Członkostwo w Związku jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności działania członka oraz nie koliduje z członkostwem w innych związkach, izbach i stowarzyszeniach. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do przystąpienia do Związku, który w zamierzeniach programowych ma reprezentować, chronić i pomagać, a także  - co bardzo istotne – informować wszystkich zrzeszonych w nim Pracodawców o wszelkich istotnych aktach prawnych, zamierzeniach władzy ustawodawczej oraz szerszych trendach ewolucji naszej branży. Ma też integrować Środowisko Pracodawców, jak też promować etos reprezentowany przez członków Związku.

Członkostwo w Związku ma charakter zwyczajny (Członek zwyczajny), wspierający (Członek wspierający) i honorowy (Członek honorowy).

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie higieny komunalnej i gospodarki odpadami, usług porządkowych oraz jednostek wspierających te branże, które zatrudniają w tym celu pracowników, mające swoją siedzibę lub zakład na terenie działania Związku

2. Członkiem wspierającym Związku może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna, prawna lub instytucja czy organizacja, która przez złożenie deklaracji opłacania stałej składki zobowiązuje się do współdziałania i wspomagania finansowego, rzeczowego i merytorycznego Związku i jego Członków w realizacji zadań i osiągania celów statutowych Związku.

 

Będąc naszym Członkiem Zwyczajnym, Państwa Firma może liczyć na szereg korzyści:

 • interwencję Związku w sprawach obrony interesów przedsiębiorców w szczególności przed działaniami dyskryminującymi ze strony administracji samorządowej lub w innych przypadkach np. nieuczciwej konkurencji;
 • informacje nt. nowych aktów prawnych i konsultacji;
 • przegląd prasy branżowej;
 • doradztwo prawne- zniżka na reprezentację prawną w rekomendowanych przez ZPGO kancelariach;
 • networking;
 • udział w walnych zgromadzeniach bedących okazją do integracji i wymiany doświadczeń;
 • promocję swojej Firmy;
 • rekomendację ZPGO. Coraz częściej partnerzy biznesowi korzystają z informacji na temat wiarygodności danego przedsiębiorstwa, dlatego Związek udziela firmom członkowskim rekomendacji;
 • wzmocnienie wizerunku firmy i prestiż;
 • certyfikat przynależności do ZPGO;
 • większe zaufanie ze strony klientów;
 • możliwość zamieszczania ofert na stronie ZPGO.

Korzyści wynikające z przystąpienia do ZPGO na prawach Członek Wspierający są następujące:

 • dostęp do bazy kontaktowej członków ZPGO;
 • umieszczenie logo na stronie internetowej zpgo.pl wraz z linkiem do Państwa strony internetowej;
 • zamieszczenie baneru z linkiem do Państwa strony internetowej na stronie zpgo.pl;
 • reklama oferty Państwa Firmy raz na kwartał poprzez mailing do członków ZPGO;
 • przedstawienie profilu firmy w corocznym biuletynie i w momencie przyjęcia firmy jako Członka Wspierającego Związku.
 • zamieszczenie logotypu Państwa firmy na materiałach drukowanych przez ZPGO związanych z Walnym Zgromadzeniem;
 • wzmocnienie wizerunku firmy i prestiż;
 • certyfikat przynależności do ZPGO;
 • udział w Zgromadzeniu Ogólnym oraz zjazdach szkoleniowych, podczas których możliwa będzie bezpłatna prezentacja oferty Państwa Firmy.

 

Koszty

Koszty związane z członkostwem - zgodnie z ideą Założycieli - mają być dla przedsiębiorstw niewielkie, a jednocześnie rewanżować się atrakcyjną ofertą i dostępem do potencjalnych klientów – członków ZPGO. 

Dla członków Zwyczajnych i członków Wspierajacych jest to składka kwartalna, której wysokość jest uzależniona od ilości zatrudnionych pracowników i wynosi odpowiednio dla członków zatrudniających:

 • do 20 pracowników 600 zł
 • od 21 do 100 pracowników 900 zł
 • powyżej 100 pracowników 1800 zł

Dokumenty   

Niezbędnym, aby przystąpić do Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami jest wypełnienie poniższej deklaracji członkowskiej i przesłanie jej pocztą na adres biura Związku: Al. Jerozolimskie 53/508, 00-697 Warszawa.

Członek Zwyczajny  Członek Wspierający

 

Łączy nas wspólna droga!

Dlatego przyłączcie się Państwo do naszego Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Odeślijcie wypełnioną deklarację, będzie to jedna z najtrafniejszych decyzji podjętych dla dobra Państwa przedsiębiorstwa.

 

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.