Szanowni Państwo,

             Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami objął patronatem branżowym 11. Konferencję Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, która odbędzie się w dniach 4-6 lutego 2020 r. w Bielsku-Białej. Związek będzie reprezentować przedstawiciel Rady Programowej ZPGO- Pani Agnieszka Fiuk. 

            Nadchodzący rok 2020 to wdrażanie kolejnego etapu zmian na rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Jest to wymuszone ostatnimi nowelizacjami przepisów, dostosowaniem się do rosnących wymogów europejskich, zmaganiem się samorządu i przedsiębiorców z trudnościami z zagospodarowaniem czy dalszym zbytem sporej części frakcji odzyskanych odpadów, lawinowo rosnącymi kosztami. Dyskusja nad oczekiwanym przez wszystkich zwiększonym udziałem przemysłu w zbiórce i przygotowaniu do recyklingu odpadów (ROP) wchodzi w kolejną, oby decydującą, fazę dyskusji. Poszukiwane są sprawdzone pomysły na rosnące obowiązki gmin i firm m.in. w zakresie osiągania poziomów recyklingu wynikające z nowelizacji ustawy czystościowej. Ważnym elementem konferencji będzie dyskusja pomiędzy recyklerami a zbierającymi odpady o rynku surowców odzyskanych. Spotkanie zapowiada się jako ciekawie forum wymiany doświadczeń praktyków wdrażających efektywne i innowacyjne systemy selektywnej zbiórki, sprawdzone modele współpracy z mieszkańcami i gminami. Konferencja to ponad 20 prelekcji, 4 sesje tematyczne, najlepsi eksperci, nowoczesny panel dyskusyjny, dodatkowo specjalne atrakcje oraz wyjazd techniczny. Wiodącymi tematami na sesjach będą:

- Zmiany prawne i ich konsekwencje dla rynku

- Praktyczne wdrożenia w zakresie selektywnej zbiórki

- Rozszerzona odpowiedzialność producenta

- Aspekty ekonomiczne selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów

- Rynek surowców odzyskanych

  Więcej informacji na stronie: https://selektywna.abrys.pl/, rejestracja na: https://selektywnazbiorka.konfeo.com/pl/groups

 

  Zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się nowoczesnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi!

750x100 Abrys eko net 1

Szanowni Państwo,

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami objął patronatem branżowym Konferencję eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów, która odbędzie się w dniach 3-5 marca 2020r w Platinum Mountain Hotel & SPA, ul. Kilińskiego 15B, 58-580 w Szklarskiej Porębie. To już 30. jubileuszowa edycja i najważniejsze wydarzenie dla branży związanej ze składowiskami odpadów. Problematyka składowisk odpadów w związku z zachodzącymi na świecie zmianami jest nadal aktualna. Podczas konferencji przedstawione zostaną najważniejsze zmiany prawne wynikające m.in. z ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów oraz zmian decyzji m.in. w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń. Konferencja wskazuje uczestnikom dobre praktyki związane z monitoringiem składowisk. Porusza tematy ważne z puntu widzenia bezpieczeństwa (pożary składowisk) i zarządzania składowiskiem odpadów. Obrady odpowiedzą na pytanie, jaka przyszłość czeka składowiska odpadów. Przedstawione zostaną projekty rekultywacyjne, szerzej omówiony zostanie także temat biogazu na składowiskach oraz mechanicznego przetwarzania odpadów. W tegorocznej edycji zostanie powtórzona formuła konferencji – alternatywą dla wyjazdu studyjnego będą warsztaty prawno-managerskie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia działu, do zobaczenia w Szklarskiej Porębie!

750x100 1

Szanowni Państwo,

uchwalona przez Sejm 9.01.2020 r. ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będzie rozpatrywana na posiedzeniu senackiej Komisji Środowiska w dniu 14.01.2020 r., w której udział wezmą przedstawiciele ZPGO- Karol Wójcik i Dominik Marczyk.

