Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami:

 • chroni  prawa i reprezentuje interesy Pracodawców z branży gospodarki odpadami komunalnymi
 • informuje zrzeszonych w nim Pracodawców o wszelkich istotnych aktach prawnych, zamierzeniach władzy ustawodawczej oraz szerszych trendach ewolucji naszej branży
 • działa na rzecz wspólnych interesów zrzeszonych Pracodawców
 • kształtuje i promuje wizerunek Pracodawców gospodarki odpadami jako podmiotów tworzących dochód narodowy


AKTUALNOŚCI:

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON 2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON, którego  organizatorem jest członek ZPGO- firma ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Tegoroczny Kongres, jak co roku, odbędzie się w trakcie Targów POL-ECO-SYSTEM na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 10-11 października. Koszt udziału w Kongresie dla naszych członków po zniżce, wynosi 1217,70 zł brutto.

Wydawać by się mogło, że po przeprowadzonej przed trzema laty „rewolucji śmieciowej” system gospodarki odpadami w Polsce powinien właśnie krzepnąć, stabilizować się. Nic bardziej mylnego. Szereg wprowadzonych ostatnio i planowanych zmian w przepisach powoduje, że coraz częściej w branży gospodarki odpadami mówi się o nadchodzącej kolejnej rewolucji. Kongres ENVICON, to świetna okazja, by w gronie najbardziej cenionych ekspertów podyskutować o problemach i wyzwaniach, z którymi branża odpadowa musi się zmierzyć. I tak podczas tegorocznej edycji Kongresu poruszane będą przede wszystkim tematy związane ze zmianami w Prawie zamówień publicznych, oraz nowymi zasadami prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. W ramach ENVICON-u odbędzie się także FORUM RIPOK, podczas którego zarządzający instalacjami regionalnymi przetwarzania odpadów podzielą się swoimi doświadczeniami i problemami.

Do udziału w tegorocznym Kongresie zaproszono wielu przedstawicieli międzynarodowych organizacji działających na rzecz środowiska. Gościem specjalnym Kongresu będzie Georges Kremlis, szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej.

W celu dokonania rejestracji prosimy o skorzystanie z poniższego linku:
https://www.systemcoffee.pl/rejestracja/index.php?kid=562&lang_type=pl&hash=ea6bcac79f1690

Do pobrania:

Więcej informacji o Kongresie znajdziecie Państwo pod adresem:
http://envicon.abrys.pl/kontakt/

Serdecznie zapraszamy!


PODSUMOWANIE XXI NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI

W dniu 27 czerwca br. odbyło się XXI Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Na 64 zarejestrowanych w Związku członków obecnych było 35, zatem Zgromadzenie rozpoczęło obrady w I terminie i było pełnoprawne do podejmowania uchwał.

Podczas spotkania podsumowano działania, jakie Związek poczynił, by nie dopuścić do wprowadzenia proponowanych przez Rząd zmian w przepisach Prawa zamówień publicznych. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia-Pan Sławomir Rudowicz otworzył dyskusję, którą zdominował problem braku pełnej spójności poglądów członków Zarządu ZPGO w tematyce in-house. Wszyscy jednak zebrani na sali byli zgodni, iż w jedności siła i Związek powinien dalej realizować wspólną linię obrony interesów rodzinnych firm polskich.

W dalszej części Zgromadzenia członkowie Zarządu Związku ogłosili jednomyślnie decyzję o złożeniu rezygnacji z pełnienia swoich funkcji i Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad wyborem nowych władz. Wyniki wyborów w dokumencie PDF oraz na zaktualizowanej podstronie Organy.

Zwieńczeniem Zgromadzenia było wystąpienie Komisji Wniosków i Uchwał, która przedstawiła wolne wnioski z sali:

1. Związek powinien podjąć działania wspierające zrzeszone firmy, które zostały pozbawione rynku, w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych z tytułu ustawy o zamówieniach publicznych, poprzez:
- złożenie pozwu zbiorowego przeciw Skarbowi Państwa,
- zlecenie kancelarii prawnej przygotowania analizy prawnej, w celu zinterpretowania skutków wejścia w życie przepisów nowej ustawy o zamówieniach publicznych.

