego projektu noweli ucpg, które m.in. dotyczyły procedur przetargowych. Projekt bez większych poprawek  skierowano do 3 czytania w Sejmie.

W dniu 21.01.2013r w Hotelu "Sheraton" odbyła się konferencja prasowa poświęcona zagrożeniom wynikającym z próby przeforsowania  w parlamencie nowych przepisów, których efektem byłoby zwolnienie gmin z obowiązku przetargowania robót objętych ucpg. "Monopol oznacza podwyżki, konkurencja lepsze ceny.

W Dzienniku Ustaw z dnia 25.01.2013r. pod poz. 122, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dokument jest dostępny w zakładce Prawo/Akty prawne

Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 6.03.2013r. wprowadza rozwiązania umożliwiające gminom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ma też pomóc w racjonalnym gospodarowaniu tymi odpadami. Projekt daje gminom m.in. możliwość wyboru różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru gmin. Ponadto zmiany ułatwią gminom pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a właścicielom nieruchomości uiszczanie jej.  Sejm uchwalił ustawę 25 stycznia 2013 r. Prezydent podpisał ją 13 lutego 2013 r. Ustawa jest zamieszczona w zakładce Prawo/Akty prawne.

Centralne Biuro Antykorupcyjne w opracowaniu "Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce - 2013" zwraca uwagę, że znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwarza zagrożenia korupcją:

"Ta proekologiczna regulacja może generować nowe zjawiska korupcyjne na styku przedsiębiorców zajmujących się wywozem śmieci z urzędnikami gminnymi zyskującymi monopol na kontraktowanie tej kategorii usług lokalnych. Jednostki samorządowe będą miały faktyczny monopol na wybór odbiorcy odpadów na danym terenie.

W ustawie  brakuje precyzyjnych przepisów w wielu kwestiach. Parlament zdążył od chwili nowelizacji w lipcu 2011 r. ponownie ją zmienić w styczniu 2013 r. Na razie ustawodawca tworzy podpórki ułatwiające uruchomienie jej od 1 lipca. Dotyczy to np. sytuacji, gdy gminy nie zdążą wyłonić w drodze przetargu firmy wywożącej śmieci.

Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie, w dn.17.05.br. projekt nowelizacji ustawy ucpg. Solidarna Polska złożyła natomiast w dn. 22.05.br. autopoprawkę do projektu nowelizacji ustawy z dn. 11 marca 2013 r. Projekty są obecnie skierowane do rozpatrzenia przez Biuro Legislacyjne Sejmu, a następnie mają trafić do pierwszego czytania.

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Odpady typu "C", czyli korekta…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.