Członkostwo w Związku jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności działania członka oraz nie koliduje z członkostwem w innych związkach, izbach i stowarzyszeniach. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do przystąpienia do Związku, który w zamierzeniach programowych ma reprezentować, chronić i pomagać, a także  - co bardzo istotne – informować wszystkich zrzeszonych w nim Pracodawców o wszelkich istotnych aktach prawnych, zamierzeniach władzy ustawodawczej oraz szerszych trendach ewolucji naszej branży. Ma też integrować Środowisko Pracodawców, jak też promować etos reprezentowany przez członków Związku.

Członkostwo w Związku ma charakter zwyczajny (Członek zwyczajny), wspierający (Członek wspierający) i honorowy (Członek honorowy).

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie higieny komunalnej i gospodarki odpadami, usług porządkowych oraz jednostek wspierających te branże, które zatrudniają w tym celu pracowników, mające swoją siedzibę lub zakład na terenie działania Związku

2. Członkiem wspierającym Związku może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna, prawna lub instytucja czy organizacja, która przez złożenie deklaracji opłacania stałej składki zobowiązuje się do współdziałania i wspomagania finansowego, rzeczowego i merytorycznego Związku i jego Członków w realizacji zadań i osiągania celów statutowych Związku.

 

Będąc naszym Członkiem Zwyczajnym, Państwa Firma może liczyć na szereg korzyści:

 • interwencję Związku w sprawach obrony interesów przedsiębiorców w szczególności przed działaniami dyskryminującymi ze strony administracji samorządowej lub w innych przypadkach np. nieuczciwej konkurencji;
 • informacje nt. nowych aktów prawnych i konsultacji;
 • przegląd prasy branżowej;
 • doradztwo prawne- zniżka na reprezentację prawną w rekomendowanych przez ZPGO kancelariach;
 • networking;
 • udział w walnych zgromadzeniach bedących okazją do integracji i wymiany doświadczeń;
 • promocję swojej Firmy;
 • rekomendację ZPGO. Coraz częściej partnerzy biznesowi korzystają z informacji na temat wiarygodności danego przedsiębiorstwa, dlatego Związek udziela firmom członkowskim rekomendacji;
 • wzmocnienie wizerunku firmy i prestiż;
 • certyfikat przynależności do ZPGO;
 • większe zaufanie ze strony klientów;
 • możliwość zamieszczania ofert na stronie ZPGO.

Korzyści wynikające z przystąpienia do ZPGO na prawach Członek Wspierający ZPGO są następujące:

 • Dostęp do około 60 firm będących członkami ZPGO.
 • Umieszczenie logo na stronie internetowej zpgo.pl wraz z linkiem do Państwa strony internetowej.
 • Zamieszczenie baneru z linkiem do Państwa strony internetowej na stronie zpgo.pl.
 • Reklama oferty Państwa Firmy raz na kwartał poprzez mailing do członków ZPGO.
 • Przedstawienie profilu firmy w corocznym biuletynie i w momencie przyjęcia firmy jako Członka Wspierającego Związku.
 • Zamieszczenie logotypu Państwa firmy na materiałach drukowanych przez ZPGO związanych z Walnym Zgromadzeniem.
 • Dostęp do bazy kontaktowej członków ZPGO,
 • Udział w Zgromadzeniu Ogólnym, podczas którego możliwa będzie odpłatna prezentacja oferty Państwa Firmy.

 

Koszty

Koszty związane z członkostwem - zgodnie z ideą Założycieli - mają być dla przedsiębiorstw niewielkie, a jednocześnie rewanżować się atrakcyjną ofertą i dostępem do potencjalnych klientów – członków ZPGO.

Dla Członków zwyczajnych jest to składka miesięczna, której wysokość jest uzależniona od ilości zatrudnionych pracowników i wynosi odpowiednio dla członków zatrudniających:

 • do 20 pracowników 200  zł
 • od 21 do 100 pracowników 300 zł
 • powyżej 100 pracowników 600 zł

Dla Członków wspierających za pakiet działań promocyjnych proponujemy składkę miesięczną  w wysokości 200,00 zł.

 

Dokumenty   

Niezbędnym, aby przystąpić do Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami jest wypełnienie poniższej deklaracji członkowskiej i przesłanie jej pocztą na adres biura Związku: Al. Jerozolimskie 53/508, 00-697 Warszawa.

 Członek Zwyczajny   Członek Wspierający

 

Łączy nas wspólna droga!

Dlatego przyłączcie się Państwo do naszego Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Odeślijcie wypełnioną deklarację, będzie to jedna z najtrafniejszych decyzji podjętych dla dobra Państwa przedsiębiorstwa.

 

Publikacje

Nieoczekiwana zmiana

Agnieszka Fiuk- czlonek Rady Programowej ZPGO, P...

29
Paź 2018

Odpady: koniec wolnego rynku?

Sławomir Rudowicz- Przewodniczący ZPGO, wypowied...

28
Wrz 2018

Branża odpadowa ma złego doradcę

Agnieszka Fiuk- czlonek Rady Programowej ZPGO, P...

14
Wrz 2018

Brak przetargów może pogrążyć branżę odp…

Gazeta Prawna: " Brak przetargów może pogrą...

23
Sie 2018

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.