Szanowni Państwo.

Opracowany przez rząd nowy program gospodarczy, tzw. Polski Ład, zakłada prawie 50% wzrost obciążeń dla osób rozliczających się podatkiem liniowym z 19% na 28%. Firm korzystających z tej formy opodatkowania jest około 700 tys., gdyż jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla biznesu, jak i dla budżetu państwa (po wprowadzeniu podatku liniowego w 2004 r. dochody budżetu z PIT znacznie wzrosły). Wprowadzenie projektowanych przez rząd zmian spowodowałoby, że podatek liniowy praktycznie straciłby sens. Projekt ma być procedowany przez Sejm RP już we wrześniu br. 


Wobec szczególnie dużej wagi problemu dla polskich Przedsiębiorców zwracamy się do Państwa o poparcie elektronicznej petycji pozostawienia podatku liniowego w dotychczasowej formie. Apel Rzecznika MŚP oraz treść i formularz petycji dostępny jest pod adresem: https://rzecznikmsp.gov.pl/petycja/

Prosimy także o zaangażowanie w  poparcie petycji pracowników zatrudnionych w Państwa firmach oraz o wysłanie Apelu Rzecznika MŚP kontrahentom.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc i mobilizację !!!

Szanowni Państwo.

Zachęcamy do lektury artykułu "Nowa Izba  na mocnym fundamencie" autorstwa  Pani Agnieszki Fiuk- członka Rady Programowej ZPGO, który ukazał się w lipcowym wydaniu Techniki Komunalnej.

Pobierz

Szanowni Państwo.

Uchwalona przez Sejm w dniu 8 lipca br. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach trafiła do rozpatrzenia przez Senat RP i w dniu 20 lipca będzie przedmiotem obrad senackiej Komisji Środowiska, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Pobierz

Szanowni Państwo.

Przekazujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD163), który trafił do Sejmu i oczekuje na skierowanie do prac w komisjach sejmowych. Pobierz

Szanowni Państwo.

10 czerwca 2021 r. w Gdańsku odbyło się  XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, którego Gościem Honorowym był Adam Abramowicz- Rzecznik MŚP. W trakcie wystąpienia Minister omówił propozycje podatkowe rządu w ramach Polskiego Ładu oraz przedstawił własne rozwiązania w tym zakresie. Dalej  przedstawiciele Spółki SaMASZ wspierającej ZPGO przedstawili najnowszą ofertę firmy. Część szkoleniową zamknęło wystąpienie przedstawicieli Spółki Wanicki- producenta zabudów marki GeesinkNorba.

Zgromadzenie było okazją do podsumowania działalności ZPGO za rok ubiegły oraz omówienia bieżącej sytuacji przedsiębiorców z naszej branży. Podczas spotkania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz przyjęto sprawozdania z działalności organów ZPGO za 2020 rok. 

Członkom Związku serdecznie dziękujemy za przybycie oraz aktywny udział w obradach !!!

20210615 114159

 

197795093 844704556138143 6493195548832729969 n

 

Szanowni Państwo.

Z dumą informujemy, iż 11 czerwca 2021 r. w Gdańsku przedstawiciele ponad 150 firm z branży gospodarki komunalnej i podmiotów te branżę wspierających zdecydowało o powołaniu Izby Branży Komunalnej.

W toku zebrania wybrano władze i uchwalono Statut Izby. Przewodniczącym Izby Branży Komunalnej został Sławomir Rudowicz- dotychczasowy Przewodniczący ZPGO. Do Zarządu wybrani zostali: Edyta Apelska, Monika Byśkiniewicz, Arkadiusz Fiuk, Dominik Marczyk, Jarosław Perzyna i Sławomir Szumski. Członkami Komisji Rewizyjnej: Tadeusz Zych, Zbigniew Glinka i Kazimierz Parzych. Funkcje Członków Sądu Koleżeńskiego powierzono: Annie Turgule, Pawłowi Augustynowi, Markowi Golikowi, Zbigniewowi Endertowi i Robertowi Mierzejewskiemu.