Na tym obrady XXI Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego ZPGO zakończono.

Pliki do Pobrania:


UWAGA! Zmiana numerów telefonów.

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległy numery telefonów Biura ZPGO.

Poniżej przekazujemy nowe numery kontaktowe:

- Tel. stacjonarny/fax: 22 830 07 76
- Tel. komórkowy: 797 576 690


XXI Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami

W imieniu Zarządu zapraszam do wzięcia udziału w XXI Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, zwołanym na dzień 27 czerwca br. (poniedziałek) na godz. 12.00. Miejscem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego będzie sala konferencyjna „Malwa” w Hotelu Gromada Centrum, Pl. Powstańców Warszawy 2 w Warszawie.

Przypominam, że zgodnie ze Statutem, Członkowie Związku biorą udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. W związku z powyższym proszę, aby osoba, która będzie Państwa reprezentować posiadała stosowne pisemne pełnomocnictwo.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa do 24 czerwca br. na adres e-mail: biuro@zpgo.pl lub pod nr tel. 691-956-418

Z wyrazami szacunku,
Sławomir Rudowicz
Przewodniczący Związku

Materiały do pobrania:


Ogólnopolski Protest Przeciw Wykluczeniu Polskich Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami z Rynku!
10 maja 2016 — Warszawa
godzina: 9:00

1. FREKWENCJA/ INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Obserwujemy dość duże zainteresowanie mediów, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Sukcesu jednak nie będzie, jeśli będzie nas mało. Dlatego proszę ponownie o udział w jutrzejszym proteście, zarówno protestujących jak i pojazdów.

Prosimy o przywiezienie banerów, flag z napisami miast skąd Państwo przyjechali, pojemników i grzechotek.
Musimy być głośni podczas przemarszu.
Bardzo proszę jeszcze raz o jak najliczniejszy udział!
 
Osoby i pojazdy najlepiej niech przyjeżdżają do 9:30 na parking przed Teatrem Wielkim Operą Narodową na pl. Teatralnym skąd wyruszy przemarsz o 10:00. Protestujący muszą pojawić się najpóźniej do 09:45 już na miejscu protestu na pl. Teatralnym.

Następnie autobusy przejeżdżają z pl. Teatralnego na parking przy COS Torwar na ul. Łazienkowskiej 6A, skąd w 15 min Protestujący dojdą z ostatniego punktu przemarszu tzn. Sejmu RP.

2. PROGRAM

Protest trwa ok 4-5 godziny (od 10:00 do 15:00) i jest przemarszem.
Od 10:00 do 14:00 idziemy na trasie:
10.30 – Pałac Prezydencki (protest, wystąpienia, złożenie petycji)
12.45 – Ministerstwo Rozwoju (protest, wystąpienia, złożenie petycji)
13.20 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (protest, wystąpienia, złożenie petycji)
14.00 – Sejm RP (protest, wystąpienia, złożenie petycji)
15.00 – Zakończenie i odbiór uczestników z parkingu COS Torwar, Łazienkowska 6A.

Trasa przemarszu:
Plik graficzny do pobrania (PNG)

Podczas przemarszu skandujemy hasła, które będą mówione przez megafon, machamy flagami i banerami, robimy hałas grzechotkami. Ważne byśmy wytrzymali do końca. Im będziemy głośniejsi i będzie nas więcej tym lepiej nas usłyszą!

3. KONTAKT

Osoba kontaktowa to:
Jolanta Bonder tel. 721 206 007
oraz Piotr Rabczewski tel. 501 195 185

4. INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW

Prosimy o zapoznanie się z informacją dla uczestników, która jest kwintesencją powodów protestu i naszych postulatów oraz informacjami organizacyjnymi:

5. PRZEMOWA

Jeśli ktoś chciałby powiedzieć kilka słów podczas protestu, publicznie, o swojej firmie, o sytuacji i ew. konsekwencjach wdrożenia in-house proszę o e-mail lub kontakt (Leszek Zagórski tel. 502 661 320)

 


PROTEST PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI ODPADAMI Z RYNKU
10 MAJA WARSZAWA godz. 9:00

Pełne szczegóły organizacyjne
na oficjalnej stronie protestu

INFORMACJA PRASOWA/MEDIA
Do pobrania w pliku PDF.


