Szanowni Państwo.

Zrównoważona gospodarka odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, ciepłownictwo powiatowe, czyste powietrze, smart city, a także innowacje w ochronie środowiska – to tylko wybrane tematy, które będą omawiane podczas targów POL-ECO-SYSTEM. Patronat nad targami sprawuje Minister Środowiska oraz prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku po długiej przerwie na powierchnię wystawienniczą wraca także nasz Związek, a stoisko będą współtworzyć: ATF Sp. z o.o. Sp. k., BFE Polska Sp. z o.o., P.H.U. IMPEX Piotr Bęćkowski oraz TRANSMA POLSKA Sp. z o.o.

Od ponad 30 lat podczas POL-ECO SYSTEM mają miejsca biznesowe spotkania branży komunalnej i ochrony środowiska. Podczas tych targów spotykają się liderzy branży, aby wymienić się poglądami, opiniami i podzielić swoim doświadczeniem. To właśnie w Poznaniu producenci i dystrybutorzy prezentują innowacyjne rozwiązania, technologie i nowoczesne produkty z zakresu szeroko rozumianej ekologii.Tematyka zrównoważonej gospodarki odpadami będzie szeroko omawiana podczas licznych konferencji i wydarzeń. Kompleksowo poruszone będą także zagadnienia związane z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, a także systemem kaucyjnym. Podczas POL-ECO SYSTEM omówione zostaną również tematy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, rozwiązań służących utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Targi zostaną poprzedzone Dniem Informacyjno-Szkoleniowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w trakcie targów będą miały miejsce uroczystości Jubileuszu 30-lecia Funduszu. Po raz trzeci podczas POL-ECO SYSTEM odbędzie się konferencja EkoSfera organizowana przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sesje poświęcone będą m. in. następującym tematom: zrównoważona gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, klimat i energia, czyste powietrze, inicjatywy samorządowe w obszarze ekorozwoju, ciepłownictwo powiatowe oraz samowystarczalność energetyczna i poprawa jakości życia w miastach.

Produkt w obiegu

Targom towarzyszyć będzie wystawa laureatów konkursu „Produkt w obiegu” organizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Wspiera on również producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Pierwszym jego etapem będzie weryfikacja i ocena zgłoszeń, kolejnym zaprezentowanie nominowanych produktów lub projektów na wystawie podczas tegorocznych targów POL-ECO SYSTEM. Jest to trzecia edycja konkursu, ale w tym roku po raz pierwszy laureaci będą mogli osobiście opowiedzieć o swoich produktach.

Innowacyjne rozwiązania

Ekspozycję targów tworzy grono firm produkcyjnych i usługowych z branży gospodarki odpadami, recyklingu, energooszczędnych technologii oraz szeroka oferta maszyn i urządzeń do wywozu nieczystości, sprzątania i utrzymania terenów zielonych. Nie zabraknie również odnawialnych źródeł energii, a także rozwiązań dla gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ochrony powietrza czyli rozwiązań dedykowanych samorządom. Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy zaprezentują w Poznaniu to przegląd najnowszych ekologicznych trendów oraz technologiczne nowinki dla każdej gałęzi przemysłu. Swoje oferty zaprezentują m. in.: Arcon, Ekocel, Embers, Isuzu, Karcher, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pronar, Protechnika, Samasz i Tomra Sorting.

Profesjonalni zwiedzający

Targi POL-ECO-SYSTEM są najważniejszym miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów oraz reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony środowiska i gospodarką komunalną. Targi odwiedzają przedstawiciele przedsiębiorstw m. in.: gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami, energetycznych, ciepłowniczych i wodociągowych, utrzymania zieleni miejskiej, a także przedstawiciele samorządów.

Zapraszamy do uczestnictwa w największych i najważniejszych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targach ochrony środowiska!

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM odbędą się w dniach 9-11 października 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

www.polecosystem.pl

pol eco system png

         Szanowni Państwo,

            w dniu 11 września 2019 r. w godz. 15.00-16.30 odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji. W posiedzeniu uczestniczył nasz przedstawiciel Karol Wójcik. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektów ustaw:

- Prawo zamówień publicznych (druki nr: 3624 i 3759),

- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (druki nr: 3625 i 3760).

