Szanowni Państwo.

                   W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego. 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektu do dnia 27 kwietnia 2018r.

Projekt rozporządzenia

Szanowni Państwo.

W dniu 18 kwietnia br. Parlament Europejski przyjął na posiedzeniu plenarnym tzw. Pakiet Odpadowy 4 sprawozdań i 6 dyrektyw, który ustanawia nowe prawnie wiążące cele dotyczące recyklingu odpadów i ograniczenia ich składowania. Regulacje te będą podstawą wdrożenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Nowe cele dla recyklingu odpadów komunalnych wynoszą: 44% dziś, 55% do 2025, 65% do 2035. Składowanie odpadów komunalnych ma ulec radykalnemu zmniejszeniu, do 10%, do 2035 roku. Do 2025 roku, co najmniej 55 % odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) powinno zostać poddanych recyklingowi. Do 2030 roku cel ten wzrośnie do 60 %, a do 2035 roku do 65 %. Do 2025 roku, 65 % odpadów opakowaniowych będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a do 2030 roku 70 %. Odrębne cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno.

Składowanie odpadów.

Nowe regulacje ustanawiają także ograniczenia składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10%, do 2035 roku. Do 2025 roku kraje UE wprowadzą selektywne zbieranie tekstyliów oraz odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Natomiast do 2024 selektywnie zbierane lub kompostowane  będą odpady ulegające biodegradacji.

Zmniejszenie marnotrawienia żywności.

Państwa członkowskie powinny także dążyć do ograniczenia marnotrawienia żywności o 30% do 2025 r. i 50% do 2030 r. Aby osiągnąć te cele , państwa członkowskie powinny wprowadzić zachęty do wykorzystania niesprzedanych produktów żywnościowych i ich bezpiecznej redystrybucji. Przyjęte przez Parlament przepisy muszą zostać formalnie przyjęte przez Rade, przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.

Poniżej link do wideorelacji w języku polskim z debaty plenarnej poświęconej GOZ, w której głos zabierali także polscy parlamentarzyści: Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Zdrojewski i Andrzej Grzyb: http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PL&startTime=20180416-18:56:01-199#

 

Źródło: http://odpady.net.pl/2018/04/18/pakiet-odpadowy-goz-przyjety-przez-parlament-europejski/

Szanowni Państwo.

             W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310506/katalog/12502167#12502167.

            Uprzejmie proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektu w formie tabeli wg. załączonego wzoru do dnia 26 kwietnia 2018.

Projekt rozporządzenia

Wzór tabeli

 

Szanowni Państwo.

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w 11. Międzynarodowej Konferencji Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów, którą Związek objął Patronatem merytorycznym. Kolejna edycja konferencji odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2018 r. w Libercu w Czechach, a jej celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z Polski, Czech, Niemiec i Austrii w kwestii roli instalacji MBP w systemie gospodarki odpadami.

Konferencja Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów jest od lat największym i najbardziej opiniotwórczym spotkaniem dla branży MBP w naszym kraju. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz wypracowanie najlepszych rozwiązań dla funkcjonowania instalacji MBP. Uczestnikom bardzo zależy na możliwości kontaktu z przedstawicielami administracji publicznej oraz władzy ustawodawczej, w celu zaprezentowania aktualnych problemów tej branży oraz wypracowania optymalnych rozwiązań. Podczas pierwszej sesji poruszane będą tematy dotyczące międzynarodowego rynku surowców, rozwoju instalacji MBP, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przekształceniu instalacji MBP w Centra Recyklingu. Zostanie zakończona panelem dyskusyjnym, gdzie omówiona zostanie kwestia zmian na globalnym rynku surowców wtórnych. W trakcie drugiej sesji skupimy się na kluczowej roli MBP w zagospodarowaniu strumienia odpadów BIO. Eksperci podzielą się doświadczeniem ze zbiórki oraz przetwarzania tej frakcji. Podczas panelu dyskusyjnego porozmawiamy m.in. o segregacji frakcji BIO i o perspektywach modernizacji instalacji MBP w kierunku fermentacji i kompostowania. Trzecia sesji będzie dotyczyć nowego wymiaru instalacji MBP. Problemy oraz ich rozwiązania przedstawią osoby na co dzień zarządzające takimi zakładami. Będzie można wysłuchać referatów prezentujących stan i problemy gospodarki odpadami komunalnymi u naszych sąsiadów z Austrii i Niemiec. Poruszone zostaną również tematy dotyczące jakości surowca wytwarzanego w instalacjach MBP, co jest niezmiernie ważne dla zwiększenia efektywności ekonomicznej przetwarzania odpadów. Na koniec paneliści zmierzą się z pytaniem, 'Czy w Polsce w 2027 roku nie będzie instalacji MBP?'