Zabijacie firmy rodzinne karmicie monopole gminne. Ogólnopolski protest przeciwko wykluczeniu polskich firm rodzinnych z rynku


XIX Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne ZPGO

W dniu 11 kwietnia br. w Warszawie odbyło się XIX Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Zgromadzenie odbywało się w gorącej atmosferze związanej z procesem legislacyjnym dotyczącym wyłączeń w trybie in-house. Oprócz członków, gośćmi były prywatne firmy związane z naszą branżą. Zgromadzenie Ogólne świadome konsekwencji zachodzących zdarzeń, podjęło uchwałę o podwyższeniu alertu akcji protestacyjnej. Dyskutowano o formach, jak też praktycznych działaniach.

Podczas Zgromadzenia wybrano nowe władze, co związane było z pojawieniem się w trakcie akcji protestacyjnej nowych liderów. Na Przewodniczącego Związku na kolejną kadencję wybrany został Pan Sławomir Rudowicz. Nowymi członkami Zarządu zostali:
- Pani Monika Byśkiniewicz (Wiceprzewodnicząca Związku)
- Pani Irena Litkowiec-Senderska
- Pani Anna Turguła
- Pan Dominik Marczyk
- Pan Wojciech Muś
- Pan Leszek Zagórski

Pełne dane Członków Zarządu na stronie O nas - Organy.


PROTEST OSTRZEGAWCZY PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKIODPADAMI Z RYNKU

Protest został oficjalnie zarejestrowany. Będzie to protest mający na celu przeciwstawienie się próbom przeforsowania niekorzystnych dla nas zapisów o in-house. Zapisów, które mogą całkowicie wykluczyć firmy prywatne z rynku gospodarki odpadami. Wszelkie inne formy mediacji, pertraktacji i dialogu zakończyły się niepowodzeniem. Protest to nasza ostatnia szansa. Jeśli pokażemy, że jest w nas siła i determinacja możemy wymóc usunięcie zapisów o in-house. Przykład handlowców, małych sklepów, którzy poprzez strajk osiągnęli swoje pokazuje, że strajk jest realną nadzieją dla nas.
 
KIEDY
30 Marca 2016 r. (Środa) od 11:00-14:00
 
Pojazdy muszą się ustawić na miejscu najpóźniej o 10:30
Osoby najlepiej niech przyjeżdzają do 9:30 na parking Torwaru na ul. Łazienkowskiej do 10;00, skąd w 15 min. można dojść na teren protestu.
 
Dokładne informacje z mapkami prześlemy 25.03
 
Osoba kontaktowa na terenie parkingu (dla przyjeżdzających) to: Jolanta Bonder tel. 664 179 905
Osoba kontaktowa na terenie protestu (dla kierujących pojazdami, dla osób na skwerze) to: Piotr Rabczewski tel. 501 195 185
 
GDZIE
Skwer przed Parlamentem, Wiejska 4/6/8, Warszawa
 
KTO
Potrzebujemy przede wszystkim jak najwięcej osób i pojazdy.
Osoby powinny być wyposażone w banery, transparenty, grzechotki z wypełnionych piaskiem/kamieniami puszek lub butelek PET.
Niech protestujący będą ubrani w kombinezony lub przynajmniej kamizelki firmowe.
Przydadzą się wszelkiego rodzaju pojazdy (śmieciarki, skrzyniowe, hakowe)
Protest jest stacjonarny.
Obecnie zadeklarowano udział ok 700 osób. Jednak aby nas usłyszano, by nasz strajk miał sens, potrzebujemy więcej osób. Prosimy o kontakt z zaprzyjażnionymi firmami i zachęcenie ich do udziału, jak również wysłanie maksymalnej ilości osób. Przypominamy, że jest to nasza ostatnia szansa, w innym wypadku niekorzystne dla nas zapisy zostaną przeforsowane do 1. kwietnia. Sukces odniesiemy jedynie wtedy, gdy będzie nas jak najwięcej, co najmniej 1500 osób i to nie tylko z Mazowieckiego, lecz z całej Polski.
 