            Poprawki nie obejmowały zagadnień związanych z tzw. in house w prawie zamówień publicznych. Oznacza to, że projekt ustawy zostanie poddany pod głosowanie w wersji przedłożenia rządowego, tzn. Sejm nie wniósł poprawek do projektu tych przepisów ani w trakcie pierwszego ani w trakcie drugiego czytania.

Szanowni Państwo.

            Zapraszamy do udziału w 5 jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019 pod patronatem honorowym ZPGO, który odbędzie się w dniach 26-27 września 2019 r. w Siedlcach. Tematem przewodnim Szczytu jest "Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości". Szczyt Gospodarczy OSG 2019 to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-biznesowych odbywających się tradycyjnie na jesieni. W ramach zaplanowanych debat odbędą się dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, militarnego, finansowego) jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Pierwszego dnia Szczytu w panelach dyskusyjnych: „Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe” oraz „Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne” weźmie udział Przewodniczący Rady Programowej ZPGO, Pan Karol Wójcik.  Podczas dyskusji poruszony zostanie m.in temat gospodarki o obiegu zamkniętym oraz elektromobilności. Tradycyjnie w wydarzeniu weźmie udział wielu czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu, zainteresowanych obecnym stanem oraz przyszłością polskiej gospodarki z perspektywy kluczowych dla niej sektorów. Na zakończenie pierwszego dnia Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek "Bursztyn Polskiej Gospodarki 2019" - nagrody przyznawanej osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. W tym roku „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2019” zostanie wręczony m.in.:

 • Ministrowi Cyfryzacji
 • Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej im. Generała Broni Tadeusza Buka
 • Prezesowi Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
 • Prezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A

Szczegółowa AGENDA OSG 2019 dostępna jest tutaj. Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

 • Energetyka
 • Ciepłownictwo i kogeneracja. Program „Czyste powietrze”
 • Rozwój – inwestycje w infrastrukturę kraju
 • Gospodarka 4.0 – przemysł i innowacyjność
 • Infrastruktura i transport
 • Samorząd lokalny
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe
 • Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne

W ramach tegorocznej edycji Szczytu odbędzie się konferencja organizowana przez Ministerstwo Energii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: „Zielona energia szansą na rozwój regionów”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu !!!

UDZIAŁ BEZPŁATNY na: www.osg2019.pl

 

header new

  Szanowni Państwo,

            w dniu 2 września w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem wiceministra Sławomira Mazurka i przedsiębiorców związanych z gospodarką odpadami oraz stroną społeczną. Nasz Związek reprezentowali Panowie: Dominik Marczyk i Karol Wójcik. Spotkanie było okazją do przedstawienia wstępnych założeń systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), która uwzględnia wymagania tzw. pakietu odpadowego, czyli nowelizacji sześciu dyrektyw z zakresu odpadów. W tracie spotkania nasi przedstawiciele podkreślali, że najistotniejszą kwestią jest podział środków z ROP pomiędzy zbierającymi, przetwarzającymi oraz recyklerami, by pobudzić rynek, a szeroko rozumiany recykling zaczął być opłacalny ekonomicznie. W żadnym razie środki te nie powinny wpływać wprost do gmin. Stanowisko naszych przedstawicieli korelowało z tezami zawartymi w przekazanym Ministrowi Środowiska w dniu 8 marca 2018 r. opracowaniu ZPGO w tej sprawie. Bliższe informacje na temat spotkania oraz prezentacja przedstawiona przez przedstawicieli MŚ w trakcie spotkania dostępne są tutaj:

https://www.gov.pl/web/srodowisko/w-m-o-systemie-rozszerzonej-odpowiedzialnosci-producenta

Szanowni Państwo,

w dniach 10-11 października br. przy Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu, odbędzie się 23. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment.  Podczas dwudziestej trzeciej edycji tego najważniejszego wydarzenia w branży ochrony środowiska głos zabiorą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie zabraknie również przedstawicieli naszego Związku.

