zpgo logo dokument msword  logo pigo bez tła kwadrat 180 logo koalicja BHP 002

W imieniu Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami i Koalicji ds. Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych (tzw. Koalicja BHP) informujemy, że na chwilę obecną sytuacja związana z odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów w naszych kraju jest stabilna i odbywa się bez zakłóceń. Jednakże, choć firmy komunalne wykonały ogrom pracy by przygotować się do zmierzenia z rozszerzającą się pandemią, pamiętamy, że nie na wszystko mamy wpływ, a sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie.

W tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy ze względu na rozprzestrzeniający się wirus, branża komunalna wykazała się odpowiedzialnością i solidarnością. Przede wszystkim napływające informacje potwierdzają, że pracownicy spółek komunalnych zostali wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej, przeszkoleni w zakresie zachowania szczególnej ostrożności, zarówno przy wykonywaniu codziennych obowiązków, jak i w codziennym życiu. Wdrożone zostały specjalne środki ostrożności w kontaktach z klientami, tak w Biurach Obsługi Klienta, jak i w instalacjach, gdzie odpady są przywożone lub przetwarzane. Wiele firm zdecydowało się dodatkowo na weryfikację przyjeżdżających transportów zagranicznych. Codzienna dezynfekcja miejsc pracy, niezależnie czy jest to kabina kierowcy śmieciarki czy hala sortownicza, stała się niemal powszechna.

To co ważne w obecnej sytuacji to szeroka współpraca służb BHP firm komunalnych, niejednokrotnie na co dzień konkurujących ze sobą. W ramach Koalicji BHP dzielą się oni doświadczeniami, szeroko je rozpowszechniając poprzez media branżowe. W ten sposób każda firma, niezależnie od wielkości, lokalizacji czy zasobności środków na zatrudnienie specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, może czerpać z najlepszych, sprawdzonych praktyk.

Wyjątkowa sytuacja zmusza do ponadstandardowych działań także w zakresie organizacji pracy. Pojawiły się już sygnały o wprowadzeniu zmianowości pracy w instalacjach MBP. Na sortowniach wprowadzany jest odbiór odpadów w trybie interwencyjnym. Wszystko po to, by zapewnić ciągłość realizacji zadań w przypadku, gdyby pracownicy jednej zmiany zostaliby objęci kwarantanną czy zachorowali.

W końcu, co najważniejsze, organizacje branżowe wspólnie zwróciły się do władz państwowych z listem wskazującym największe zagrożenia, ale też przykładowe rozwiązania trudności na jakie w codziennej pracy napotykają pracownicy komunalni. Jesteśmy do dyspozycji Rządu w przypadku konieczności przedyskutowania szczegółowych rozwiązań wspierających nas w ochronie pracowników, zapewnienia ciągłości świadczenia usług i walki z szerzeniem się wirusa.

Sławomir Rudowicz, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami       

Michał Dąbrowski, Polska Izba Gospodarki Odpadami     

Magdalena Sułek-Domańska, Koalicja ds. Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych

 

***

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (tzw. Koalicja BHP) to inicjatywa powołana w marcu 2019 r. w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych oraz wsparcia w zakresie BHP firm i organizacji nieposiadających samodzielnych zasobów BHP. Ponadto powstanie Koalicji było odpowiedzią na brak świadomości społeczeństwa odnośnie zagrożeń stwarzanych przez śmieciarki i tworzenie standardów zachowań kryzysowych (np. w sytuacji pożaru, wypadku śmieciarki).

CZY ODZIEŻ ROBOCZA WYMAGA OBECNIE SPECJALNEGO TRAKTOWANIA? CZY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ IZOLATKI NA BAZACH? CZY PRACOWNICY KOMUNALNI POWINNI CHODZIĆ W MASECZKACH? NA TE I WIELE INNYCH PYTAŃ ODPOWIADA KOALICJA DS. BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW SŁUŻB KOMUNALNYCH (TZW. KOALICJA BHP).

KOMUNALNICY BEZ SPECUSTAWY, POZOSTAJE DOBRA PRAKTYKA

Ustawa z 2 marca 2020 (Dz.U. 2020, poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie zapewnia żadnych konkretnych rozwiązań i wskazówek postępowania dla branży komunalnej.

Na tę chwilę nie wiemy, jak postępować z odpadami komunalnymi odbieranymi od osób w kwarantannie, nie wiadomo czy można wpuszczać na bazy kierowców przyjeżdzających po odpady z zagranicy, a nieobjętych jeszcze kwarantanną, czy jak postępować ze zużytymi rękawiczkami albo maskami naszych pracowników. Zdajemy sobie sprawę, że liczba wątpliwości jest ogromna, ciężko byłoby je zawczasu zaplanować, znaleźć rozwiązanie. Dlatego tak ważne jest teraz dzielenie się doświadczeniami i kierowanie się zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem.