MEDIA
We wtorek 29.03.br odbędzie się w Warszawie konferencja prasowa, na którą zostały zaproszenie media ogólnopolskie, warszawskie i telewizja. Jutro tj. 25.03 prześlemy do Państwa informację prasową, którą prosimy wysłać do prasy lokalnej, do której mają Państwo kontakty, tak by protest odbił się jak największych echem, by jak najwiecej osób o nim usłyszało. Prosimy o rozesłanie tej notatki prasowej do jak największej ilości mediów w całej Polsce.
 
KONTAKT
Dane kontaktowe:
e-mail: protest@zpgo.pl
tel. 664 179 905
Tu prosimy zgłaszać wszelkie kontakty do firm, adresy e-mail, deklaracje odnośnie ilości osób lub pojazdów, ktore Państwo wyślecie.
 
Dodatkowo można kontaktować się bezpośrednio z organizatorami:
Anna Turgała - 601 776 693
Monika Byśkiniewicz - 602 132 478
Leszek Zagórski - 502 661 320
 
BANERY
ZPGO przygotuje część banerów. Jednak nie bedzie ich dużo. Proszę o wydruk lub przygotowanie banerów wg własnej inwencji także we własnym zakresie. Można ze sobą przywieźć grzechotki, by narobić szumu lub pojemniki by zająć jak najwiecej powierzchni asfaltu. Mile widziane są transparnety z nazwami firm lub miejscowości, by pokazać, że problem dotyczy całej Polski.
Poniżej przesyłamy hasła, które zostaną umieszczone na banerach ZPGO:
 
- „Polskie firmy za nic mają, mieli dbać a zabijają”
- „My stworzyliśmy rynek, Wy nam go zabieracie – HAŃBA!”
- „Zamiast konkurencji zdrowej monopole samorządowe”
- „Nasze dzieci też chcą jeść”
- „Będzie drożej i gorzej”
- „Zabijacie firmy rodzinne żeby karmić monopole gminne”
 
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

Pozdrawiamy,
Ogólnopolski Komitet Organizacyjny

Materiały do pobrania:


Relacja z Międzynarodowego Kongresu Środowiska ENVICON

Zachęcamy serdecznie do obejrzenia relacji z 19 edycji Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 2015, jednego z największych kongresów w Polsce poświęconych ochronie środowiska. Wydarzenie, trwające 26 i 27 października br. w Poznaniu, zostało zorganizowane przez firmę Abrys. Konfrontacja dotychczasowych dokonań w zakresie ochrony środowiska w Polsce z kierunkami dalszych działań wytyczonych przez Unię Europejską zdominowała tematykę tegorocznego Kongresu. W tym roku przyciągnął on ponad 600 uczestników – m.in. przedstawicieli Komisji Europejskiej, najważniejszych reprezentantów administracji rządowej i samorządowej, delegacji z zagranicznych i polskich izb branżowych, a także szerokie grono przedsiębiorców oraz ekspertów. Wydarzenie stanowiło płaszczyznę do dyskusji na temat kluczowych wyzwań, które stoją głównie przed gospodarką odpadową i wodno-ściekową. A jego celem jest wypracowanie wspólnej strategii, którą Polska i kraje Europy wdrożą w najbliższych latach.

Więcej: http://envicon.abrys.pl/envicon-zakonczony/


XIX KONFERENCJA
„KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI”

2 – 4 września 2015 r., Bydgoszcz

Program konferencji do pobrania w PDF (900 KB)


Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

odbywa się w trakcie targów POL-ECO-SYSTEM, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 26-27 października. Podczas tegorocznej edycji poruszane będą tematy związane z gospodarką odpadami – szczególnie zagadnienia związane z instalacjami MBP oraz termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych. Nie zabraknie też zagadnień z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – w tym związanych z efektywnością systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Wraz z przedstawicielami EurEau – europejskiej organizacji zrzeszającej operatorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – omawiane będą także europejskie modele gospodarki wodno-ściekowej. Z kolei wspólnie z przedstawicielami Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce zorganizowane zostanie seminarium dotyczące europejskich korytarzy transportowych w kontekście wyzwań środowiskowych. Wspomniane zagadnienia zostaną rozwinięte podczas pierwszego dnia kongresu – 26 października.