Będzie to doskonała okazja, by poznać zarówno oczekiwania samorządów, jak i opinię resortu na temat ostatnio wdrożonych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Równie ważny będzie temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta i możliwości finansowania systemu gospodarki odpadami. Z kolei w trakcie sesji poświęconej gospodarce wodnej zaprezentowane zostaną zagadnienia związane m.in. z taryfami, zanieczyszczeniami wód oraz zmianami klimatu. W trakcie tegorocznej edycji Kongresu ENVICON Environment mocno podkreślony będzie aspekt biznesowy. Rosnące koszty utrzymania instalacji zmuszają przedsiębiorców do optymalizacji wydatków i zysków oraz do poszukiwania nowych rozwiązań. Organizatorom zależy na połączeniu odbiorców i dostawców i chcą stworzyć platformę dla wielu podmiotów w branży, które nie ma okazji ze sobą rozmawiać i nawiązać współpracy. Podczas zorganizowanej sesji „Business Mixer” zaprezentowanych zostanie wiele możliwości w tym zakresie. Dialog i wymiana doświadczeń to często najlepszy sposób na rozwiązanie problemów.

W trakcie „Business Mixer” uczestnicy zapoznają się z kluczowymi problemami, z którymi mierzy się branża ochrony środowiska. Podczas panelu dyskusyjnego oraz sesji spotkań m.in. ze stowarzyszeniami branżowymi, z recyklerami i odbiorcami zagranicznymi będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób zagospodarowywać odpady komunalne, czy można na nich zarabiać i co robić, aby miały większą wartość dla potencjalnego nabywcy. Kongres ENVICON Environment jest spotkaniem najważniejszych reprezentantów zarówno samorządu i przedsiębiorstw komunalnych, jak i nauki, polityki oraz biznesu, związanych z branżą ochrony środowiska. Dwudniowemu wydarzeniu tradycyjnie będzie towarzyszyła uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną nagrody branżowe, a którą uświetni wspaniały koncert.

Strona do rejestracji: https://enviconenvironment2019.konfeo.com/pl/groups

Szczegółowych informacji udzieli sekretarz generalny Kongresu p. Jaśmina Labus: tel: 784 036 987, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

internet 2 640x360

Szanowni Państwo,

          Jak będzie wyglądać system gospodarki odpadami komunalnymi po przyjęciu nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie? Jak zniesienie regionalizacji wpłynie na branżę? Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź podczas otwierającej nowy sezon 23. edycji Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami, którą Związek objąl patronatem merytorycznym. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-5 września br. w Karpaczu. Ponad 30 prelekcji, 4 sesje tematyczne, liczne grono ekspertów, 2 nowoczesne panele dyskusyjne, uroczysta kolacja bankietowa – to wszystko już we wrześniu w Karpaczu!

Priorytetowe zagadnienia, które poruszone zostaną podczas dwóch dni konferencji:

 • jak nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie wpłynie na system gospodarki odpadami
 • pierwsze efekty zwalczania patologii w gospodarce odpadami po roku obowiązywania nowych przepisów
 • działania w ramach systemu gospodarki odpadami w praktyce wśród polskich miast i gmin
 • giełda pomysłów samorządowych na prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami

W trakcie obrad wystąpią m.in. przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotr Szewczyk przewodniczący Rady RIPOK, Przedstawiciele środowiska naukowego m.in. prof. dr hab. Marek Górski, dr inż. Barbara Kozłowska, dr inż. Emilia den Boer, przedstawiciele instalacji komunalnych, związków i porozumień międzygminnych oraz samorządowcy.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, praktykami, przedstawicielami świata nauki a także wszystkimi, którzy tworzą nowoczesny system gospodarki odpadami komunalnymi.

Trzeciego dnia konferencji odbędzie się wyjazd studyjny do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, który w ostatnim czasie przeprowadził szereg inwestycji, dzięki którym lubański RIPOK jest jednym z przykładów kompleksowego zamknięcia systemu gospodarowania odpadami na terenie regionu.

Miło nam poinformować Państwa, że konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami została objęta patronatem honorowym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys Sp. z o.o., a szczegółowych informacji udzieli koordynator konferencji Mateusz Dziurlikowski, tel.: 784 036 990, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

 

 

Szanowni Państwo,

          W dniu 13 czerwca 2019r. w miejscowości Dadaj na Mazurach odbyło się XXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Podczas spotkania przegłosowano absolutoria dla wszystkich członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz przyjęto sprawozdania z działalności organów ZPGO za 2018 rok. Na Przewodniczącego Związku na kadencję 2019-2023 został jednogłośnie wybrany Pan Sławomir Rudowicz, a Wiceprzewodniczącą Związku została Pani Monika Byśkiniewicz. Członkami Zarządu zostali: p. Edyta Apelska, p. Arkadiusz Fiuk, p. Dominik Marczyk, p. Jarosław Perzyna i p. Sławomir Szumski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie p. Tadeusz Zych, a jej nowymi członkami zostali: p. Kazimierz Parzych i p. Zbigniew Glinka. Do grona Rady Programowej ZPGO dołączył p. Joachim Wiese.

