Szanowni Państwo.

            W dniu 23 lipca br. Kancelaria Sejmu opublikowała ostateczne teksty trzech, procedowanych w ostatnich tygodniach w Parlamencie nowelizacji ustaw odpadowych, uwzględniające poprawki senackie:

- ustawa z dnia 20 lipca -2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach,

            Ustawy po podpisaniu przez Prezydenta zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Szanowni Państwo.

            Uprzejmie informujemy, iż w ramach konsultacji publicznych nasz Związek otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń. Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314601/katalog/12526151#12526151

        Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r., drogą elektroniczną na adres biura ZPGO.

proj. rozp. MŚ w spr. wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

          Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż w dniach 9 i 23 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00, w sali 324B (III piętro) w Ministerstwie Środowiska, odbędą się spotkania konsultacyjne w sprawie zmian w przepisach krajowych w związku z wejściem w życie nowych przepisów UE. Tematem pierwszego spotkania będzie „Rozszerzona odpowiedzialność producenta i gospodarka odpadami poużytkowymi”. Kolejne konsultacje dotyczyć będą gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi. 

            Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. odpowiednio do dnia 7 sierpnia br. oraz do dnia 21 sierpnia br. Z przyczyn logistycznych można zgłosić maksymalnie udział 1 osoby. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

           Więcej informacji na stronie:

https://www.mos.gov.pl/komunikaty/szczegoly/news/zaproszenie-na-spotkania-konsultacyjne-w-sprawie-wdrozenia-do-prawa-polskiego-nowych-dyrektyw-ue-do/

Szanowni Państwo.

            W dniu 18 lipca sejmowa komisja środowiska przyjęła poprawki, jakie Senat zaproponował do nowelizacje ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Najważniejsze poprawki zostały zgłoszone do noweli ustawy o odpadach. Jedna z nic, daje możliwość magazynowania do 3 lat (pierwotnie był to rok) niezanieczyszczonej ziemi, która wydobywana jest w trakcie robót budowlanych i potem wykorzystywana do budowy tzw. obiektów liniowych, np. dróg. Druga zmiana pozwoli na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów również w przypadku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile uzyskanie takiej decyzji jest wymagane, co do procesów zbierania lub przetwarzania odpadów na danej nieruchomości. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest wymagana w przypadku budowy, robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania terenu, jeżeli nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

            Zgodnie z harmonogramem pracy Sejmu, projekty obu ustaw znalazły się w porządku obrad 67 posiedzenia Sejmu w dniu 20 lipca, godz. 9:00-13:00 (http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agenda.xsp). Poniżej przebieg procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2661

Szanowni Państwo.

Przypominamy, iż w dniach 4-6 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się już po raz 22. Międzynarodowa Konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami, którą nasz Związek objął  patronatem merytorycznym.

W trakcie tegorocznej konferencji poruszone zostaną m. in. temat patologii na polskim rynku odpadowym – pożarów w magazynach odpadów. Głos w panelu dyskusyjnym na ten temat, zabierze Przewodniczący Rady Programowej ZPGO. Ponadto przedstawione zostaną aspekty prawne oraz rynkowe gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pierwsze doświadczenia z selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów biodegradowalnych. W trzecim dniu konferencji zwiedzimy zmodernizowane Centrum Ekologiczne Barycz należące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, a także Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

            Dla Członków ZPGO specjalna cena. Szczegóły uzyskają Państwo w biurze ZPGO pod nr tel: 797 576 690.

            Link do rejestracji online: https://kompleksowa-gospodarka-odpadami2018.konfeo.com Więcej informacji na temat wydarzenia udzieli koordynator konferencji Pani Joanna Jarosz +48 784 036 988, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Informacje dostępne są również na stronie internetowej www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/szkolenia-i-konferencje/

Program_Kompleksowa 2018

 Szanowni Państwo.

            W dniu 13 lipca 2018 r. Senat RP rozpatrzył dwie nowele - o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska i uchwalił do nich kilkanaście poprawek, głównie porządkujących i doprecyzowujących.  Dwie najważniejsze, merytoryczne poprawki zgłoszono do nowelizacji ustawy o odpadach. Pierwsza z nich pozwala na prowadzenie działalności związanej z gospodarką odpadową również na terenie, gdzie decyzja o warunkach zabudowy - tzw. WZ-tka - nie jest wymagana. Druga poprawka do noweli ustawy o odpadach pozwali na magazynowanie do 3 lat (pierwotnie był to rok) niezanieczyszczonej ziemi, która wydobywana jest w trakcie robót budowlanych i potem wykorzystywana do budowy tzw. obiektów liniowych, np. dróg.

            W dniu 18 lipca br. sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zdecyduje, czy przyjąć poprawki Senatu do obu ustaw. Poniżej Uchwały Senatu z 13 lipca br. wraz  z uzasadnieniem przyjętych przez Senat poprawek, druki nr 2737 i 2738. Jednocześnie informujemy, iż w posiedzeniu komisji wezmą udział przedstawiciele ZPGO.