Drugiego dnia (27 października) odbędzie się  seminarium „Nasze zasoby są policzone” zorganizowane przez europejskie stowarzyszenie EEB (European Environmental Bureau). Równolegle toczyć się będzie także sesja dotycząca innowacji w ochronie środowiska oraz idei powstawania klastrów w branży. W sumie odbędzie się aż 7 paneli dyskusyjnych podczas których uczestnicy będą mogli brać aktywny udział w omawianiu kluczowych dla branży tematów.

Do udziału w tegorocznym kongresie zaproszono wielu przedstawicieli międzynarodowych organizacji działających na rzecz środowiska. Swój udział w obradach potwierdził m.in. szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. środowiska w Komisji Europejskiej – Georges Kremlis.

Ramowy program kongresu
Więcej informacji na www.envicon.abrys.pl

Nowelizacja ustawy o odpadach opublikowana w Dzienniku Ustaw

22 stycznia 2015r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 122 została opublikowana nowelizacja ustawy o odpadach dnia 15.01.2014. Najistotniejsze zmiany, które wprowadza ustawa dotyczą m. in.:
skorelowania przepisów przejściowych zawartych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw w zakresie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych i przepisów ustawy o odpadach, w zakresie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów. W ustawie zaproponowano przedłużenie okresu utrzymania w mocy decyzji wydanych na podstawie przepisów „starej" ustawy o odpadach (z 27 kwietnia 2001 r.). Natomiast wszystkie decyzje administracyjne wydane dotychczas na bazie przepisów „nowej” ustawy z 14 grudnia 2012 r. zachowają swoją moc na czas, na jaki zostały wydane;
utrzymania w mocy przepisów zawartych w aktach wykonawczych, które dotychczas nie zostały zastąpione przez rozporządzenia wydane na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wydłużenia okresu dostosowania się podmiotów do przepisów obowiązującego prawa;
definicji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, polegające na uwzględnieniu w niej instalacji wykorzystujących nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów;
funkcjonowania instalacji zastępczych - od 1 lipca 2018 r. instalacjami zastępczymi będą tylko inne regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Od tego terminu nie będą już funkcjonowały jako zastępcze instalacje niespełniające wymagań dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
możliwości wskazywania spalarni odpadów komunalnych jako ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z więcej niż jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi;
wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym w przypadku gdy instalacja przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych nie została ujęta w wpgo – odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów z tej instalacji.
LINK: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000012201.pdf

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opublikowana w Dzienniku Ustaw

17 stycznia 2015r. w Dz.U. poz. 87 opublikowana została ustawa z dnia 28.11.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

LINK: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000008701.pdf

Opinia ZPGO w sprawie negatywnych konsekwencji niektórych zapisów ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, 17.10.2014r.

Na zamkniętym posiedzeniu połączonych komisji sejmowych (OŚ,ZNiL oraz ST i PR) w dniu 10.09.2014 r. do skonsultowanego już projektu dodano zapisy, które są oceniane przez sektor prywatny jako niebezpieczne (dla niego samego), szkodliwe dla gospodarki odpadami komunalnymi (efektywności systemowej) oraz dla interesów konsumentów (członków wspólnot samorządowych). Chodzi o zapisy ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  - uchwalonej przez Sejm 10.10.2014r. W myśl niektórych zapisów, gmina będzie miała nieograniczone prawo do odstępowania od procedur konkurencyjnych i organizowania gospodarowania odpadami tylko i wyłącznie w kręgu własnych spółek, roztaczając nad nimi parasol monopolu. Będzie zatem miała też prawo wskazywania – bez żadnych kryteriów i procedur wyłaniania - instalacji do przetwarzania odpadów. W opinii Związku wyszczególnione zostało czternaście negatywnych konsekwencji tych zapisów - OPINIA z dn.17.10.2014r.>>>
Wszystkie negatywne konsekwencje wprowadzenia inkryminowanych zapisów, nie mają „drugostronnie” żadnej równoważnej przyczyny, dla której należałoby je zaakceptować. Nie ma żadnej praktycznej, ekonomicznej, czy też wynikającej z celów ochrony środowiska racji, dla której zapisy miałyby się ostać. Chore jest bowiem państwo, które mnoży ustawy i rozporządzenia, nie wdraża zaś „dobrych praktyk” i nie wymusza pewnych zachowań  np. ostracyzmem środowiskowym. Dlatego tak liczymy na mądre korekty w Senacie RP!
Witold Zińczuk, Przewodniczący Rady Programowej  ZPGO

ZPGO PROTESTUJE!

