Szanowni Państwo,

Koalicja 5 frakcji obala MIT 10: Wszystko czego nie mogę wrzucić do pojemnika na segregację, powinno wylądować w pojemniku czarnym na odpady zmieszane. A jak jest faktycznie? Odpowiedź w filmiku poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=SH3uVkDYEJk&feature=youtu.be

Szanowni Państwo,

Koalicja 5 frakcji prezentuje kolejny Mit: Nie będę segregować, bo jest za mało pojemników w mojej altanie. A jak jest faktycznie? 👇👇👇
https://youtu.be/FlehZmlMyDE

Szanowni Państwo,

Koalicja 5 frakcji prezentuje MIT 8. W moim mieście segregujemy odpady, podczas gdy w innych miastach nie trzeba. A jak jest faktycznie? Odpowiedź w filmiku: https://youtu.be/2frrsClE9_k

Szanowni Państwo,

Koalicja 5 frakcji prezentuje MIT 7. Moja segregacja nie ma sensu, jeśli sąsiad wrzuca wszystko do zmieszanych. A jak jest faktycznie? Odpowiedź poniżej:
https://youtu.be/48VEQCwhakc

Szanowni Państwo,

Koalicja 5 frakcji przedstawia Mit 6: Selektywna zbiórka odpadów zielonych w workach jest ekologiczna. A jak jej faktycznie? Odpowiedź w filmiku👇
https://www.youtube.com/watch?v=STDbsOLq08g&feature=youtu.be

Szanowni Państwo,

Koalicja 5 frakcji obala kolejny Mit na temat gospodarki odpadami. Nie będę segregować, bo odpady i tak będą sortowane w specjalnej instalacji. A jak jest faktycznie? https://www.youtube.com/watch?v=_OdbNq7rQW4&feature=youtu.be

Szanowni Pańśtwo,

Kontynuujemy obalanie mitów dotyczących gospodarki odpadami. Mit 5: Najłatwiej byłoby zostawić wszystkie śmieci na wysypisku. A jak jest faktycznie?
https://www.youtube.com/watch?v=xlGkB9Rz2v0&feature=youtu.be

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do obejrzenia drugiego filmu kampanii Koalicji5frakcji "Fakty i mity" na temat gospodarki odpadami: Koszt odbioru śmieci to zysk dla firm odbierających i składujących odpady. A jak jest faktycznie?
MIT 2: https://youtu.be/uyI9JqXXBD8

Szanowni Państwo,

Koalicja 5 frakcji prezentuje Mit 3. Segregacja „u źródła” daje czysty surowiec. A jak jest faktycznie?
https://www.youtube.com/watch?v=IjUMLD-ITQM&feature=youtu.be

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego filmu kampanii „Fakty i mity” Koalicji 5 frakcji: Segregacja nie ma sensu, ponieważ wszystko miesza się w śmieciarce! A jak jest faktycznie?

https://www.youtube.com/watch?v=MZxmTnrdZ7g&feature=youtu.be

 logo.png

Po co segregować, skoro wszystko z kolorowych pojemników trafia do jednej śmieciarki? Jak to jest z tymi bioodpadami – wrzucać je luzem do pojemnika czy w plastikowych workach? Skąd takie stawki za odbiór odpadów? Te i wiele innych pytań wciąż krąży bez odpowiedzi, podważając tym samym sens sortowania odpadów w domu. W Światowy Dzień Środowiska Koalicja 5 frakcji podjęła wyzwanie obalenia najczęstszych mitów związanych z gospodarką odpadami. Wszystko po to by chronić to co najcenniejsze – środowisko i kurczące się zasoby naturalne.

Segregacja odpadów nie tylko od święta

Mimo, że segregowanie odpadów jest powszechne i obowiązuje w całej Polsce od kilku lat, wciąż pojawiają się wątpliwości. Dotyczą one głównie sensu sortowania, np.:

 • „Nie będę segregować, bo wszystko i tak zabiera jedna śmieciarka i znów się pomiesza”,
 • „Po co oddzielać odpady, skoro i tak trafiają one jeszcze do instalacji, gdzie się je sortuje?”,
 • „Czy moje segregowanie ma sens, skoro sąsiad wrzuca wszystkie odpady razem?”

