Szanowni Państwo.

         W dniu 8 sierpnia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań, w którym ZPGO reprezentował przewodniczący Rady Programowej Związku p. Karol Wójcik. Na spotkanie w ministerstwie zaproszono przedsiębiorców z branży odpadów, samorządowców, reprezentantów stowarzyszeń zajmujących się ochroną środowiska. Spotkanie nie przyniosło żadnych konkretnych rozwiązań i nadal nie wiadomo od kiedy producenci będą musieli płacić za wprowadzanie opakowań na rynek.

         Przewodniczący Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) Piotr Szewczyk wyjaśnia:

- Jak się okazało było to spotkania w formie wysłuchania publicznego, na co przybyli, a stawili się przedstawiciele różnych środowisk, wyraźnie nie byli przygotowani. Nikt nas o tym wcześniej nie poinformował i większość osób była zaskoczona.

- Oczekiwaliśmy, że usłyszymy o założeniach projektu ustawy, że odbędzie się dyskusja. A tu projektu nie ma - dodaje szef Rady RIPOK.

Także Paweł Głuszyński z Towarzystwa na rzecz Ziemi mówi o rozczarowaniu:

- Niczego to spotkanie nie wniosło. Co więcej: nie usłyszeliśmy właściwie co dalej. Trochę to wyglądało tak, że kolejny raz przedstawiciele poszczególnych środowisk zaprezentowali swoje dobrze znane stanowiska i nie poszliśmy ani krok do przodu.   

Piotr Szewczyk myśli tak samo:

- Na razie drepczemy w miejscu. To dziwne, bo temat jest znany od lat i od lat „wałkowany”. Można było oczekiwać bardziej konkretnych działań. Czas ucieka, a wprowadzający na rynek opakowania – czyli w większości przypadków duże koncerny - nadal na tej sytuacji zarabiają; w innych krajach płacą duże pieniądze, u nas są z tego zwolnieni.

Szewczyk przypomina także, że koszty systemu cały czas rosną, choćby ze względu na zmiany wprowadzone w celu zapobiegania pożarom odpadów. Jeśli nie pojawią się pieniądze od producentów opakowań, to znów będą je musieli ponieść podatnicy.   

Karol Wójcik ze Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami stwierdza, że na razie mówienie o rozczarowaniu byłoby na wyrost, ale przyznaje, że jest zaniepokojony.

- Mówimy o dwóch latach na implementację unijnych dyrektyw. Jak znam życie będziemy czekać do końca tego okresu. Czyli przez dwa lata wielkie firmy w Polsce nie będą płaciły za to, za co w innych krajach muszą ponosić odpowiedzialność finansową.

Kolejne spotkanie w Ministerstwie zaplanowano na 23 sierpnia. Być może wtedy zainteresowani poznają więcej szczegółów.

- Też na to liczę - mówi Karol Wójcik. - Jeśli w ciągu kilku miesięcy po tych spotkaniach nie usłyszę konkretów, wtedy rzeczywiście będzie można mówić o rozczarowaniu.

 

Źródło:

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/po-spotkaniu-w-ministerstwie-srodowiska-znakow-zapytania-przybylo,111887.html

Szanowni Państwo.

            Przypominamy, iż w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00, w sali 324B (III piętro) w Ministerstwie Środowiska, odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w przepisach krajowych w związku z wejściem w życie nowych przepisów UE. Tematem spotkania będzie gospodarka odpadami komunalnymi i opakowaniowymi. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami będzie reprezentował przewodniczący Rady Programowej, pan Karol Wójcik.

            Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21 sierpnia br. Z przyczyn logistycznych można zgłosić maksymalnie udział 1 osoby. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

            Więcej informacji na stronie:

https://www.mos.gov.pl/komunikaty/szczegoly/news/zaproszenie-na-spotkania-konsultacyjne-w-sprawie-wdrozenia-do-prawa-polskiego-nowych-dyrektyw-ue-do/

Szanowni Państwo.

                Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

            Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do załączonego projektu ustawy w terminie do dnia 21 lipca 2018 r., drogą elektroniczną na adres biura ZPGO. Skrócenie terminu wynika z koniczności pilnego doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, jako systemu elektronicznego, nad której utworzeniem obecnie toczą się intensywne prace: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314900/katalog/12527808#12527808

 Pobierz

Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż w dniu 30 lipca br. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, przekazał Minister Jadwidze Emilewicz, postulaty w ramach konsultacji koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.

Pobierz

Koncepcja_nowego_prawa_zamowien_publicznych

Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw opublikowany został tekst ustawy z dnia 20 lipca 2018 o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018 poz. 1479) oraz obwieszczenie Marszałka Sejmu (Dz. U. 2018 poz. 1471) o jednolitym tekście wspomnianej ustawy. Ustawa o Inspekcji ochrony środowiska jest częścią tzw. pakietu odpadowego i wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu tej instytucji, m.in. w zakresie czasu pracy inspektorów oraz ich uprawnień.

            Drugą częścią pakietu jest nowelizacja ustawy o odpadach, która została już podpisana przez prezydenta

Obwieszczenie Marszałka Sejmu

ustawa o zmianie ustawy o IOŚ oraz niektórych innych ustaw

 

Szanowni Państwo.

          Informujemy, iż ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym został opublikowany w  Dzienniku Ustaw RP. Jak można przeczytać w obwieszczeniu Marszałka Sejmu, ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględnia zmiany wprowadzone: nowelizacją z 12 października 2017 r. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw; ustawą z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych; nowelizacją z 24 listopada 2017 r. ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw; ustawą z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, a także zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 2 lipca 2018 r.

            Ujednolicony tekst ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, uwzględnia zaś zmiany wprowadzone nowelizacją z 12 października 2017 r. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, ustawą z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, a także zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 27 czerwca 2018 r.

ustawa o ucpg

ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Szanowni Państwo.

            W dniu 23 lipca br. Kancelaria Sejmu opublikowała ostateczne teksty trzech, procedowanych w ostatnich tygodniach w Parlamencie nowelizacji ustaw odpadowych, uwzględniające poprawki senackie:

- ustawa z dnia 20 lipca -2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach,

            Ustawy po podpisaniu przez Prezydenta zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Szanowni Państwo.

            Uprzejmie informujemy, iż w ramach konsultacji publicznych nasz Związek otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń. Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314601/katalog/12526151#12526151

        Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r., drogą elektroniczną na adres biura ZPGO.

proj. rozp. MŚ w spr. wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

          Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż w dniach 9 i 23 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00, w sali 324B (III piętro) w Ministerstwie Środowiska, odbędą się spotkania konsultacyjne w sprawie zmian w przepisach krajowych w związku z wejściem w życie nowych przepisów UE. Tematem pierwszego spotkania będzie „Rozszerzona odpowiedzialność producenta i gospodarka odpadami poużytkowymi”. Kolejne konsultacje dotyczyć będą gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi. 

            Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. odpowiednio do dnia 7 sierpnia br. oraz do dnia 21 sierpnia br. Z przyczyn logistycznych można zgłosić maksymalnie udział 1 osoby. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

           Więcej informacji na stronie:

https://www.mos.gov.pl/komunikaty/szczegoly/news/zaproszenie-na-spotkania-konsultacyjne-w-sprawie-wdrozenia-do-prawa-polskiego-nowych-dyrektyw-ue-do/

Szanowni Państwo.

