Szanowni Państwo,

            w dniu 29.04.2019 Rada Ministrów skierowała do rozpatrzenia przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Według informacji podanej przez KPRM, projekt ustawy doprecyzowuje przepisy dotyczące elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Prosimy o przesyłanie uwag do dokumentu, które następnie zostaną zgłoszone przez Związek w trakcie prac w komisjach sejmowych.

3 Sejm RP logo and wordmark.svg 1

Szanowni Państwo,

            Związek z niepokojem dostrzegł, iż projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 3.04.2019 rozszerza katalog przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. Utrzymanie zapisów projektu w zaproponowanym brzmieniu może w znaczącym stopniu wpłynąć na znaczne wydłużenie prowadzonych procedur administracyjnych, a tym samym może w istotny sposób przyczynić się do zablokowania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce.

            Poniżej szczegółowe uwagi w tym zakresie przekazane w dn. 25 kwietnia br. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Pobierz

Szanowni Państwo,

            serdecznie zapraszamy do udziału w 14. Konferencji Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się w dniach 9-10 maja w Warszawie, hotel Airport Okęcie. Konferencja tradycyjnie będzie swoistym forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla specjalistów z branży ZSEE. Zachęcamy do zapoznania się z nową formułą konferencji - bogate merytorycznie obrady z panelem dyskusyjnym, dyskusja ekspertów w formie RINGU oraz debaty podczas Targów Elektroniki Użytkowej Electronics Show!

            Electronics Show Warsaw Expo to największe targi elektroniczne w Polsce, na których producenci oraz dostawcy nowoczesnych technologii prezentują w sposób kompleksowy i innowacyjny najnowsze rozwiązania i usługi w zakresie elektroniki użytkowej. Na targach zobaczą Państwo ekspozycje i prezentacje dotyczące elektroniki, zapraszamy także do wzięcia udziału w konferencjach branżowych i warsztatach, do spotkania z profesjonalistami, którzy udzielą porad jak zastosować najnowsze rozwiązania w biurze i w domu. Electronics Show Warsaw Expo pozwolą odkryć Państwu ogromne możliwości jakie oferuje współczesna technologia.

            Swoją obecność w Konferencji potwierdzili przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Ministerstwa Środowiska - Minister Sławomir Mazurek oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. Więcej informacji w załączonym programie lub na stronie internetowej - https://tiny.pl/ttsg6

            Szczegółowych informacji udzieli koordynator konferencji Marta Bruzdewicz, kom. 881-932-976, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Serdecznie zapraszamy do rejestracji, której można dokonać do 6 maja 2019 pod adresem: https://zsee2019.konfeo.com/pl/groups

Program   Karta zgłoszenia   Zaproszenie   ElectlronicsShow2019_debaty_APPLiA

Szanowni Państwo.

           na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 kwietnia 2019 r. Związek, przedstawi swoje stanowisko do projektu przed planowanym jego powtórnym omówieniu podczas posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów.

           Do pobrania:

           - Projekt ustawyo zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminacho zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

           - Uzasadnienie

           - Ocena skutków regulacji

rcl 2

Szanowni Państwo.

         na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencj i odpadów z dn. 19.04.br. Prosimy o przesyłanie uwag do dokumentu do dnia 25 kwietnia 2019 r. Pobierz

       rcl 2

Szanowni Państwo,

               przekazujemy  najnowszy projekt ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r, który jest obecnie procedowany w Komitecie do Spraw Europejskich:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355/katalog/12565449#12565449

              Pobierz

rcl 2

Szanowni Państwo,

          w dniu 15 kwietnia w Rządowym Centrum Legislacji  zostały opublikowane projekty sześciu rozporządzeń dotyczących gospodarki odpadami. Dotyczą one m.in. recyklingu, opłaty depozytowej, a także organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Są to odpowiednio:

-  projekt MŚ ws. sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej,
- projekt rozporządzenia MŚ ws. wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach.

- projekt rozporządzenia MŚ ws. rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania,- projekt rozporządzenia MŚ ws. rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania,

- projekt MŚ ws. zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku,
- projekt rozporządzenia MŚ ws. wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej,
- projekt rozporządzenia MŚ ws. wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych.