Dla członków Związku promocyjna cena.  W celu uzyskania kodu rabatowego prosimy o kontakt z biurem ZPGOLink do rejestracji: https://mbp2018.konfeo.com/pl/groups

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje koordynator konferencji- Pani Natalia Wierzbicka (61) 655 81 24, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program

                                Serdecznie zapraszamy!

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Szanowni Państwo.

Z upoważnienia Przewodniczacego ZPGO-Pana Leszka Zagórskiego serdecznie zapraszam do udziału w XXIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami zwołanym na dzień 7 czerwca br. na godzinę 10.30. W przypadku braku kworum ustalony został II termin Zgromadzenia Ogólnego na dzień 7 czerwca 2018 r. na godzinę 10.45. Tym razem proponujemy wyjazdowe Walne Zgromadzenie w Kazimierzu Dolnym, które połączymy z integracją i uroczystą kolacją.

Miejsce:

Willa Agnieszka, Kazimierz Dolny, ul. Krakowska 41. 

Czas:

7-8 czerwca 2018 r.

Rejestracja:

Do 24.05.2018 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który prosimy wysłać faxem na nr. 22 830 07 76 lub emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program:

Zgromadzenie Ogólne rozpoczniemy się o godzinie 10.30. Po zakończeniu obrad o godzinie 14.30 zapraszamy Państwa na obiad. O godzinie 16.00 zaplanowany został rejs statkiem po Wiśle. Zwieńczeniem spotkania będzie uroczysta kolacja w jednej z restauracji w okolicach Rynku. 

Mamy nadzieję, że jak co roku wydarzenie to stanie się okazją do zgromadzenia przedstawicieli polskiej branży gospodarki odpadami, higieny komunalnej, oraz przedsiębiorstw usługowych i stworzy możliwość nawiązania kontaktów między członkami Związku, a także będzie doskonałą okazją do rozmów w nieformalnej atmosferze na temat wyzwań i szans ich wykorzystania, jakie stoją przed polską branżą gospodarki odpadami.  Podobnie jak w latach ubiegłych na Zgromadzeniu Ogólnym mile widziana jest również obecność osób towarzyszących.

Z uwagi na obowiązek odbycia Zgromadzenia i podjęcia Uchwał postawionych na Porządku Obrad oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację branży i omówienie problematyki, prosimy Państwa o niezawodne przybycie. W sytuacji niemożności udziału w Zgromadzeniu prosimy o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania członkowi obecnemu na Zgromadzeniu lub o oddelegowanie w zastępstwie osoby z pisemnym pełnomocnictwem.  

Program 

Pełnomocnictwo

Formularz zgłoszenia      

                                                                                                                                    Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

2

 

Szanowni Państwo.

Już po raz 13. spotkamy się w Airport Hotel Okęcie**** na Konferencji Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  którą nasz Związek objął  patronatem merytorycznym. Tegoroczna edycja potrwa aż 2 dni! (12-13 kwietnia 2018 r.). W czasie pierwszego dnia poruszymy tematy związane z nowym prawem, m.in. bazą danych o odpadach, nowymi grupami produktów oraz audytami.  Zajmiemy się też wkładem ZSEE w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Drugiego dnia udamy się do Nadarzyna na Międzynarodowe Targi Elektroniki Użytkowej – Electronics Show Warsaw Expo. Jest to największe w Polsce wydarzenie, które w tak kompleksowy i innowacyjny sposób prezentuje najnowocześniejsze technologie, rozwiązania czołowych światowych producentów elektroniki użytkowej oraz związane z nią usługi. 