Zgodnie z ideą Założycieli Izba będzie kontynuować inicjatywy ZPGO, a działalność skupiać na ochronie dostępu przedsiębiorców do rynku usług komunalnych, opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz wspieraniu inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego. 

Wszystkim Założycielem IBK uczestniczącym w Zgromadzeniu składamy serdeczne podziękowania za przybycie i aktywny udział w głosowaniach.

Założycielom, którzy z różnym przyczyn nie mogli być obecni, dziękujemy za wskazanie pełnomocników.

Lista Założycieli IBK

20210615 110620

 

20210615 111136

1623746658937

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 11. Konferencji Paliwa z odpadów pod patronatem branżowym ZPGO, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2021 w formule hybrydowej.  Konferencja organizowana jest przez Abrys we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a Partnerem Generalnym przez Vecoplan.

Rynek paliw z odpadów rozwija się w Polsce od wielu lat. Dziś borykamy się z nadpodażą paliw, odbiorcy RDF dyktują ceny a magazynowane paliwa stanowią zagrożenie pożarowe. Przemysł cementowy nie zaabsorbuje więcej frakcji palnej. Szansą jest modernizacja ciepłowni i elektrociepłowni w kierunku opalania paliwami z odpadów, eksport RDF oraz chemiczny recykling. Kluczowym zagadnieniem dla branży jest zwiększenie popytu na paliwa z odpadów. Bezpieczny transport i magazynowanie paliw z odpadów to równie ważne kwestie. Szukamy też nowych i innowacyjnych technologii, które podwyższą efektywność biznesów opartych na produkcji i zagospodarowaniu paliw z odpadów.

Konferencja „Paliwa z odpadów” skierowana jest do wytwórców i odbiorców paliw z odpadów, a także władz samorządowych oraz jednostek naukowych, które na co dzień zajmują się tematyką paliw alternatywnych. Corocznie jest to największe spotkanie dostawców RDF w naszym kraju.

Konferencja będzie dla Państwa świetną okazją do śledzenia trendów w branży oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych z dostawcami i odbiorcami RDF w Polsce.

Strona konferencji: https://paliwazodpadow.abrys.pl/

Strona rejestracji: https://paliwazodpadow.konfeo.com/pl/groups

Koordynator konferencji: Julia Gostyńska, telefon: +48 784 036 990, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

Fb 1200X900 2

Szanowni Państwo.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Do projektu dodano m.in. przepisy dotyczące dopłacania przez gminy do systemu gospodarowania odpadami. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, „podjęcie prac nad projektem ustawy wynika przede wszystkim z konieczności wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obniżenia kosztów gospodarki odpadami oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi”. - Zawarte w projekcie propozycje mają na celu między innymi rozwiązanie niektórych bieżących problemów gospodarki odpadami komunalnymi – dodano. W szczególności wymienia się „wysokie koszty funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz uszczegółowienie przepisów dot. naliczania opłat za gospodarowanie odpadami pobieranych od mieszkańców”.

Projekt bez tytułu 7

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w 31. Konferencji Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów – w imieniu organizatora firmy Abrys oraz Rady Programowej konferencji. Konferencja, pod patronatem branżowym ZPGO, zgodnie z wieloletnią tradycją stanowić będzie forum wymiany informacji dla naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką składowania odpadów.

Kolejna edycja, tego największego i najdłużej cyklicznie organizowanego spotkania merytorycznego dot. składowania odpadów w Polsce, odbędzie się w dniach 15-16 czerwca w Olsztynie w przepięknym miejscu nad jeziorem – w hotelu Przystań (https://www.hotelprzystan.com/). Organizator przewiduje możliwość bezpośredniego jak i on-line uczestniczenia w wydarzeniu.

Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia technologiczne, organizacyjne i prawne związane z unieszkodliwianiem odpadów na składowiskach. W szczególny sposób pochylimy się nad:

  • perspektywą prawną, ekonomiczną i organizacyjną unieszkodliwiania odpadów na składowiskach,
  • zagadnieniami związanymi z ich eksploatacją w tym: odgazowaniem, zagrożeniami emisyjnymi i pożarowymi, etc.