– powiedziała Magdalena Sułek Domańska, dyrektorka komunikacji ENERIS i koordynatorka działań Koalicji BHP.

Poniżej kilka praktycznych rozwiązań.

 1. Organizacja pracy: najpoważniejsze zmiany na jakie decydują się firmy, to sposób organizacji pracy. W przypadku np. jednej z lubuskich instalacji wprowadzono jednozmianowy tryb pracy, choć czasowo zmiany wydłużono do 10 godzin (system 1 tydzień – 1 zmiana, drugi – kolejna). Pozwoli to w sytuacji wykrycia koronawirusa u pracownika którejkolwiek ze zmian i nakazu kwarantanny domowej u wszystkich osób mających kontakt z zarażonym, wprowadzenie drugiej zmiany i utrzymanie ciągłości pracy zakładu. To samo rozwiązanie rozważają firmy zbierające odpady, choć tu wprowadzenie takiej zasady jest znacznie trudniejsze, czasochłonne i kosztochłonne, wymaga pisemnej zgody gminy i zmian w umowach objętych Prawem zamówień publicznych.
 2. Dostęp do biur: wiele z firm zdecydowało się na fizyczne oddzielenie pracowników od osób postronnych. Czasem odbywa się to w postaci portiera, który na wejściu decyduje, czy sprawa, z którą przychodzi gość jest istotna i wymaga kontaktu osobistego (zamiast preferowanego kontaktu telefonicznego czy mailowego) i w razie potrzeby informuje taką osobę. Innym rozwiązaniem jest fizyczne oddzielenie pracowników Biura Obsługi Klienta (BOK) np. ławką uniemożliwiającą zbyt bliskie podejście, szybą, czy po prostu obsługa przez okienko na wadze. Jeśli gość jednak otrzymuje dostęp do budynku, często wymaga się od niego dezynfekcji rąk (dozowniki ze środkiem znajdują się zwykle przed wejściem do budynków).
 3. Pomieszczenia socjalne: należy ograniczyć do absolutnego minimum przebywanie pracowników w pomieszczeniach, takich jak szatnie (gdzie odbywają się rozmowy przed rozpoczęciem i po zakończeniu zmiany), korytarze przed dyspozytornią i inne strefy wspólne. Ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, dłuższy kontakt z osobą zarażoną, to większe ryzyko pozostawienia zainfekowanych kropelek z wydychanego powietrzna na odzieży czy dłoniach. Warto kontaktować się telefonicznie lub mailowo tam, gdzie tylko to możliwe.
 4. Pralnie: uczulamy osoby odpowiedzialne za czystość ubrań roboczych do zachowania szczególnej ostrożności w kontakcie z powierzoną odzieżą i rozważenie zlecenia częstszego prania strojów roboczych. Badania sugerują, że koronawirusy (w tym wstępne informacje na temat wirusa COVID-19) mogą utrzymywać się na powierzchniach przez kilka godzin lub nawet kilka dni – zależy to od różnych warunków (np. rodzaj powierzchni, temperatura lub wilgotność otoczenia). Najważniejsze wytyczne to: ograniczenie liczby osób, które mają kontakt z odzieżą, właściwe przechowywanie brudnej odzieży roboczej poza szatnią, transport odzieży w szczelnie zamkniętych workach.
 5. Dezynfekcja miejsc pracy: o ile firmy zaopatrzyły już swoich pracowników w mydło i wodę czy środki odkażające w toaletach, o tyle trzeba pamiętać o dezynfekcji miejsc pracy. Blaty czy stoły powinny być po każdym dniu odkażane środkiem z zawartością minimum 60% alkoholu (i nie więcej niż 70%). Kierowcy powinny zostać wyposażeni w płyn dezynfekujący (np. do kierownicy), który powinien być stale uzupełniany.
  W przypadku instalacji, dobrą praktyką jest wprowadzenie dezynfekcji lampami UV w kabinach sortowniczych (lampy dwufunkcyjne pozwalają na prace ludzi w pomieszczeniu).
 6. Maski, rękawiczki: zgodnie z zaleceniami GIS, obecnie osoby zdrowe nie powinny nosić maseczek zasłaniających usta i nos. Stąd na tę chwilę zazwyczaj nie wymaga się od kierowców zewnętrznych noszenia rękawiczek czy maseczek, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej izolacji pracowników BOK i osób pracujących na placu (obsługa poza biurem, obsługa przez okienko, inne bariery pracowników). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kierowca wykazuje objawy typowe dla zarażenia koronawirusem, czyli np. kaszle (co może być objawem zwykłego przeziębienia lub alergii). Wówczas nie powinien być wpuszczony na obiekt i obsłużony, chyba że założy maseczkę i rękawiczki. Jeśli jednak od pracowników komunalnych wymaga się noszenia środków ochrony indywidualnej w innych zakładach, należy dostosować się do specjalnych zaleceń i wyposażyć pracowników w takie środki (tu uwaga – jeśli już wprowadzamy takie obostrzenia, nie zapomnijmy zawczasu powiadomić o nich kontrahentów, tak by zdążyli odpowiednio wyposażyć swoich pracowników). Warto pamiętać o właściwym zdejmowaniu rękawiczek i pozbywaniu się ich – bez tego cały wysiłek jest bezużyteczny. Trzeba pamiętać, by nie dotykać zewnętrznej strony rękawiczki – krótki film instruktażowy pokazuje jak to zrobić.
 7. Pojemniki na zużyte materiały: ważne, by na bazach przygotować oddzielny pojemnik na zużyte rękawiczki i paski, a tego rodzaju odpady traktować jak niebezpieczne. Oczywiście wiąże się to z odpowiednim postępowaniem z takimi odpadami.
 8. Weryfikacja podróży zagranicznych: dobrą praktyką jest pisemne sprawdzanie potencjalnego zagrożenia wśród osób na bazach (niezależnie czy to osoby z zewnątrz czy wracający z urlopów pracownicy) poprzez wypełnianie specjalnych ankiet. Krótka informacja czy dana osoba w ostatnim czasie wyjeżdżała za granicę oraz jej dane kontaktowe pomogą w działaniach prewencyjnych w każdej firmie.
 9. Izolatka: choć może się to wydawać przedwczesne, warto już dziś zastanowić się nad wydzieleniem izolatki na wypadek, gdyby któryś z pracowników miał niepokojące objawy i musiał na bazie poczekać na przyjazd odpowiednich służb sanitarnych. Dobrze, żeby takie pomieszczenie miało okno lub inny rodzaj wentylacji, by po opuszczeniu można było je nie tylko umyć, ale też przewietrzyć.
 10. Dezynfekcja pomieszczenia: jeżeli zajdzie konieczność odkażenia pomieszczenia lub kabiny pojazdu, służby BHP zalecają skorzystanie z usług firm zajmujących się procesami dezynfekcji. Zmniejsza się w ten sposób ryzyko zakażenia w przypadku niezachowania właściwych zasad procesów dezynfekcji przez pracowników. Na wypadek problemów ze zleceniem usługi na zewnątrz, warto przygotować wytyczne dotyczące wyglądu stroju do prowadzenia dezynfekcji, zawierające takie elementy wyposażenia jak np.: gumowce chemoochronne, gogle czy opryskiwacze ręczne.
 1. Zawieszone badania lekarskie okresowe, badania wstępne są aktualne: zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy w sprawie Medycyny Pracy (badania wstępne i okresowe) oraz BHP, zawieszony został obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie. Utrzymano natomiast obowiązek niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich. Jeśli chodzi o szkolenia BHP dopuszczono możliwość przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów umożliwiających im zaznajomienie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy.

