„Bogactwo idei dla środowiska” to hasło które towarzyszyło dwudziestej pierwszej edycji Kongresu ENVICON Environment, co podkreślało jak istotna jest integracja środowisk i pomysłów skupiających się na ochronie zasobów przyrody. „Bogactwo” doskonale obrazuje ilość i różnorodność tematów podczas XXI edycji Kongresu ENVICON Environment.

Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment odbył się w terminie 16-17 października 2017 roku. W trakcie dwóch dni goście mieli okazję wysłuchać aż 8 sesji tematycznych poprowadzonych przez specjalistów z całej Polski. Podczas tegorocznego Kongresu w trakcie  czterech sesji głos zabrali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju oraz mecenasi kancelarii prawnych, którzy rozwiewali wątpliwości związane z zagadnieniami prawnymi w danym temacie.

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami objął patronatem branżowym VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2018, które odbędzie się 1 lutego 2018 r w hotelu Novotel Warszawa Airport w Warszawie.

Celem organizowanego Forum jest prezentacja najnowszych technologii i rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Jest to platforma spotkań przedstawicieli samorządów z producentami a także dostawcami techniki i technologii komunalnej.

Towarzyszące Forum konferencje, seminaria i warsztaty będą służyły poszerzeniu wiedzy oraz wymianie doświadczeń w zakresie zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów w świetle nowych przepisów. Organizowane Forum przyczyni się do popularyzacji wiedzy, innowacyjnych rozwiązań oraz rozszerzenia współpracy środowisk zajmujących się gospodarką odpadami oraz dostosowaniem do wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym.

Serdecznie zapraszamy !!!

Program już wkrótce.

 

Pobierz

Szanowni Państwo.

Kongres ENVICON jest największym i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce wydarzeniem dotyczącym dziedziny ochrony środowiska. To odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w takich obszarach jak: gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, odnawialne źródła energii, transport, ochrona powietrza oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Kongres jest dedykowany przedstawicielom branż działających w wymienionych obszarach, a także reprezentantom administracji samorządowej i rządowej. Tylko w ubiegłym roku w trakcie 2 dni wzięło w nim udział łącznie ponad 700 uczestników, którzy wysłuchali około 60 prelegentów z kilku krajów oraz z Komisji Europejskiej.  Od wielu lat wydarzenie odbywa się przy Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Towarzyszy mu także wspaniała gala, podczas której następuje wręczenie statuetek w kilku konkursach środowiskowych m.in. Pucharze Recyklingu.

LOGO ENVICON ENVIRONMENT

Podczas tegorocznej XXI edycji Kongresu na uczestników czekają nowości. Zmiany rozpoczęły się od nazwy ENVICONU, który w tym roku zostaje uzupełniony słowem Environment, a sam kongres będzie odbywał się pod hasłem: Bogactwo idei dla środowiska. W ten sposób organizatorzy chcą jeszcze bardziej podkreślić charakter wydarzenia, a także fakt, że jest to prawdziwe święto wszystkich specjalistów i pasjonatów zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. W programie pojawią się nowe sesje tematyczne m.in. innowacyjna gmina, która jest bezpośrednio dedykowana samorządowcom.

W tym roku wśród prelegentów będą przedstawiciele wielu ważnych instytucji oraz administracji europejskiej i rządowej. Swoją obecność potwierdzili m.in. reprezentanci Ministerstwa Środowiska oraz Komisji Europejskiej m.in. Georges Kremlis z Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska oraz Samuele Furfari z Dyrekcji Generalnej ds. Energii. Uczestnicy wysłuchają przedstawicieli znanych organizacji takich jak: KIG, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Sobieskiego, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.   

Podzielona na 6 sesji tematyka będzie obejmować wystąpienia indywidualne i panele dyskusyjne skoncentrowane na wyzwaniach, trendach i możliwych rozwiązaniach.

Tegoroczną galę kongresu poprowadzi Olivier Janiak, a uświetni ją zespół Varius Manx.

ENVICON Environment to obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich ekspertów, profesjonalistów i pasjonatów ochrony środowiska zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.   

 

Rejestracja pod linkiem:

 http://envicon.abrys.pl/

 

 Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

                              Warszawa, 3 lipca 2017r.

 

Szanowni Państwo.

 

            W nawiązaniu do dotychczasowych prac nad zmianą ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym uprzejmie informujemy, iż Kierownictwo Ministerstwa Rozwoju, po ponownej analizie zagadnienia oraz przedstawionych przez nasz Związek argumentów, podjęło decyzję o uwzględnieniu naszych postulatów i z projektu ustawy o zmianie ustawy o PPP oraz niektórych innych ustaw wykreślony zostanie przepis nowelizujący ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

            Przypominamy, iż ZPGO od marca 2017r.- przy wsparciu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców- prowadził intensywne działania na rzecz wykreślenia z projektu ustawy o PPP w całości art.7., dotyczącego terenów niezamieszkałych i powierzania zamówień przez samorządy w trybie z wolnej ręki swoim jednostkom, w ramach zamówień publicznych lub umowy koncesji.