Teraźniejszość (w tym pandemiczna) i przyszłość (uwzględniająca wymagania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) unieszkodliwiania odpadów na składowiskach będą podstawą merytoryczną naszych dyskusji.

Więcej informacji  o konferencji oraz program znajdą Państwo na stronie: http://skladowiskowa.abrys.pl/

 

                                    Zapraszamy serdecznie do udziału !!!

750x300

Szanowni Państwo.

W środę, 12 maja w Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tekst zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320) oraz ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2361). Ta druga regulacja umożliwiła gminom korzystniejszy sposób rozliczania się z odpadów. Zgodnie z nowelą, która weszła w życie z końcem ubiegłego roku, gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła), a nie wszystkich wytworzonych, dzięki czemu będą mogły wykazać wyższy poziom ich zagospodarowania. Zgodnie z prawem gminy są zobowiązane do osiągnięcia za 2020 r. 50 proc. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych liczonego w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych.

Celem zmian było też uwolnienie ograniczonego potencjału spalarni odpadów. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązującego limitu 30 proc. termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Metoda rozliczania się z recyklingu w odniesieniu do wszystkich wytworzonych frakcji zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 rok. Nowela przesunęła o rok uruchomienie tzw. modułu potwierdzeń w ramach bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - z 1 stycznia 2021 r. na 1 stycznia 2022 r. Moduł ten służyć będzie do elektronicznego rozliczania się m.in. z recyklingu i odzysku. Ma to związek z prowadzonymi w resorcie pracami nad tzw. ROP, czyli ustawą dotyczącą rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Zgodnie z nią producent ma współdzielić koszty selekcji, recyklingu i utylizacji odpadów, które powstały z jego produktów.

Tekst ustawy 

Źróło: Serwis Samorządowy PAP

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatora, firmy ABRYS zapraszamy na kolejną edycję konferencji „Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów” pod patronatem branżowym ZPGO, która odbędzie się w Szklarskiej Porębie w dn. 18-20 maja 2021r. 

Tegoroczna konferencja poruszy zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Sprawdzimy jakie trendy towarzyszą obecnym i przyszłym planom modernizacji zakładów. Czy Regionalne Centra Recyklingu to dobry kierunek modernizacji MBP? O podnoszeniu efektywności istniejących już instalacji MBP oraz o najlepszych dostępnych technologiach porozmawiamy z przedstawicielami instalacji komunalnych i dostawcami nowoczesnych rozwiązań. Na rynku pojawia się coraz więcej frakcji bio, która jest cennym surowcem. Sprawdzimy w jaki sposób najlepiej wykorzystać bioodpady, jakie są dostępne metody ich zagospodarowania. Porozmawiamy również o hermetyzacji zakładów MBP oraz o sposobach zwalczania odorów.

W tym roku proponujemy dodatkową formułę online, dając naszym gościom jak zwykle wysoki poziom merytoryczny, studyjną realizację oraz możliwość zadawania pytań poprzez chat i dyskusji w wirtualnych kuluarach.

Mamy nadzieję na spotkanie z Państwem, aby w gronie ekspertów wymienić doświadczenia oraz przedyskutować najważniejsze dla eksploatatorów instalacji MBP zagadnienia.

Zgłoś się na https://mbp-abrys.konfeo.com/pl/groups
Więcej o konferencji https://mbp.abrys.pl/
Koordynator wydarzenia:
Olga Rosiak, 784 036 989, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do udziału !!!

 750x200 mbp PK banner E

 

 

Szanowni Państwo.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na XXIII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców z udziałem Prezesa ZUS, które odbędzie się w dniu 11 maja o godz. 12.00. Tematem spotkania będzie automatyzacja rozliczeń przedsiębiorców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji za pomocą platformy ZOOM. Aby otrzymać link i hasło dostępowe do spotkania, prosimy o zgłoszenie udziału za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:

https://rzecznikmsp.gov.pl/xxiii-posiedzenie-rady-przedsiebiorcow-automatyzacja-rozliczen-z-zakladem-ubezpieczen-spolecznych/

 

 

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.