W dniu 17.09 nasz Związek upublicznił Komunikat Prasowy oraz skierował do Prezydium połączonych komisji sejmowych OŚ, ZNiL oraz STR i PR pismo w sprawie przyjętej przez podkomisję pod kierownictwem Posła Tadeusza Arkita poprawki - dotyczącej zakazu łączenia przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów, któremu Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami jest przeciwny.

Publikacje:

Przetargi rozdzielone. Branża odpadowa nie chce oddzielnych przetargów, PAP
Pracodawcy przeciwko zakazowi łączenia przetargów, portalsamorzadowy.pl
Witold ZIŃCZUK - wypowiedż dla Portalu Samorządowego:"Reformę śmieciową w wielu gminach wręcz się sabotuje":

STANOWISKO BRANŻY GOSPODARKI ODPADAMI w sprawie oceny wdrożonych rozwiązań systemowych. Dotyczy:  wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w  Polsce, 1.07.2014r.

Dokonane w 2011 r. zmiany prawa dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi (zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r. zwanej dalej „Ustawą” ) mają ogromne znaczenie dla przedsiębiorców i samorządów, jak również dla mieszkańców. Uznajemy, że uchwalona ustawa była potrzebna dla budowy nowego ładu w gospodarce odpadami, ale zwracamy uwagę, że samo uchwalenie nowego prawa nie gwarantuje jego prawidłowego stosowania. Od ponad roku obserwujemy jednak szereg niepokojących zjawisk i nieprawidłowości w systemie gospodarki odpadami, które nie pozwalają na prawidłowy jego rozwój i zagrażają realizacji głównych celów ustawy. Mamy uzasadnione obawy, że efektem takiego rozwoju sytuacji może być stagnacja rynku, w tym upadek znacznej liczby rzetelnych przedsiębiorców (gminnych i prywatnych) oraz długoterminowy brak zainteresowania inwestycjami w branży gospodarki odpadami. Obecna praktyka wdrażania ustawy wyraźnie pokazuje, że odpowiedzialna administracja i część gmin nie jest zdolna do zapewnienia wdrożenia tej ustawy zgodnie z przyjętymi standardami i celami. W 2010 roku branża gospodarki odpadami poparła proponowany model i wierzyliśmy, że jest on szansą dla rozwoju krajowej gospodarki odpadami, jak również szansą na tworzenie nowych miejsc pracy. Dlatego czujemy się zobowiązani wskazać na poważne zagrożenia, które mogą pozbawić gospodarkę odpadami szansy na rozwój, a wręcz powiększyć nasze zapóźnienie wobec krajów Unii Europejskiej. Mogą również poważnie utrudnić korzystanie z funduszy UE w nowej perspektywie finansowej, jak również doprowadzić do zmarnowania znacznych środków już wydatkowanych na ten cel, w tym środków publicznych. W poczuciu odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie rynku i zapewnienie realizacji przyjętych w ustawie celów wskazujemy na poważne zagrożenia dla konkurencyjnego rynku i dla wielu przedsiębiorców zajmujących się odpadami komunalnymi. Jednocześnie wskazujemy na konieczne działania, które winny być pilnie podjęte w celu faktycznej budowy efektywnego systemu zdolnego do zapewnienia realizacji przez Polskę przyjętych zobowiązań wobec UE. Dokonane w kraju zmiany prawa wprowadziły zasady określające prawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi, w tym m.in.:- hierarchię sposobów postępowania z odpadami, - zasadę bliskości,  - zasadę  „zanieczyszczający płaci, - zasadę przezorności, - rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Stwierdzamy, że zasady te obecnie nie są w pełni respektowane w nowej praktyce rynkowej. Jednym z ważnych problemów dla prawidłowego rozwoju gminnej gospodarki odpadami komunalnymi jest ograniczenie składowania odpadów. Obecnie w ogromnej większości (ok. 70%) odpady są nadal składowane, w tym również w sposób niezgodny z wymaganiami prawa. Na rynku funkcjonują obiekty, które nie spełniają wymagań, aby mogły być uznane za regionalne instalacje. Funkcjonowanie takich obiektów oraz wielu mniejszych (głównie gminnych) składowisk odpadów jest jedną z barier dla rozwoju nowoczesnych instalacji zagospodarowania odpadów. System t.zw. opłat marszałkowskich wymaga pilnych zmian. W myśl nowych regulacji prawa zmieszane odpady komunalne, odpady „zielone” oraz pozostałości z sortowania odpadów winny trafiać do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów, a składowaniu winny podlegać wyłącznie odpady po mechaniczno-biologicznej obróbce, czyli nie więcej niż 50 % obecnie składowanych odpadów.