 W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje koordynator konferencji Pani Roksana Wołoszczuk (M. +48 784 036 990, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).  Link do rejestracji: http://zsee2018.konfeo.com. Poniżej Program konferencji:

Pobierz

                          zsee 1013x196   

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 14 marca br. skierowany został do I czytania na posiedzeniu Sejmu, projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr. 2333). W załączeniu przekazuję tekst projektu ustawy wraz z oceną skutków regulacji i raportem z konsultacji publicznych. Jednocześnie przypominam, iż postulaty Związku zostały uwzględnione i z projektu ustawy wykreślony zostanie przepis nowelizujący ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

           Prosimy Państwa o zapoznanie się z dokuentem i zgłaszanie ewentualnych uwag do biura ZPGO. Pobierz

Poniżej link do przebiegu prac przed skierowaniem projektu do Sejmu:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296204

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, iż Związek objął patronatem merytorycznym Czesko-polską konferencję „Wyzwania w gospodarce odpadami”, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2018 w Ostrawie.

W ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce przeszedł gruntowną zmianę, dostosowując się do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Z kolei gospodarka Czech jest uważana za jedną z najstabilniejszych spośród wszystkich państw postsocjalistycznych. Choć obszar gospodarki odpadami jest tu jeszcze stosunkowo młody, to jednak rozwija się on bardzo dynamicznie. Jakie wyzwania stoją przed naszymi krajami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi? Czym możemy pochwalić się przed naszymi sąsiadami, a jakie działania podejmowane na ich terenie mogą być dla nas wzorem? – m.in. na tego typu pytania będziemy poszukiwali odpowiedzi podczas Czesko-polskiej konferencji „Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi”. W trakcie wydarzenia poruszona zostanie również tematyka poziomów odzysku i recyklingu, gospodarowania bioodpadami, rola instalacji do spalania opadów, nowych kierunków w przetwarzaniu odpadów. Do grona prelegentów zaproszeni zostali eksperci z branży gospodarki odpadami obu państw. Rangę spotkania podkreśla m.in. udział przedstawicieli czeskiego Ministerstwa Środowiska oraz tamtejszego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, odpowiedzialnego za gospodarkę paliwami z odpadów.

Koszt udziału w konferencji wynosi 890zł netto (+ 23% VAT). Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 kwietnia. Po tym terminie proszę o kontakt bezpośrednio z biurem Organizatora: nr tel. 61 67 00 965 . Więcej informacji pod adresem: http://www.ekorum.pl/pl/news.php?item.30.1

Mamy nadzieję, że tematy wystąpień oraz prowadzone dyskusje staną się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w temacie organizacji i funkcjonowania optymalnego systemu gospodarki odpadami.

Poniżej program i karta zgłoszenia:

Program       Karta zgłoszenia

ikona PLCZSK

Szanowni Państwo.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem na temat rynku recyklingu opublikowanym przez Gazetę Finansową. Znajdują się w nim m.in. publikacje na temat świadomości ekologicznej Polaków, Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów, oraz przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

   Pobierz

Szanowni Państwo.

Spotkajmy się na największej i jedynej w Polsce konferencji poświęconej tematyce składowisk odpadów. Firma ABRYS już po raz 28 organizuje wydarzenie pod nazwą „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów. Składowisko odpadów elementem RIPOK”, które nasz Związek objął  patronatem merytorycznym. Konferencja odbędzie się w dniach 20-22 marca w Hotelu Osada Śnieżka w Łomnicy koło Karpacza. To niepowtarzalna okazja aby spotkać się z specjalistami z branży, przedstawicielami świata nauki oraz praktykami i wymienić się swoimi doświadczeniami aby w przyszłości wdrażać dobre rozwiązania na składowiskach. W tym roku firma ABRYS obchodzi swoje 30-lecie i w związku z tym stawia na jak najbardziej profesjonalne pod względem merytorycznym przygotowanie programu oraz całej organizacji konferencji. Czekają na Państwa trzy sesje tematyczne poruszające najważniejsze tematy związane ze składowiskami odpadów oraz moc dodatkowych atrakcji.