Nasze wielomiesięczne starania przyniosły zatem pożądany skutek. Dzięki wspólnemu działaniu w ramach Związku nasz głos został usłyszany, stanowisko zauważone i uwzględnione! Zatrzymaliśmy w ten sposób szkodliwe zmiany w ustawie, które całkowicie wyrugowały by małych i średnich, prywatnych przedsiębiorców z rynku gospodarki odpadami.

Możemy dziś bez fałszywej skromności powiedzieć, że Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami to organizacja, która realnie i skutecznie walczy o skupione wokół niej przedsiębiorstwa z branży odpadowej.

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż w dniu 30 maja br. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się Konferencja uzgodnieniowa organizowana w celu omówienia Projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, w której udział wzięła Pani Monika Byśkiniewicz- Członek Zarządu ZPGO.

Szanowni Państwo.

W dniu 6 czerwca br. w Warszawie odbyło się XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Podczas uroczystości rezygnację ze stanowiska  Przewodniczącego Związku złożył Pan Sławomir Rudowicz. Na dalszą kadencję w wyborach uzupełniających wybrany został Pan Leszek Zagórski, zaś Wiceprzewodniczącym Związku został Pan Sławomir Rudowicz.

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska zakończyło proces konsultacji i opiniowania Projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw i opublikowało najnowszą (z dnia 20.12.2016 r.) wersję tego projektu wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, natomiast zgłoszone w toku konsultacji uwagi zostały opublikowane w raportach. Projekt został skierowany do dalszych prac legislacyjnych w Rządowym Centrum Legislacji.

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Raport z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach (z 23.11.2016 r.) zawierający zestawienie uwag zgłoszonych oraz odniesienie się do tych uwag przez Ministerstwo Środowiska. Najwięcej kontrowersji w opiniach organizacji branżowych i przedsiębiorców wzbudziły nowe zasady ewidencjonowania odpadów.

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Urząd Zamówień Publicznych wydał internetowe Repozytorium wiedzy, w którym publikuje odpowiedzi na zgłaszane do UZP pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp. Uzupełniony materiał obejmuje nowe zagadnienia odnoszące się do: podmiotowego i przedmiotowego stosowania ustawy Pzp oraz badania i oceny ofert. Dokument zawiera również pytania i odpowiedzi dotyczące kwalifikacji podmiotowej wykonawców, „procedury odwróconej”, usług społecznych i innych szczególnych usług oraz środków ochrony prawnej.

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami alarmuje: w polskim systemie gospodarki odpadami panuje dramatyczna sytuacja. Nikt nie jest w stanie przetworzyć 30 tys. butelek PET za 7 zł! Niebawem tzn. 1-go lipca tego roku w życie wejdzie rozporządzenie Ministerstwa Środowiska, dotyczące podwyższonych standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Rozp. Min Śr. z dnia 29.12.2016r.).

Szanowni Państwo.

W dniu 18 stycznia br. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami wystosował komunikat prasowy „Kto płaci za odpady w Polsce”, chcąc zwrócić tym samym uwagę  na dramatyczną sytuację w systemie gospodarki odpadami w naszym kraju.  Teraz, zwracamy się do Państwa z prośbą o nagłośnienie tematu wśród lokalnych mediów i polityków (komunikat w załączeniu). Niezbędnym jest, byśmy zdobyli jak największy rozgłos i by jak najwięcej osób usłyszało o problemie.

Szanowni Państwo.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Panem Piotrem Maciejewskim- członkiem Zarządu ZPGO, udzielonego dla agencji informacyjnej NEWSERIA. Rozmowa dotyczy nieefektywnego finansowania systemu gospodarki odpadami w Polsce. Mimo że ustawa nakłada na producentów i podmioty wprowadzające towary na rynek obowiązek ponoszenia kosztów za zbieranie i przetwarzanie odpadów, prawo to nie jest skutecznie egzekwowane. Opłaty wnoszone przez te podmioty są zbyt niskie, przez co koszty spadają na firmy z branży gospodarowania odpadami. Poprawa systemu finansowania mogłaby obniżyć opłaty wnoszone przez obywateli.

Publikacje

Kaucje i opłaty recyklingowe-gdzie są te…

Leszek Zagórski, Przewodniczący ZPGO, Przegląd K...

15
Wrz 2017

Nowe stawki zabójcze dla MBP

Leszek Zagórski, Przewodniczący ZPGO, Przegląd K...

16
Sie 2017

GOZ - skutecznie do celu, ale bez pośpie…

Leszek Zagórski, Przewodniczący ZPGO, Przegląd K...

16
Sie 2017

Czysty biznes

Karol Wójcik, Przewodniczący Rady Programowej ZP...

10
Lip 2017

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

logo ZPGO

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Al. Jerozolimskie 53, lok. 508
00-697 Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.