Wśród zagrożeń, które poważnie utrudniają budowę nowego systemu gospodarowania odpadami oraz osiągnięcie ustalonych w ustawie celów należy wymienić:

 • · brak w wielu regionach wystarczającej infrastruktury zgodnej z wymaganiami prawa (najlepsza dostępna technika) do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów,
 • · generalnie niska jakość wojewódzkich planów gospodarki odpadami, w tym wpisanie do nich wielu instalacji niespełniających wymaganych standardów,
 • · jakość organizowanych przetargów publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów, 
 • ·brak skutecznego oraz wydolnego systemu monitoringu i kontroli budowanego systemu,
 • ·brak wymaganej odpowiedzialności znacznej części gmin za odpady na swoim terenie,
 • ·znaczny spadek ilości odpadów kierowanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów, co w niektórych przypadkach uniemożliwia dalsze funkcjonowanie takich instalacji na rynku,
 • ·rozwój groźnych zjawisk patologicznych i „szarej strefy” w odpadach, w tym przekodowywania i przemieszczania odpadów poza określone w planach regiony oraz ich nielegalnego składowania,
 • ·brak nadzoru nad miejscami unieszkodliwiania odpadów powstających po procesach segregacji, tzw. „pozostałości”, które powinny być unieszkodliwiane w ramach regionu gospodarki odpadami,
 • ·braki w zakresie informowania i edukowania społeczności lokalnych oraz opóźnienia przygotowań do wdrożenia nowego systemu na poziomie gmin.

Zgodnie z unijną hierarchią postępowania z odpadami, proces odzysku energii z odpadów jest ważnym ogniwem uzupełniającym recykling oraz inne formy odzysku, pozwalającym na pełne zagospodarowanie odpadów i zmniejszenie ich ilości kierowanych na składowiska. Ze względu na wydany już zakaz składowania frakcji energetycznych odpadów od 1 stycznia 2016 r. brakuje obecnie jasnego potwierdzenia ze strony Ministra Gospodarki, czy rozporządzenie to będzie zmienione w zakresie terminu, ponieważ wywiązanie się z tego terminu wymaga dzisiaj pilnych i kosztownych działań, w tym inwestycji w wielu przedsiębiorstwach. Tymczasem potrzeby inwestycyjne branży gospodarki odpadami w Polsce szacowane są obecnie na co najmniej 20 mld PLN w perspektywie roku 2020, co w aktualnej sytuacji rynku będzie ogromnym wyzwaniem w najbliższych latach. Znaczne środki finansowe muszą być zaangażowane zarówno w systemy zbiórki odpadów, jak i technologie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku materiałowego lub energetycznego oraz unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Recykling materiałowy oraz odzysk energii z odpadów powiązany z maksymalną redukcją składowania odpadów winien być strategicznym działaniem dla budowy efektywnego systemu gospodarki odpadami w kraju w najbliższych latach. Stwierdzamy, że bez pełnego i rzeczywistego wdrożenia hierarchii postępowania z odpadami nie będzie możliwe wypełnienie naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz redukcji ilości składowanych odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Uwzględniając obecne uwarunkowania krajowej gospodarki odpadami konieczne jest pilne wdrożenie efektywnych rozwiązań, które pozwolą na rozwój konkurencyjnego i uczciwego rynku, jak również uczynią gospodarkę odpadami bardziej stabilną i atrakcyjną dla potencjalnych inwestorów. Dużo zastrzeżeń budzi zbyt niska skuteczność wdrażania uchwalonych rozwiązań prawnych, jak również nadzór i kontrola odpowiedzialnych organów administracji. Obok wielu pozytywnych skutków wdrażanej reformy gospodarowania odpadami komunalnymi obserwuje się rozwój różnego rodzaju nieprawidłowości, które zagrażają uczciwym przedsiębiorcom i nie pozwalają na planowanie nowych inwestycji w gospodarce odpadami, jak również istotnie uszczuplają wpływy do budżetu z tego tytułu. 