          Po omówieniu działalności Związku za rok ubiegły jak i aktualnych związkowych działań Przewodniczący Związku podsumował 15-lecie istnienia naszej Organizacji. Zwieńczeniem tego wyjątkowego momentu spotkania, było złożenie podziękowań Członkom-Założycielom Związku oraz wręczenie dyplomów uznania. W ramach trzeciej części Zgromadzenia, drugiego dnia uznani w branży Rady Prawni przedstawili ostatnie zmiany prawa skutkujące nowymi wymogami wobec przedsiębiorców, a p. Magdalena Sułek-Domańska z ENERIS Surowce podsumowała roczne osiągnięcia Koalicji 5 frakcji oraz opowiedziała o planach na przyszłość Koalicji na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych.

         Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom, Członkom Wspierającym i gościom za obecność i prelekcje: Terberg Matec, BFE Polska, Multimon Polska Sp. z o.o. Systems Kastell Systemy Szczotek Przemysłowych, ifolie Paweł Pieciul, EasyRipok, Impex PHU, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna oraz Eneris Surowce.

Zachęcamy do obejrzenia materiału informacyjnego TVP3 Olsztyn z udziałem naszego Związku: https://olsztyn.tvp.pl/43066424/projekt-reformy-smieciowej-segregacja-ma-byc-tansza-niz-jej-brakb fbclid=IwAR2QqUriAefjvIC_3uQlGnekswxr_vVaG6sk4sO_eVAZIdDXIrAVpF8fd3Y

 

Szanowni Państwo,

            Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  skierowało do konsultacji i opiniowania projekt rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

            Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu do 17 czerwca br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz

Szanowni Państwo.


           Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i poinformowało o skierowaniu  projektu do Sejmu. Projekt przewiduje usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Najważniejsze propozycje w komunikacie Kancelarii Premiera z 28.05.2019: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gmina-0.html

        Pobierz projekt

rcl

MBP Baner 750x300

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w 12. Konferencji Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. KIERUNEK: REGIONALNE CENTRUM RECYKLINGU, która odbędzie się w dniach 28-30 maja 2019 r. w Hotelu Novotel Wrocław Centrum. Tematami wiodącymi konferencji są zagadnienia związane z mechanicznym i biologicznym przetwarzaniem odpadów, fermentacją oraz zagospodarowaniem frakcji biologicznej. W trakcie czterech sesji tematycznych poruszone zostaną zarówno zagadnienia techniczne, jak i prawne. Drugiego dnia konferencji w panelu dyskusyjnym pt. „Zniesienie regionalizacji- szanse i zagrożenia dla RIPOKÓW” udział weźmie p. Arkadiusz Fiuk, członek Zarządu ZPGO.

 Konferencja będzie doskonałą okazją ku temu, aby nie tylko zaprezentować już rozpoczęte w kraju inwestycje i osiągnięte efekty, ale przede wszystkim, by przedyskutować tematy dotyczące instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów oraz wskazać rozwiązania, dzięki którym będzie możliwe przekształcenie ich w Regionalne Centrum Recyklingu. Przyczyni się także do wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami organów administracji rządowej i samorządowej, naukowcami oraz praktykami zajmującymi się kwestiami dotyczącymi mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów.

Link do strony konferencji: https://tiny.pl/t7nqbhttps://regionalnecentrumrecyklingu.abrys.pl/     

 Link do rejestracji: https://mbp2019.konfeo.com

Program    Informacje organizacyjne

 

Szanowni Państwo,

            przekazujemy niniejszym stanowisko ZPGO do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 kwietnia br. oraz stanowisko

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców popierające nasze postulaty do w/w projektu ustawy. 

            Jednocześnie informujemy, iż w dniu 6 maja br. Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nowy projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 29 kwietnia 2019r. Pobierz

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.