EDUKACJA – WAŻNE INFORMACJE

Codziennie pojawiają się nowe informacje na temat postępów nad badaniem koronawirusa, jak i ogólne wytyczne prawników, lekarzy, przedstawicieli rządu i ekspertów epidemiologów.

 1. Warto śledzić stronę Światowej Organizacji Zdrowia w kontekście najnowszych wskazań globalnych odnośnie walki z koronawirusem, polecamy też polską stronę gov.pl/koronawirus.
 2. Odpowiedzi na pytania np. czy można mierzyć gorączkę pracowników znajdują na stronie Gazety Prawnej.
 3. Na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych można zapoznać się z oficjalnym stanowiskiem dotyczącym przestrzegania Ustawy o danych osobowych w czasie pandemii.
 4. Najnowszy tekst na stronie Państwowej Inspekcji Pracy wyjaśnia zasady zlecania pracy zdalnej.

ENERIS pojemik na rekawiczki

ENERIS dezynfekcja

ENERIS rekawiczki

 

Koalicja ds. bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (Koalicja BHP) przypomina o zasadach prawidłowego zdejmowania rękawiczek. Trzeba pamiętać, by przede wszystkim nie dotykać zewnętrznej strony rękawiczki. Jak to zrobić? Krótki film instruktarzowy pokazuje jak prawidłowo zdjąć rękawiczki: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hWl9k4aZx6g&feature=emb_logo  (Film udostępniony z „Bazy Filmów BHP branża komunalna” ENERIS Surowce). Poniżej trzy proste kroki.