Przypominamy, iż w dniu 9.01.2020 r. Sejm uchwalił, niemal jednogłośnie, nowelizację ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a ściślej przepisów dotyczących bazy danych o odpadach, która pozwala na prowadzenie papierowej ewidencji odpadów do 30.06.2020 r. W III czytaniu posłowie koalicji rządowej odrzucili wszystkie poprawki zgłoszone przez kluby opozycyjne, które m.in zakładały możliwość przekazywania przez ten okres także sprawozdawczości papierowej albo przedłużenia o rok terminu przejściowego. Znowelizowana w czwartek ustawa pozwoli przedsiębiorcom do końca czerwca br. prowadzić ewidencję odpadową również w formie papierowej. Nie oznacza to jednak, że te dokumenty nie będą musiały znaleźć się w BDO. Zgodnie z nowelą mają one być wprowadzane do Bazy niezwłocznie i zależy to zakończyć najpóźniej 31 lipca 2020 r. W czasie sejmowej debaty Ireneusz Zyska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, zdementował “insynuacje i pomówienia kierowane w pierwszej kolejności pod adresem Pana Sławomira Mazurka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu, publicznie dziękując mu za wykonanie bardzo merytorycznej, głębokiej, analitycznej pracy związanej z uruchomieniem bazy danych o odpadach. System działa jest sprawny, jest intuicyjny, doskonale funkcjonuje”.

ustawa_o_czystosci_i_porzadku_w_gminach

senat

Szanowni Państwo.

Dziś o godz. 15.00 podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który zawiera przepisy „regulujące sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie awaryjnym”. Jako wyjątek od zasady prowadzenia ewidencji w BDO projekt ten przewiduje „możliwość sporządzania, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub w formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.” Pobierz

W posiedzeniu Komisji udział weźmie Przewodniczący Rady Programowej ZPGO. 

 

Szanowni Państwo.

W dniu 3.01.2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, które to nie wprowadza zasadniczych zmian do dotychczas obowiązującego katalogu odpadów (rozporządzenie ministra środowiska z dnia 9.12.2014 r.). Rozporządzenie wchodzi w życie od 6.01.2020 r. Pobierz

pobrane

Szanowni Państwo.

            Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji następujące projekty rozporządzeń Ministra Środowiska:

- w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów,

- w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości.

            Prosimy o zgłaszanie uwag na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26.11.2019 r.

Szanowni Państwo,

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Klimatu z dn. 13.11.2019r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów oraz zestawienie uwag zgłoszonych w toku konsultacji i opiniowania treści projektu z 1.02.2019 r. wraz z odniesieniem się do nich Ministerstwa Środowiska. 

Projekt rozp. MK wymagania dla magazynowania 13.11.2019

uzasadnienie-proj.-rozp.-ws-magazynowania-odpadów-13.11.2019

OSR-proj.-rozp.-ws-magazynowania-odpadów-13.11.2019

zestawienie-uwag-do-proj.-rozp.-ws-magazynowania-dopadów

rcl 2

26 listopada 2019 r. rozpoczniemy pilotaż otwarty systemu BDO, w którym mogą wziąć udział wszystkie podmioty posiadające wpis w Rejestrze-BDO.

W trakcie trwania pilotażu uczestnicy mogą zalogować się do środowiska testowego dostępnego pod adresem  https://bdo-test.mos.gov.pl.

Logowanie uczestników pilotażu będzie odbywało się za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej oraz dostawców tożsamości (tj. Profil Zaufany, bankowość elektroniczna lub inni dostawcy). Po potwierdzeniu tożsamości osoby fizycznej przez Węzeł Krajowy użytkownik otrzyma dostęp do konta testowego w BDO. W kolejnym kroku należy powiązać swoją tożsamość z danym podmiotem posiadającym wpis w Rejestrze-BDO poprzez wykorzystanie danych do logowania do Rejestru-BDO, gdzie:

Login – numer rejestrowy

Hasło – hasło utworzone podczas pierwszego logowania do Rejestru-BDO

Jeżeli dany podmiot nie dokonał pierwszego logowania do Rejestru-BDO, a jego hasło straciło ważność- na środowisku testowym hasła tymczasowe będą ponownie aktywowane.