Te i inne pytania lub stwierdzenia są powielanymi mitami, które wymagają sprostowania i wytłumaczenia.

- Prowadzone od kilku lat badania opinii na temat zachowań proekologicznych, zarówno te komercyjne, jak i rządowe, pokazują, że ponad 70% Polaków deklaruje segregowanie śmieci. To bardzo dobre wiadomości, ale wciąż docierają do nas, Koalicjantów, pewne wątpliwości związane z segregowaniem, a dokładnie z jego sensem. Dlatego właśnie Koalicja 5 frakcji przygotowała kolejny materiał edukacyjny, który obala najczęstsze mity na temat gospodarki odpadami i odpowiada na nie faktami. W krótkim filmie konkretnie wyjaśniamy m.in. dlaczego warto segregować w domu, odkrywamy tajemnice śmieciarek dwukomorowych czy tzw. biodegradowalnych worków na odpady. Udostępniając ten materiał robimy krok dalej – nie mówimy już jak segregować, tylko dlaczego jest to konieczne. – podsumowuje Magdalena Sułek-Domańska, inicjatorka Koalicji 5 frakcji i dyrektorka ds. komunikacji ENERIS.

10 krótkich filmów obalających kolejne mity można znaleźć w kanale YouTube Koalicji 5 frakcji lub na www.5frakcji.pl.

 

Prosty gest dla środowiska

Z okazji Światowego Dnia Środowiska warto podkreślić, że każdy może codziennie chronić środowisko poprzez m.in. oszczędzanie wody, energii, czy ograniczanie kupowania nowych produktów, zwłaszcza w wielu opakowaniach, ponowne wykorzystanie niepotrzebnych przedmiotów albo dzielenie się nimi, a także właściwą segregację odpadów.

Nie trzeba przypominać, że dzięki segregowaniu ograniczamy ilości odpadów marnotrawionych na składowiskach, odzyskujemy surowce nadające się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów. Dodatkowo zmniejszamy ilości odpadów szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi. Warto wiedzieć, że każda tona szkła z odzysku to 220 kg mniej wyemitowanego dwutlenku węgla przez hutę, a z 70 butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Te dane pokazują, że odpowiedzialny stosunek do odpadów ma wpływ na nasze codzienne życie.

- Niech dzisiejsze święto, a także doświadczenie szalejącej wciąż pandemii, izolacji, zmian organizacyjnych w domach i firmach, będzie okazją do jeszcze głębszej refleksji na temat tego jak żyjemy, pracujemy, ile zużywamy zasobów, czy to co mamy i kupujemy rzeczywiście jest nam potrzebne, a nade wszystko co się dzieje z zakupionymi produktami po ich wykorzystaniu, użyciu? Czy odpady przed wyrzuceniem są właściwie przygotowane, rozdzielone, czy potem są odpowiednio zagospodarowane, przetwarzane na nowe produkty? Tym razem w ramach działań edukacyjnych Koalicji 5 frakcji chcemy podkreślić, że segregowanie odpadów jest naszym obowiązkiem, jak przechodzenie na zielonym świetle, czy płacenie podatków. Zdajemy sobie jednak sprawę, że zmiana nawyków nie będzie natychmiastowa, ale jest niezbędna, bo zasoby planety się kurczą z dnia na dzień. – podkreśla Małgorzata Greszta, inicjatorka Koalicji 5 frakcji i Partner Zarządzający CSR Consulting.

Światowy Dzień Środowiska (World Environment Day) został ustanowiony, aby zwrócić uwagę świata na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnieść świadomość ekologiczną, a także pobudzić ludzi do aktywnej działalności proekologicznej.

# # #

Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa firm i instytucji, która powstała by kreować innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych. Jej inicjatorami są CSR Consulting i ENERIS.