 1. Jedną ręką pociągnij za środek rękawiczki, zdejmując ją.

zdejmowac-rękawiczki-ochrone-krok-1-fot.-Koalicja-BHP.jpg

 1. Dwa palce, włóż pod drugą rękawiczkę i zdejmij ją.

zdejmowac-rękawiczki-ochrone-krok-2-fot.-Koalicja-BHP.jpg

 1. Obie rękawiczki zwiń do środka.

jak-zdejmowac-rękawiczki-ochrone-krok-3-fot.-Koalicja-BHP.jpg

– Uczulamy, by zużytych rękawiczek pozbywać się w bezpieczny sposób. Należy je zapakować w szczelne torebki foliowe, następnie trzeba je wyrzucić do pojemnika czarnego na odpady zmieszane. Jeżeli wyrzucamy do worka umieszczonego w pojemniku na odpady, ważne, żeby kosz był zamykany szczelną przykrywką. W ten sposób minimalizujemy ryzyko kontaktu z wirusem przez osoby odbierające odpady – podkreśla Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor komunikacji ENERIS i koordynator Koalicji BHP.

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 2 marca 2020 (Dz.U. 2020, poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  obejmuje swoim zakresem działania kluczowe służby państwa polskiego oraz branże potencjalnie najbardziej narażone na poniesienie strat w związku z pandemią koronawirusa. Brak jest jednak jakichkolwiek specjalnych, kryzysowych uregulowań w zakresie działania podmiotów realizujących zadania dotyczące gospodarowania odpadami, w tym w szczególności odpadami komunalnymi. Nasza branża jest kluczowym ogniwem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno–epidemiologicznego Polski i jej obywateli. W przypadku jakichkolwiek perturbacji w jej działaniu konsekwencje mogą być tragiczne i trudne do przecenienia.

W związku z powyższym pięć największych organizacji branżowych wystosowało pismo o podjęcie natychmiastowych działań legislacyjnych mogących zapobiec trudnym do odwrócenia skutkom. List wysłany został w imieniu:

 • Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami
 • Polskiej Izby Gospodarki Odpadami
 • Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
 • Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
 • Koalicji ds. Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych

Jego adresatami są:

 1. Prezydent RP, Andrzej Duda
 2. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
 3. Minister Klimatu Michał Kurtyka
 4. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski
 5. Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz
 6. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek
 7. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki
 8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
  i Leśnictwa Stanisław Gawłowski
 9. Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska Zdzisław Pupa

 Skan dokumentu dostępny tutaj

Obecnie w Polsce zarejestrowano coraz więcej przypadków chorych na koronawirusa, zapadły decyzje o zamknięciu szkół, odwołaniu wydarzeń publicznych. Tymczasem stabilnie prowadzona zbiórka odpadów w czasie potencjalnego zagrożenia epidemią staje się wyjątkowo ważnym zadaniem stojącym przed służbami komunalnymi. Koalicja do spraw bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (tzw. Koalicja BHP) podpowiada w jaki sposób chronić swoich pracowników i tym samym zapewnić regularność prowadzonych usług.

ABC profilaktyki

Nie możemy ignorować sygnałów dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa, grypy oraz innych wirusów czy chorób zakaźnych. Zabezpieczenie środków dezynfekujących, profilaktyka i edukacja to podstawowe działania, które każdy z pracodawców powinien przeprowadzić.

Przede wszystkiem rekomendujemy przeprowadzenie spotkań z pracownikami każdego szczebla. Kilkanaście minut poświęcone zagrożeniu powinno zawierać informacje opisane poniżej w przykładowym scenariuszu. Warto przygotować listę pracowników do podpisu, tak by mieć pewność, że na pewno każdy otrzyma komplet wiedzy.

Kolejne działanie to dystrybucja informacji edukacyjnych. Wartościowe materiały można bezpłatnie pobrać choćby ze strony NFZ czy GIS. Co ważne, część tych materiałów jest udostępniana także w języku rosyjskim i ukraińskim.

Dodatkowo każdy z pojazdów powinien być zaopatrzony w płyn dezynfekujący, zresztą nie tylko z powodu koronawirusa ale jako stały element utrzymania higieny pracowników. W podstawowym wyposażeniu powinny być również pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu oraz zbiornik zapewniający dostęp do czystej wody.

Dekalog właściwego postępowania czyli scenariusz spotkania z pracownikami

Niezależnie, czy zatrudniamy kilka, kilkanaście czy kilkaset osób, prowadzimy zbiórkę odpadów czy np. sortownię, powinniśmy dostarczyć niezbędne informacje o potencjalnym zagrożeniu. Jak to zrobić? Oto przykładowy scenariusz takiego krótkiego spotkania – jeśli nawet nie mamy pracownika ds. BHP, każdy z pracodawców może przeprowadzić je samodzielnie.