            W dniu 18 lipca sejmowa komisja środowiska przyjęła poprawki, jakie Senat zaproponował do nowelizacje ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Najważniejsze poprawki zostały zgłoszone do noweli ustawy o odpadach. Jedna z nic, daje możliwość magazynowania do 3 lat (pierwotnie był to rok) niezanieczyszczonej ziemi, która wydobywana jest w trakcie robót budowlanych i potem wykorzystywana do budowy tzw. obiektów liniowych, np. dróg. Druga zmiana pozwoli na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów również w przypadku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile uzyskanie takiej decyzji jest wymagane, co do procesów zbierania lub przetwarzania odpadów na danej nieruchomości. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest wymagana w przypadku budowy, robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania terenu, jeżeli nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

            Zgodnie z harmonogramem pracy Sejmu, projekty obu ustaw znalazły się w porządku obrad 67 posiedzenia Sejmu w dniu 20 lipca, godz. 9:00-13:00 (http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agenda.xsp). Poniżej przebieg procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2661

Szanowni Państwo.

Przypominamy, iż w dniach 4-6 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się już po raz 22. Międzynarodowa Konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami, którą nasz Związek objął  patronatem merytorycznym.

W trakcie tegorocznej konferencji poruszone zostaną m. in. temat patologii na polskim rynku odpadowym – pożarów w magazynach odpadów. Głos w panelu dyskusyjnym na ten temat, zabierze Przewodniczący Rady Programowej ZPGO. Ponadto przedstawione zostaną aspekty prawne oraz rynkowe gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pierwsze doświadczenia z selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów biodegradowalnych. W trzecim dniu konferencji zwiedzimy zmodernizowane Centrum Ekologiczne Barycz należące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, a także Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

            Dla Członków ZPGO specjalna cena. Szczegóły uzyskają Państwo w biurze ZPGO pod nr tel: 797 576 690.

            Link do rejestracji online: https://kompleksowa-gospodarka-odpadami2018.konfeo.com Więcej informacji na temat wydarzenia udzieli koordynator konferencji Pani Joanna Jarosz +48 784 036 988, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Informacje dostępne są również na stronie internetowej www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/szkolenia-i-konferencje/

Program_Kompleksowa 2018

 Szanowni Państwo.

            W dniu 13 lipca 2018 r. Senat RP rozpatrzył dwie nowele - o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska i uchwalił do nich kilkanaście poprawek, głównie porządkujących i doprecyzowujących.  Dwie najważniejsze, merytoryczne poprawki zgłoszono do nowelizacji ustawy o odpadach. Pierwsza z nich pozwala na prowadzenie działalności związanej z gospodarką odpadową również na terenie, gdzie decyzja o warunkach zabudowy - tzw. WZ-tka - nie jest wymagana. Druga poprawka do noweli ustawy o odpadach pozwali na magazynowanie do 3 lat (pierwotnie był to rok) niezanieczyszczonej ziemi, która wydobywana jest w trakcie robót budowlanych i potem wykorzystywana do budowy tzw. obiektów liniowych, np. dróg.

            W dniu 18 lipca br. sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zdecyduje, czy przyjąć poprawki Senatu do obu ustaw. Poniżej Uchwały Senatu z 13 lipca br. wraz  z uzasadnieniem przyjętych przez Senat poprawek, druki nr 2737 i 2738. Jednocześnie informujemy, iż w posiedzeniu komisji wezmą udział przedstawiciele ZPGO.

2737-uchwała w spr. ustawy o odpadach

2738-uchwała w spr. IOŚ

Druk nr2737

Druk nr 2738

 

Publikacje

Dobra zmiana

Karol Wójcik- Przewodniczący Rady Programowej ZP...

14
Sie 2018

Deponowanie odpadów w chmurze

Karol Wójcik- Przewodniczący Rady Programowej ZP...

11
Lip 2018

Czy polscy, rodzinni przedsiębiorcy są j…

Dominik Marczyk- Członek Zarządu ZPGO, Przegląd ...

15
Cze 2018

In-house- spełnia się najczarniejszy sce…

Sławomir Rudowicz- Przewodniczący ZPGO, Przegląd...

14
Cze 2018

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.