Wszystkie rozporządzenia mają wejść w życie od 1 maja 2019 r.

      rcl 2

Szanowni Państwo.

Na podstawie § 15 ust. 3  Statutu Związku, Zarząd  Związku zaprasza do udziału w XXIV Ogólnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r. na godz. 11.00. W przypadku braku kworum ustalony został II termin Walnego Zgromadzenia na dzień 13 czerwca 2019 r. na godzinę 11.15, a uchwały będą ważne bez względu na liczbę Członków obecnych na Zgromadzeniu.

Również w tym roku proponujemy Państwu wyjazdowe Ogólne Zgromadzenie, które odbędzie się w urokliwej miejscowości Dadaj k. Ramsowa nad jeziorem Dadaj na Mazurach. Spotkanie będzie podzielone na trzy części – oficjalną, integracyjną i szkoleniową. W ramach pierwszej, odbędą się obrady Ogólnego Zgromadzenia, podczas których m.in. rozpatrzymy i poddamy pod głosowania sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybierzemy nowe władze Związku oraz podsumujemy 15-lecie istnienia naszej Organizacji. W ramach drugiej części spotkania, mającej na celu integrację środowiska, zapraszamy Państwa na biesiadną kolację do Chaty Warmińskiej. W ramach części trzeciej, drugiego dnia uznani w branży Rady Prawni przedstawią ostatnie zmiany prawa skutkujące nowymi wymogami wobec przedsiębiorców oraz odpowiedzą na nasze pytania w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że jak co roku wydarzenie to stanie się okazją do zgromadzenia przedstawicieli polskiej branży gospodarki odpadami, higieny komunalnej, oraz przedsiębiorstw usługowych i stworzy możliwość nawiązania kontaktów między członkami Związku, a także będzie doskonałą okazją do rozmów w nieformalnej atmosferze na temat wyzwań, jakie stoją przed polską branżą gospodarki odpadami i szans ich wykorzystania.  Podobnie jak w latach ubiegłych na Walnym Zgromadzeniu mile widziana jest obecność osób towarzyszących.

Z uwagi na obowiązek odbycia Zgromadzenia i podjęcia Uchwał ujętych w Porządku Obrad oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację branży, prosimy Państwa o niezawodne przybycie. W sytuacji niemożności udziału w Zgromadzeniu prosimy o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania członkowi obecnemu na Zgromadzeniu lub o oddelegowanie w zastępstwie osoby z pisemnym pełnomocnictwem.

Porządek Obrad XXIV Ogólnego Zgromadzenia

Program XXIV Ogólnego Zgromadzenia

Karta zgłoszenia dla Członka ZPGO

Informacje organizacyjne

Wzór Pełnomocnictwa

Ze względów logistycznych, prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 20 maja na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

baner hotel

 

Szanowni Państwo,

            w dniu 11 kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie senackiej komisji Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności nt. wpływu ustawy o odpadach na warunki funkcjonowania zakładów przemysłowych w Polsce. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami reprezentował p. Sławomir Szumski, Członek Zarządu ZPGO. Najliczniej, zgromadzeni na tym posiedzeniu przedstawiciele organizacji  przemysłowych oraz dużych, państwowych spółek reprezentujących m.in. sektory energetyczny, chemiczny, wydobywczy itp. zaprezentowali skutki wprowadzania ubiegłorocznej nowelizacji przepisów ustawy o odpadach oraz rozporządzeń (tzw. pakiet pożarowy). W ich opinii restrykcyjne przepisy, które miały przede wszystkim przeciwdziałać kryminalnym procederom (porzucanie, pożary odpadów etc.) objęły również w sposób bezzasadny wytwarzających odpady i zakłady przetwórcze magazynujących albo składujących na swym terenie odpady niepalne. Stąd też w czasie posiedzenia senackich komisji przedstawione zostały wnioski o zmianę w stosunku do tych podmiotów przepisów dotyczących m.in. magazynowania odpadów (wydłużenie do 3 lat okresu składowania dla odpadów niepalnych), monitoringu wizyjnego oraz zabezpieczenia roszczeń. Senatorowie postanowili w najbliższym czasie odbyć specjalne posiedzenie komisji, na którym zostałyby rozpatrzone te wnioski. Natomiast Wiceminister Środowiska S. Mazurek zadeklarował rozważenie niektórych z tych postulatów przy okazji nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