 1. Regularnie i dokładnie myj ręce. Zgodnie z instrukcją mycia rąk, używając mydła i wody, przez czas co najmniej 15-30 sekund.Nie dotykaj twarzy, ust i nosa rękoma, jeśli wcześniej ich nie umyłeś. Upewnij się, że dozowniki środków higieny są regularnie napełniane.
 1. Zaprezentuj jeden z dostępnych w internecie filmów z instrukcją jak myć prawidłowo ręce (w zał. film instruktażowy dla branży komunalnej udostępniony przez ENERIS).

 1. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Gdy kichasz lub kaszlesz zakrywaj usta lub nos zgiętym łokciem albo chusteczką, którą natychmiast musisz wyrzucić do zamkniętego kosza. Ręce myj mydłem i wodą albo środkiem zawierającym minimum 60 proc. alkoholu. Nie zakrywaj nosa i ust dłońmi, w ten sposób możesz przenieść zarazki na przedmioty i osoby, których dotykasz. Upewnij się, że w Twoim miejscu pracy dostępne są co najmniej chusteczki papierowe oraz zamknięte pojemniki na odpady.
 1. Zachowaj bezpieczną odległość. Między innymi ludźmi powinien być co najmniej jeden metr odległości. Pamiętaj o tym szczególnie wtedy, gdy znajdujesz się obok osób, którzy kaszlą, kichają, mają gorączkę.
 1. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że dłońmi dotyka się wielu powierzchni, także takich, które mogą być skażone wirusem. A jeśli zanieczyszczonymi rękami dotkniesz oczu, nosa lub ust, możemy przenieść wirusa na siebie.
 1. Pamiętaj o zachowaniu czystości miejsca pracy. Rutynowo należy czyść wszystkie często dotykane powierzchnie w miejscu pracy, takie jak stacje robocze, blaty i klamki, telefony, smartfony, klawiatury, podłokietniki krzeseł.
 1. Sprawdź, czy masz dostęp do środków dezynfekujących. Używaj środków czyszczących, które są zwykle stosowane w tych obszarach i postępuj zgodnie ze wskazówkami na etykiecie. Jeśli to możliwe stosuj ściereczki jednorazowego użytku, aby powszechnie używane powierzchnie (na przykład klamki, klawiatury, piloty, biurka) mogły zostać wyczyszczone przed każdym użyciem.
 1. Poinformuj czym jest koronawirus? Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2–3 proc. chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.
 1. Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:
 • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
 • masz podwyższoną temperaturę,
 • kaszlesz i masz duszności.
 • Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus? Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażeniebezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub szpital zakaźny


Lista stacji sanitano-epidemiologicznych

Lista szpitali zakaźnych

Całodobowa infolinia NFZ 800 190 590

Zasady postępowania, szczególnie dla służb komunalnych (pracownicy Biura Obsługi Klienta, obsługa wagi, handlowcy, ładowacze, kierowcy śmieciarek)

 1. Witaj się na odległość, nie podawaj ręki.
 2. W pracy używaj rękawic roboczych, zdejmując je nie dotykaj dłonią zewnętrznej ich części.
 3. Stosuj płyny i żele do dezynfekcji dłoni.
 4. Jeżeli to możliwe zorganizuj stanowisko do obsługi klienta z zastosowaniem dodatkowej bariery (np. okienko).
 5. Wprowadź opcję pracy zdalnej tam, gdzie istnieje taka możliwość.
 6. Ogranicz podróże służbowe do minimum – większość spraw można załatwić telefonicznie lub za pomocą videokonferencji.
 7. Jeśli to możliwe zrezygnuj z transportu publicznego.
 8. Nie lekceważ pierwszych objawów – natychmiast powiadom służby - Infolinia NFZ 800 190 590.

***

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (tzw. Koalicja BHP) to inicjatywa powołana w marcu 2019 r. w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych oraz wsparcia w zakresie BHP firm i organizacji nieposiadających samodzielnych zasobów BHP. Ponadto powstanie Koalicji było odpowiedzią na brak świadomości społeczeństwa odnośnie zagrożeń stwarzanych przez śmieciarki i tworzenie standardów zachowań kryzysowych (np. w sytuacji pożaru, wypadku śmieciarki).