Koalicja 5 Frakcji przygotowała pierwszy w Polsce jednolity, przejrzysty system piktogramów, informujący konsumenta jak postępować z odpadami opakowaniowymi. Można je umieszczać na opakowaniach produktów oraz na pojemnikach na odpady. Unikalnym elementem jest systemowe podejście proponowane przez Koalicję. System znakowania i edukacji angażuje szerokie grono różnych interesariuszy - od producentów wprowadzających opakowania na rynek, poprzez firmy i instytucje prowadzące programy edukacyjne, aż po gminy i miasta realizujące działania informacyjne dla mieszkańców.

1 fakty i mity cover photo FB1

 

Szanowni Państwo.

W dniach 27 i 28 maja 2020 r. pod patronatem branżowym ZPGO, odbędzie się konferencja on-line pt. „Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19 ”, podczas której będzie można m.in.  porozmawiać z uczestnikami, zabrać głos podczas panelu dyskusyjnego, odwiedzić stoiska partnerów czy wziąć udział w wieczornym spotkaniu. W pakiecie konferencyjnym także dostęp do nagrań z konferencji on-line oraz pakiet elektronicznych materiałów konferencyjnych. 

Poruszane w ciągu ostatnich miesięcy tematy krążą głównie wokół epidemii COVID-19. Jednak to nie jedyny problem branży komunalnej, z którym stykamy się na co dzień. Większość problemów w gospodarce odpadami nie zniknęło a wręcz się nasiliło z powodu silnie wpływającej na wszystkie aspekty życia epidemii COVID-19. Podczas konferencji podsumujemy stan branży odpadowej i spytamy praktyków jak sobie poradzili, w jakim kierunku rozwija się sytuacja i jakie stoją przed nami nowe wyzwania w najbliższym czasie. Wśród głównych tematów pojawią się:

 • - Bezpieczeństwo i higiena pracy(w trakcie i po epidemii COVID-19) – dziś zabezpieczamy się przez wirusem SARS-CoV-2, ale przecież codziennie na naszych instalacjach mamy do czynienia z zagrożeniem bakteriologicznym. Jak doświadczenia z epidemii przydadzą się nam w przyszłości?
 • - Rynek surowców – epidemia COVID-19 wpłynęła na popyt i podaż surowców. Jakie są perspektywy na utrzymanie lub zmianę tych trendów?
 • - Zmiana sposobu przetwarzania odpadów w czasie epidemii– co jest odpadem zakaźnym, a co nadal komunalnym i gdzie skierować odpady z kwarantanny? Czy spalarnie przyjmą dodatkowe odpady, czy możemy przetrzymywać odpady przed wpuszczeniem ich na instalację. Wreszcie czy legalne jest zamykanie PSZOK-ów i składowanie bez przetworzenia, w sytuacji zagrożenia epidemicznego? Czy rozwiązania, które teraz stosujemy doraźnie pozostaną z nami na dłużej?
 • - Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP)– prace nad systemem, który jest niezbędny do zasilenia gospodarki odpadami dodatkowymi funduszami. Unijny deadline już w czerwcu.
 • - Efektywność ekonomiczna i energetyczna oraz automatyzacja zakładu– rosnące koszty energii oraz coraz większe zapotrzebowanie na prąd przy ciągłej automatyzacji instalacji, wymuszają szukanie oszczędności i instalowanie swoich źródeł energii,
 • - Dobre praktyki w złej sytuacji– polskie firmy odpadowe na razie świetnie sobie radzą, ale co jeśli jesienią będziemy mieli większe kłopoty? Zobaczmy jak działały firmy odpadowe z Włoch, Hiszpanii i Francji w apogeum epidemii. Nie widzieliśmy tam odpadów zalegających na ulicach, mimo tragedii rozgrywających się w szpitalach. Jak poradzili sobie nasi koledzy z Zachodniej Europy?

Do wyjątkowego spotkania on-line zapraszamy:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami
 • firmy odbierające i transportujące odpady
 • przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów oraz recyklerów
 • przedstawicieli zakładów gospodarki komunalnej i instalacji komunalnych

Program wydarzenia. Formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej konferencji: https://mbp.abrys.pl/

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem konferencji Panią Jaśminą Labus (+48) 784 036 987, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

      

1013x196

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.