             Zachęcamy do obejrzenia videorelacji: https://av8.senat.pl/9KS135KGNI1541

Szanowni Państwo,

           Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 3.04.2019 wraz z uzasadnieniem i oceną skutków realizacji.  W projekcie przewidziano objęcie większości instalacji do przetwarzania odpadów, a także miejsc zbierania i stacji przeładunkowych odpadów obowiązkiem przeprowadzenia procedury uzyskania środowiskowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

            Prosimy o przesyłanie uwag do dokumentu do dnia 18 kwietnia 2019 r

rcl 2

Szanowni Państwo,

            w dniu 11 kwietnia w Warszawie  odbyło się  pierwsze rocznicowe spotkanie Koalicji 5 frakcji, podczas którego nastąpiło oficjalne przyjęcie ZPGO do Koalicji. W ramach podsumowania roku działalności Koalicji, zostały przeanalizowane kampanie informacyjno-edukacyjne prowadzone w Polsce na temat odpadów. Mimo licznych narzędzi marketingowych (spoty, reklamy, plakaty, ulotki, pikniki) wciąż głównymi odbiorcami wydają się dzieci i młodzież. Brak jest wyraźnego przekazu skierowanego do dorosłych i seniorów, jak i szerokiej wiedzy na temat celowości segregowania odpadów i funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadowej. Najważniejsze jednak, że brakuje narzędzi wspierających właściwe segregowanie konkretnych opakowań czy przedmiotów.

            Koalicja 5 frakcji została zainaugurowana oficjalnie 12 kwietnia 2018 roku jako pierwsza międzysektorowa inicjatywa wspierająca selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do 5 pojemników. Celem inicjatorów Koalicji - CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska - jest wzrost praktycznej wiedzy na temat właściwego segregowania odpadów i wprowadzenie ułatwiających to pro-konsumenckich narzędzi. Cechą wyróżniającą Koalicję 5 frakcji jest jej eksperckość i wielobranżowość. Należą do niej firmy, samorządy czy organizacje pozarządowe, które chcą edukować swoich interesariuszy w zakresie właściwego segregowania odpadów i rozwijać system eko-oznakowań. Nie są to tylko producenci wprowadzający opakowania na rynek lub sprzedawcy produktów w opakowaniach, ale też firmy usługowe czy doradcze, które nie prowadzą działalności ściśle związanej z ochroną środowiska. Angażują jednak swoich pracowników, klientów i partnerów biznesowych w działania prośrodowiskowe, bo przecież wszyscy produkują odpady i tworzą powszechny system selektywnej ich zbiórki.

            W pierwszą rocznicę powstania Koalicji przedstawiciele siedmiu kolejnych firm i instytucji podpisali oficjalnie deklarację uczestnictwa w inicjatywie, potwierdzając jednocześnie wsparcie jednolitego systemu oznakowań opakowań oraz prowadzenie działań edukacyjnych wśród swoich pracowników i innych interesariuszy. Nowi członkowie Koalicji 5 Frakcji to (w kolejności alfabetycznej):

  • Carlsberg
  • CBRE Polska
  • Fundacja ProKarton
  • Grupa Żywiec
  • Wołomin (UM)
  • Zielona Góra (UM)
  • Związek Pracodawców Gospodarki odpadami (ZPGO)

            Więcej informacji o Koalicji na stronie: koalicja5frakcji.pl

logo ikony razem 1024x203

Szanowni Państwo,

            w dniu 3 kwietnia br. Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami rozpatrzyła informację Ministerstwa Środowiska na temat spalarni odpadów komunalnych i ich miejsca w systemie gospodarki odpadami. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami reprezentował p. Karol Wójcik- Przewodniczący Rady Programowej ZPGO.

            Zachęcamy do zapoznania się z informacją Ministra Środowiska oraz do obejrzenia videorelacji z posiedzenia: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#FC7517FAE96122F2C12583BE0042F258

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.