PRZYCZYNY NIEWŁAŚCIWIE USTAWIONEGO FOTELA DLA KIEROWCY ŚMIECIARKI, POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAKŁUCIA PRACOWNIKÓW KOMUNALNYCH CZY SOKOŁY PEŁNIĄCE SŁUŻBĘ NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW TO TYLKO NIEKTÓRE Z TEMATÓW OMÓWIONYCH W CZASIE PIERWSZEJ KONFERENCJI W CAŁOŚCI POŚWIĘCONEJ KWESTIOM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. PRZYGOTOWANE PRZEZ KOALICJĘ BHP WYDARZENIE PRZYCIĄGNĘŁO PRZEDSTAWICIELI SŁUŻB KOMUNALNYCH ZARÓWNO Z FIRM PRYWATNYCH, JAK I PROWADZONYCH PRZEZ SAMORZĄDY.

Kielecka konferencja została zorganizowana przez ENERIS Surowce i Związek Pracodawców Gospodarki Komunalnej (ZPGO), inicjatorów Koalicji na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (tzw. Koalicja BHP). Koalicjanci, czyli firmy działające w branży gospodarki odpadami, podczas spotkania mieli okazję do przedstawienia zagadnień w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydarzenie “Wyzwanie – bezpieczni w pracy! Pierwsza konferencja służb BHP branży komunalnej” rozpoczęło się od prezentacji nadinspektora pracy Tomasza Barańskiego z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, który przedstawił szereg inicjatyw, w które firmy komunalne mogą się włączyć. Poza programami edukacyjnymi i profilaktycznymi są to również konkursy dla pracodawców wdrażających najlepsze praktyki w zakresie BHP.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GOSPODARCE ODPADAMI NA PIERWSZYM MIEJSCU!

O prawie regulującym kwestie BHP w branży komunalnej opowiadał Paweł Legutko z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM. Podkreślał przede wszystkim, że oprócz Kodeksu pracy, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy są określone w rozporządzeniach z 1997 i 2009 r., których zapisy nie idą w parze z rzeczywistością. Zostały także przedstawione sytuacje problematyczne w codziennej pracy kierowców i ładowaczy, związane chociażby ze stycznością z odpadami medycznymi lub niebezpiecznymi wyrzucanymi przez mieszkańców do worków czy pojemników, a tym samym narażeniem pracowników komunalnych na choroby zakaźne.

Temat gospodarki paliwowej i rozwiązań GPS w zbiórce odpadów został podjęty przez Mikołaja Mąkę z Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO z Kalisza. Przedstawił on stosowane przez firmę rozwiązania, które dają oszczędności w zużyciu paliwa przy pokonaniu możliwie jak największej liczby kilometrów. Zasady te dotyczą zarówno tankowania, dostaw czy korzystania ze specjalnych zabezpieczeń zbiorników paliwa, takich jak sita, korki i sondy. Równie ważne jest tworzenie raportów tankowania oraz wyposażenie śmieciarek w system GPS do kontroli położenia pojazdu czy czytniki RFID, które mają monitorować ilości opróżnionych pojemników.

Przykłady niestandardowych rozwiązań w gospodarce odpadami zostały zaprezentowane przez przedstawicielkę warszawskiej firmy BYŚ Wojciech Byskiniewicz. Ewa Oleszycka opowiadała m.in. o pracy sokołów i kotów, które pełnią służbę w branży komunalnej i skutecznie radzą sobie z nieproszonymi gośćmi, takimi jak gryzonie, inne ptaki czy robaki. Jednym z głównych problemów, z którymi stykają się zakłady gospodarowania odpadami jest uciążliwy zapach dla pracowników, jak i dla okolicznych mieszkańców. Sposobami na radzenie sobie z nimi są np. naturalne i syntetyczne olejki eteryczne czy system inhibitorów zapachowych. Dodatkowo została podjęta kwestia zakłuć podczas odbioru czy sortowania odpadów, a także możliwy kontakt z materiałem zakaźnym. Okazuje się, że osoby wyrzucające odpady nie zdają sobie sprawy z potencjalnego ryzyka, na jakie narażeni są pracownicy komunalni, stąd firma BYŚ ma wdrożona odpowiednią procedurę postępowania.

Z kolei Patryk Kot, ekspert ds. BHP w firmie ENERIS, skupił się na świadomości pracowników służb komunalnych. Okazuje się, że nie jest to taka oczywista kwestia, mimo, że rozpoczęcie pracy w firmie komunalnej zawsze wiąże się ze szkoleniem wstępnym na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak wypadki w pracy się zdarzają i najczęściej dotyczy to pracowników z najkrótszym stażem pracy. Patryk Kot pokazał sposoby na bezpieczne wdrożenie pracownika, np. filmy instruktażowe czy plakaty przypominające o zagrożeniach na stanowiskach pracy. Zaprezentował też narzędzia wspierające codzienną pracę kierowców i ładowaczy podczas odbioru i transportu odpadów, takie jak np. szkolenia motywujące, konkursy wewnętrzne, plakaty, naklejki do samochodów, okresowe spotkania i analizy na temat bezpieczeństwa pracy.