2737-uchwała w spr. ustawy o odpadach

2738-uchwała w spr. IOŚ

Druk nr2737

Druk nr 2738

 

Szanowni Państwo.

                Zachęcamy do obejrzenia reportażu interwencyjnego TV Trwam, pt. „Po stronie prawdy”, poświęconego obecnej sytuacji w branży gospodarki odpadami. O zagrożeniach wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach oraz o konsekwencjach stosowania przez gminy zamówień in-house, rozmawiali przedstawiciele władz ZPGO: p. Sławomir Rudowicz, p. Karol Wójcik oraz przedstawiciele zrzeszonych w Związku firm.

http://tv-trwam.pl/film/po-stronie-prawdy-04072018

Szanowni Państwo.

     W trakcie debaty w Sejmie w dniu 3 lipca odbyło się drugie czytanie tzw. pakietu odpadowego, na który składają się projekty nowel o odpadach i o Inspekcji Ochrony Środowiska. Posłowie PiS, PO i Kukiz’15 złożyli poprawki do obu projektów. Zgłoszona przez PiS poprawka do projektu noweli o odpadach daje firmom odpadowym możliwość prowadzenia działalności na gruntach dzierżawionych. W obecnej wersji projektu do takiej działalności można wykorzystywać grunty, do których ma się prawo własności lub użytkowania wieczystego.

    Poniżej przekazujemy poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania w dniu 3 lipca 2018 r. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2662 i 2677), które będą rozpatrywane jutro o godz. 08.15 na posiedzeniu sejmowej Komisji ochrony środowiska, z udziałem przedstawicieli ZPGO. Zachęcamy Państwa do śledzenia transmisji on-line na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=OSZ

pop druk nr 2676

poprawki druk nr 2677

Szanowni Państwo.

            Już po raz 22. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami. W stolicy małopolski spotkamy się w dniach 4-6 września 2018 r. W trakcie tegorocznej konferencji poruszymy m. in. temat patologii na polskim rynku odpadowym – pożarów w magazynach odpadów. Przedstawimy aspekty prawne oraz rynkowe gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto omówimy pierwsze doświadczenia z selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów biodegradowalnych. W trzecim dniu konferencji zwiedzimy zmodernizowane Centrum Ekologiczne Barycz należące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, a także Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

            Dla Członków ZPGO specjalna cena. Szczegóły uzyskają Państwo w biurze ZPGO pod nr tel: 797 576 690.

            Link do rejestracji online: https://kompleksowa-gospodarka-odpadami2018.konfeo.com Więcej informacji na temat wydarzenia udzieli koordynator konferencji Pani Joanna Jarosz +48 784 036 988, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Informacje dostępne są również na stronie internetowej www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/szkolenia-i-konferencje/

Program konferencji

                                                                                      Serdecznie zapraszamy !!!

kompleksowa 750x300 min

Szanowni Państwo.

W dniu 27 czerwca 2018r. Sejm skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia. Sejmowa komisja środowiska przyjęła 2 lipca sprawozdanie o projekcie noweli ustawy o odpadach, wprowadzając do niej kilkadziesiąt poprawek, które doprecyzowały projekt lub usuwały z niego błędy. Projekt ma być jednak jeszcze lekko modyfikowany i odpowiadać na część postulatów branży.

W związku z powyższym prosimy Państwa o zapoznanie się z dokumentem i zgłaszanie uwag do dnia 4 lipca br.

Sprawozdanie komisji-druk 2676

Projekt ustawy

Szanowni Państwo.

W dniu 2 lipca br. odbędzie się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, podczas którego rozpatrywany będzie projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nasz Związek będzie reprezentować: p. Monika Byśkiniewicz, p. Edyta Apelska i p. Karol Wójcik.

Poniżej Uwagi ZPGO do ww. projektu ustawy:

Pobierz

 Szanowni Państwo.

Informujemy, iż w dn. 26 czerwca br., Związek przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw: Markowi Kuchcińskiemu-Marszałkowi Sejmu, Annie Paluch- Wiceprzewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Dariuszowi Piontkowskiemu- Przewodniczącemu Podkomisji Stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami.

Marek Kuchciński

Anna Paluch

Dariusz Piontkowski

 

Publikacje

Spadła liczba pożarów na wysypiskach. Mi…

Spadła liczba pożarów na wysypiskach. Ministerst...

10
Cze 2019

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia [ROZMO…

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia [ROZMOWA]...

10
Cze 2019

Cierpliwość jest bardzo wskazana

Agnieszka Fiuk – członek Rady Programowej Z...

10
Cze 2019

Jubileusz ZPGO

Sławomir Rudowicz- Przewodniczący ZPGO, Przegląd...

10
Maj 2019

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.