 Link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=723.

 Zaproszenie oraz program konferencji: Pobierz

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje koordynator konferencji Pani Paulina Ziętek: 881 932 976, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

                             Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji !!!

Szanowni Państwo.

Już po raz 8 w Chorzowie/Katowicach w dniach 13 - 15 marca 2018r. odbędzie się konferencja Paliwa z odpadów, którą nasz Związek objął patronatem merytorycznym. W trakcie tegorocznej konferencji poruszone zostaną tematy spalania paliw alternatywnych nie tylko w cementowniach, omówione zostaną możliwości zasilania ciepłowni paliwem RDF oraz perspektywy rozwoju rynku paliw z odpadów. W trzecim dniu konferencji Organizator- firma ABRYS, zaprasza do zwiedzania Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach, posiadającego najnowocześniejszą w Polsce linię do produkcji RDF oraz Browaru w Tychach.

Dla członków Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami specjalny rabat – 200 zł na konferencję. 

Więcej informacji na temat wydarzenia udzieli koordynator konferencji Pani Joanna Jarosz: +48 784 036 988. Informacje dostępne są również na stronie internetowej www.abrys.pl.

Poniżej znajdą Państwo szczegóły organizacyjne wydarzenia oraz program konferencji.

Pobierz

 

                             Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji !!!

Szanowni Państwo.

Zapraszamy na pierwszą w tym roku konferencję w całości poświęconą tematowi uciążliwości zapachowej. Międzynarodowa Konferencja Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej, organizowana przez firmę Abrys, odbędzie się w dniach 6-8 marca 2018 r. pośród pięknych mazurskich krajobrazów w hotelu GrandHotel Tiffi***** w Iławie. Cena specjalna dla członków Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami wynosi 1090 zł netto (pakiet rozszerzony).

W imieniu Zarządu firmy Abrys serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji dotykającej bardzo ważnej tematyki, jaką jest jakość powietrza, w tym zarządzanie odorami. O tym, że to właśnie odory są jednym z największych problemów, świadczą m.in. dane opublikowane przez GIOŚ, które mówią, że w 2016 r. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska rozpatrzyły ponad tysiąc skarg, które dotyczyły uciążliwości zapachowej.

Na konferencję zostali zaproszeni eksperci z branży, którzy przekażą informacje  dotyczące obowiązujących  oraz planowanych przepisów prawnych  w kwestii odorów. Dowiedzą się Państwo jakie są metody oceny i pomiarów odorów, oraz jakie są dostępne na rynku rozwiązania techniczne, które pomagają ograniczyć bądź całkowicie usunąć problem uciążliwości zapachowej w najbliższym otoczeniu zakładu. Jedna z sesji będzie w całości poświęcona praktycznym doświadczeniom związanym z problemami odorowymi i metodami ich rozwiązywania.

Malownicze krajobrazy i naturalna przyroda Pojezierza Iławskiego, a także nowoczesny Grand Hotel Tiffi***** w Iławie z wieloma atrakcjami umili Państwu pobyt na konferencji. Link do rejestracji dostępny jest tutaj: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=747

Poniżej  znajdą Państwo szczegóły organizacyjne wydarzenia oraz program konferencji, który dostępny jest także pod linkiem: https://goo.gl/Bojm6C

Pobierz

                            

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji !!!

Publikacje

Zmieniać ustawę. Ale w jaki sposób?

Leszek Zagórski- Przewodniczący ZPGO, Przegląd K...

23
Kwi 2018

Dokąd doprowadzi nas mapa?

Karol Wójcik- Przewodniczący Rady Programow...

07
Mar 2018

Ile samorządu w gospodarce odpadami?

Karol Wójcik- Przewodniczący Rady Programow...

07
Mar 2018

Koniec z dumpingowymi cenami za DPR-y

Leszek Zagórski- Przewodniczący ZPGO, Przegląd K...

22
Sty 2018

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

logo ZPGO

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Al. Jerozolimskie 53, lok. 508
00-697 Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.