O bezpiecznej bazie transportowej opowiedziała Małgorzata Górska z zakładu ENERIS Surowce w Kielcach. Wyraźne oznakowania na zewnątrz i wewnątrz budynku, znaki ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne, tablice informacyjne np. “10 zasad ratujących życie” to tylko niektóre rozwiązania wspierające bezpieczne warunki pracy w kieleckiej spółce komunalnej. Podczas wystąpienia zostały też zaprezentowane działania przeciwpożarowe, m.in. oznaczenia miejsc składowania odpadów, stosowany sprzęt i środki gaśnicze, organizowane próbne ewakuacje pracowników czy szkolenia ze stażą pożarną. Przedstawicielka firmy komunalnej pokazała również strój ładowacza, kierowcy i sortowacza, który składa się z wielu elementów ochronnych, takich jak np. odblaski, rękawice, nakrycie głowy, stabilizatory nadgarstkowe, latarki „czołówki” czy maski przeciwpyłowe.

Bezpieczeństwo pracowników firm komunalnych jest nierozerwalnie związane z koniecznością uświadamiania społeczeństwa w tym zakresie. O działaniach edukacyjnych dla mieszkańców opowiadała Magdalena Sułek-Domańska z ENERIS, która pokazywała przykłady materiałów informacyjnych na temat właściwej segregacji odpadów, także niebezpiecznych. Podczas prezentacji zostały również przedstawione realizowane przez ENERIS kampanie dotyczące m.in. organizacji przestrzeni wokół altan na opady, martwych pól w śmieciarkach, czyli ograniczeń widoczności oraz bezpiecznego pozbywania się odpadów budowlanych.

Na zakończenie konferencji została podjęta kwestia ergonomii pracy kierowcy zawodowego. Paweł Ząbek z firmy Ergosmile przedstawił podstawowe zasady, obowiązujące podczas jazdy samochodem, czyli m.in. prawidłowe zapinanie pasów bezpieczeństwa, odpowiednie trzymanie kierownicy, ustawienie fotela czy zagłówka albo poprawna postawa siedząca na fotelu. Specjalista pokazał też konkretne przykłady rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo kierowców ciężarówek, w tym śmieciarek, takie jak specjalne nakładki na fotele niwelujące powstawanie bólu kręgosłupa czy stosowanie podłokietnika. Zachęcił też do wykonywania prostych ćwiczeń, takich jak ruchy głową czy kończynami podczas jazdy, postoju albo zatrzymania np. na światłach. Prezentacja zakończyła się stwierdzeniem – żeby się ruszać musimy się ruszać!

Konferencja służb BHP oprócz wymiany wiedzy i doświadczeń, była też okazją do zaproszenia do współpracy w ramach Koalicji na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych przedstawicieli innych firm prywatnych i samorząodwych. Więcej informacji znajduje się na stronach ENERIS i ZPGO.

“Wyzwanie – bezpieczni w pracy! Pierwsza konferencja służb BHP branży komunalnej” to nie jedyna aktywność Koalicji BHP podczas Targów EKOTECH. Podczas 2 dni wydarzenia można było także odwiedzić stoisko Koalicji, gdzie eksperci odpowiadali na pytania oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniem.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji: https://we.tl/t-hvbX9HSlWH

logo koalicja BHP 002    

Szanowni Państwo,

            w Dzienniku Ustaw z dnia 25.02.2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.02.2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. POBIERZ

            Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Przewidziane zostały jednak różne okresy dostosowawcze do nowych przepisów przeciwpożarowych.

 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA KLIMATU Z DN. 24.02.2020

Obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa pożarowa). Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy chcą dalej kontynuować swoją działalność, w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, muszą złożyć do 5 marca 2020 roku wnioski o zmianę posiadanych zezwoleń lub pozwoleń.

Termin ten nie odnosi się  do obowiązku uzyskania zmiany tych decyzji, tylko do złożenia w określonym czasie, tj. do 5 marca 2020 r., wniosku o zmianę posiadanej decyzji.

„Zgodnie z objaśnieniem prawnym Ministra Klimatu, gdy wniosek zawierający braki formalne został złożony przed upływem ustawowego terminu, decyzja w zakresie gospodarowania odpadami nie wygasa po upływie 5 marca 2020 r., jeżeli wniosek ten zostanie uzupełniony zgodnie przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego” – mówi wiceminister Ozdoba.

„Przygotowane przez Ministerstwo Klimatu objaśnienia prawne mają na celu ustabilizowanie i tworzenie przyjaznego prawa, które ułatwiają stosowanie go w praktyce” – dodał.