Za niezbędne uznajemy też usunięcie lub znaczne złagodzenie głównych barier rozwojowych w zakresie wykorzystania odpadów w procesach odzysku i recyklingu, w tym :                                       

Ø    barier formalno-prawnych (np. bariery decyzyjne),

Ø    barier technicznych  (np. zmieniające się standardy i wymagania dla instalacji),

Ø    barier ekonomicznych (np. zbyt małe wsparcie dla inwestorów branżowych),

Ø    barier społecznych i mentalnych (np. syndrom NIMBY i postawy „nie bo nie”).

Przedsiębiorcy oczekują stabilnej i czytelnej polityki ze strony odpowiedzialnej administracji,  która może istotnie przyczynić się do realizacji celów w zakresie zagospodarowania odpadów oraz nowych inwestycji. Polityka ta winna być nastawiona na rozwój i zapewnienie efektywności w zakresie wykorzystania odpadów, w tym istotną ich redukcję, powszechną zbiórkę selektywną i recykling, wykorzystanie energii z odpadów, jak również wspieranie nowych inicjatyw umożliwiających wdrażanie innowacyjnych technologii i tworzenie miejsc pracy w krajowym  sektorze gospodarki odpadami. Obecnie sygnalizowane zjawiska i problemy w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami bezpośrednio zagrażają wielu przedsiębiorcom i mogą w skrajnych przypadkach prowadzić do ich upadłości. Jednocześnie chcielibyśmy zadeklarować naszą pomoc i wsparcie ze strony izb gospodarczych oraz innych branżowych organizacji przedsiębiorców dla takich działań odpowiedzialnej administracji, które zapewnią efektywność ekonomiczną i ekologiczną budowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Krajowa Izba Gospodarcza KOŚ               

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Rada Regionalnych Instalacji Gospodarki Odpadami

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

10-lecie Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami

To już 10 lat działalności powołanego w 2004 r. Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami – 10 lat walki o wolność gospodarczą! Jubileusz dziesięciolecia ZPGO świętowaliśmy w dniach 6-7 czerwca br. w Sandomierzu, podczas XV Zgromadzenia Ogólnego. Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Związku oraz zatwierdziło sprawozdania z 2013 r. Przewodniczący Rady Programowej  W. Zińczuk zwracał uwagę zebranym na intensywne działania grup samorządowych w zakresie planowanych zmian legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, w związku z tym środowisko przedsiębiorców musi obecnie przemawiać dobitnym i jednolitym głosem, by ochronić swój byt na rynku gospodarki odpadami komunalnymi i aby nasze stanowisko było dobrze znane przedstawicielom władz.Gospodarzem Zjazdu była firma Santa-EKO Sp.j. z Sandomierza, która przygotowała jubileuszowe atrakcje, w tym zwiedzanie zabytków królewskiego miasta, szlacheckie pokazy walk i konkursy.

English version

Mapa serwisuLogin:
Hasło:

Bezpłatny biuletyn ZPGO:

Nowości z branży
Akty i normy prawne
Ciekawe artykuły i publikacje
Informacje dot. Związku

Wyślij prośbę o przesłanie Biuletynu "Echa Związku" na adres: biuro@zpgo.pl.

Strona główna  :   Aktualności  :   O nas  :   Członkostwo
Prawo  :   Publikacje  :   Linki  :   Kontakt
Konfederacja Pracodawców Polskich European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest


Prawa zastrzeżone dla: ZPGO
Projekt i wykonanie: Web Designers