„Przypominamy że 5 marca 2020 r. mija termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach. Wnioski, które zostały złożone w terminie, ale zawierają braki formalne, będą mogły zostać uzupełnione w terminie wskazanym przez właściwy organ ochrony środowiska, np. marszałka województwa” – podkreśla wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

Pobierz

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/ministerstwo-klimatu-o-zmianie-posiadanych-decyzji-w-zakresie-gospodarki-odpadami

Szanowni Państwo,

Przed nami jubileuszowa, 10 edycja Konferencji Paliwa z odpadów, która odbędzie się w dniach 17-19 marca br. w Hotelu Novotel Katowice Centrum. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży dotyczącej paliw alternatywnych. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministra Klimatu, Pana Michała Kurtyki.

Energetyczne i bezpieczne środowiskowo wykorzystanie odpadów poprzez wytwarzanie z nich paliw o stabilnych parametrach jakościowych jest ważnym zagadnieniem we współczesnym systemie gospodarki odpadami. Na szczeblu krajowym nadal trwają dyskusje na temat możliwości energetycznego wykorzystania paliw z odpadów. Specjaliści z branży wskazują na problemy z zagospodarowaniem RDF, które będą tym większe, im nasze technologie separacyjne będą lepsze. Od dłuższego czasu cała branża odpadowa zadaje sobie pytanie – co będzie dalej z paliwem alternatywnym i jego wykorzystaniem w systemie gospodarki odpadami w naszym kraju? Jak prognozować jakość SRF w perspektywie 10 lat – w świetle zmian zarówno stylu życia Polaków jak i wymagań prawnych? Jakie projekty pozwolą na rozwiązanie problemu z rosnącą ilością paliwa alternatywnego? Na te pytania odpowiemy już w marcu w Katowicach.

Główne cele konferencji:

 • Przedstawienie aktualnej sytuacji paliw z odpadów, w tym aspektów prawnych oraz perspektyw wykorzystania
 • Oszacowanie ilości RDF na rynku odpadów
 • Omówienie problemów związanych z frakcją RDF na polskim runku odpadów – brak zbytu, problemy z magazynowaniem
 • Modernizacje RIPOK-ów i przystosowanie ich do produkcji paliw alternatywnych
 • Wymiana doświadczeń nt. wytwarzania i zagospodarowania paliw z odpadów
 • Przedstawienie potencjału produkcji RDF z zużytych opon

Konferencja skierowana jest do samorządów, firm przetwarzających i transportujących odpady, zakładów przetwarzania i instalacji komunalnych, firm produkujących i odbierających RDF, przedstawicieli cementowni a także zakładów termicznego przekształcania odpadów oraz przedsiębiorstw branży ciepłowniczej i energetycznej.

Więcej informacji na stronie: https://paliwazodpadow.abrys.pl/, rejestracja na konferencję: https://paliwazodpadow2020.konfeo.com/pl/groups

Kontakt w sprawie konferencji:
Mateusz Dziurlikowski
784 036 990
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                       Zapraszamy do udziału !!!

 

980x245 PzO2020

Szanowni Państwo,

w dniu 4.02.2020 odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Środowiska poświęcone problemom gospodarki odpadami oraz szansom na wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu z wiceministrem Jackiem Klimatu na czele, silna reprezentacja ZPGO oraz przedstawiciele organizacji samorządowych.

Oglądaj relację video: https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum

Szanowni Państwo.

            W Dzienniku Ustaw z dnia 30.01.2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 23.01.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wchodzi w życie już dziś. Roczne sprawozdania za 2019 r., które zgodnie z obowiązującymi do dzisiaj przepisami  przedsiębiorcy musieliby złożyć do 31.01.2020 r. za pomocą elektronicznej bazy danych o odpadach, będą mogły być złożone do 30 czerwca br.

          Pobierz   

 

      pobrane.jpg

Szanowni Państwo.

W dniach 23 i 27 stycznia 2020 r. w Ministerstwie Klimatu odbyły się spotkania z interesariuszami ws. Rozszerzonej odpowiedzialności producenta i systemu kaucyjnego, podczas których resort przedstawił schemat systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Prosimy o przesłanie uwag do poniższego dokumentu elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nieprzekraczającym dnia 4 lutego 2020 r. Zebrane uwagi zostaną umówione na najbliższym posiedzeniu Zarządu ZPGO i posłużą do wypracowania stanowiska Związku.

Prezentacja ROP

resort klimatu

Publikacje

Nowe przepisy oznaczają pytania i wątpli…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

02
Mar 2020

BDO wymaga testu

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

02
Mar 2020

Niechciane igły i strzykawki- komentarz …

Niechciane igły i strzykawki- komentarz Karola W...

06
Lut 2020

Niegotowi na BDO

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

09
Sty 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.