Powiązanie konta w środowisku testowym BDO z tożsamością poprzez Węzeł Krajowy będzie stałe, nie będzie usuwane po zakończeniu pilotażu i zostanie przeniesione na środowisko produkcyjne systemu.

Użytkownicy w ramach pilotażu posiadają dostęp do:

  • modułu elektronicznych wniosków,
  • modułu ewidencji odpadów, w tym możliwość wystawiania kart odpadów pomiędzy miejscami prowadzenia działalności jednego podmiotu lub innymi uczestnikami pilotażu.

Na potrzeby pilotażu na środowisku testowym uczestnicy będą mieli dostęp do danych rejestrowych z Rejestru-BDO oraz do miejsc prowadzenia działalności wprowadzonych w rejestrze.

UWAGA! Wszelkie dane wprowadzone w trakcie trwania pilotażu otwartego w module ewidencji odpadów będą usuwane przed wprowadzeniem produkcyjnej wersji systemu. W przypadku modułu elektronicznych wniosków, złożone wnioski nie będą rozpatrywane przez Urzędy Marszałkowskie.

Na środowisku testowym dostępne są instrukcje użytkownika (w tym także instrukcja logowania za pośrednictwem Węzła Krajowego) do wszystkich elementów systemu udostępnionych w ramach pilotażu otwartego.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy jako organizator pilotażu otwartego nie będzie indywidualnie nadawał danych dostępowych i nie będzie wymagał od uczestników podawania adresów IP.

Wszystkie informacje związane z pilotażem, do którego dostęp będzie powszechnie dostępny, będą stanowiły informacje publicznie dostępne. Wersja publicznie dostępna oraz wiedza o zasadach obsługi tego systemu nie będą objęte poufnością.

Pytania dotyczące pilotażu można przesyłać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie (22 37 50 500; 22 25 59 450).

 

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/news/rozpoczecie-pilotazu-otwartego-systemu-bdo/

Szanowni Państwo.

            Nie bądź śladem na jezdni – zachowaj odstęp! To hasło przewodnie pierwszej w Polsce kampanii dotyczącej zagrożeń w ruchu drogowym, występujących w sektorze gospodarki odpadami. Kampania została przygotowana przez ENERIS Surowce pod patronatem Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami i Inspekcji Transportu Drogowego. Jej inauguracja zaplanowana została w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów.

            Celem Kampanii jest uświadomienie mieszkańcom ograniczenia widoczności, jakie wiążą się z prowadzeniem tak dużych pojazdów jak śmieciarki. Pracownicy komunalni - kierowcy i ładowacze - dziennie odbierają nawet 17 ton odpadów, przemierzają setki kilometrów, zarówno po wąskich osiedlowych uliczkach, jak i po lokalnych drogach. Mieszkańcy miast i wsi nie zdają sobie sprawy, że przechodząc zbyt blisko śmieciarki narażają się na wypadek - wystarczy nieuwaga, pośpiech by doszło do tragedii.

            W ramach Kampanii przygotowane zostały:

  • Spot kampanii dostępny pod linkiem https://we.tl/t-BvugmqNGsJ
  • 2 rodzaje plakatów: dla szkół oraz dla mieszkańców do wywieszenia w gablotach na osiedlach
  • 5 konferencji prasowych w 5 miastach (Kielce, Chrzanów, Strzegom, Gorzów, Piła)
  • Specjalne odblaskowe naklejki na śmieciarki.

            Zapraszamy do dołączenia się do kampanii poprzez działania informacyjne w swoich lokalizacjach czy umieszczanie naklejek odblaskowych na samochodach. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Magdaleną Sułek-Domańską, Dyrektor Komunikacji ENERIS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dziękujemy już dziś za przyłączenie się firmy EKO z Kalisza i kilku firm z województwa lubuskiego. W końcu bezpieczeństwo to wartość nadrzędna!

adffgfg

Szanowni Państwo.

            Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Konieczność wydania tego rozporządzenia wynika ze znowelizowanej 24.11.2017 r. ustawy o odpadach, która zobowiązała MŚ do zaktualizowania odnośnych aktów wykonawczych do dnia 6.01.2020 r. W uzasadnieniu projektu stwierdza się ponadto, że projekt rozporządzenia nie wprowadza znacznych zmian w stosunku do obowiązującego rozporządzenia z dnia 9.12.2014 r.

            Prosimy o zgłaszanie uwag na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.11.2019 r.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Szanowni Państwo.

          Jakie są realia współspalania odpadów w energetyce? Czy są szanse na zagospodarowanie frakcji kalorycznej w lokalnych elektrociepłowniach? Jakie są bariery wykorzystania energii z odpadów w ciepłownictwie? Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź podczas 16. edycji Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów - nowe perspektywy dla lokalnych instalacji WtE w Polsce, pod Patronatem branżowym ZPGO. Wydarzenie, na które już dziś Państwa zapraszamy odbędzie się w dniach 26 - 28 listopada 2019 roku w Hotelu Novotel Katowice Centrum (al. Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice).

W trakcie konferencji zostaną poruszone najważniejsze tematy związane z branżą energii z odpadów: m.in. uwarunkowania budowy i funkcjonowania instalacji, proces termicznego przekształcania odpadów i jego miejsce w gospodarce obiegu zamkniętego. Dyskusji zostaną poddane także tematy nurtujące aktualnie branżę, takie jak możliwość finansowania instalacji „Waste to Energy” ze środków krajowych, sytuację obecnych i przyszłych instalacji w świetle ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czy kogenerację.

W trakcie tej edycji wydarzenia szczególna uwagę chcemy zwrócić na możliwości współspalania odpadów w krajowej, lokalnej energetyce. W programie przewidziane są wystąpienia przedstawicieli samorządów i przedsiębiorstw energetyki cieplnej z miast, które planują budowę lokalnej instalacji do termicznego przekształcania odpadów - będzie to m.in. Stalowa Wola czy Radom.

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu związanego z gospodarką odpadami  i jest jednym z głównych krajowych forów wymiany doświadczeń dotyczących branży ochrony środowiska, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez branżowych. Spotkanie to od lat gromadzi od 150 do 300 osób aktywnie działających w branży WtE.

            Program wydarzenia można śledzić pod linkiem: https://tiny.pl/tplc7  Strona wydarzenia: https://termiczne.abrys.pl/

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z koordynatorem wydarzenia p. Mateuszem Dziurlikowskim, T: +48 784 036 990, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termiczne 520x320

 Szanowni Państwo.

             Zapraszamy serdecznie do udziału w II Zjeździe Szkoleniowo-Integracyjnym Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, który odbędzie się w dniach 4-6 grudnia br. w Cottonina Hotel & Mineral SPA Resort **** w Świeradowie-Zdroju. W ramach części szkoleniowej Zjazdu uznani w branży Rady Prawni omówią najnowsze zmiany wprowadzone nowelizacją UCPG, najistotniejsze zagadnienia wynikające z nowego PZP oraz uwarunkowania prawne i praktyczne funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W programie także wystąpienia Członków Wspierających ZPGO. Zjazd zakończymy podsumowaniem działalności Związku za II półrocze 2019 oraz omówieniem kierunków działań ZPGO na rok 2020. W ramach drugiej części spotkania, mającej na celu integrację środowiska, zapraszamy Państwa na bankietową i biesiadną kolację.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w tym roku proponujemy dwa warianty uczestnictwa w wydarzeniu. Pierwszy zakłada udział w części szkoleniowo-integracyjnej, która rozpocznie się w dniu 4 grudnia o godz. 14.00, a zakończy dnia następnego o godzinie 16.30. Wariant drugi przewiduje przedłużenie pobytu, w ramach którego w czwartek 5 grudnia odbędzie się biesiada grillowa, a w piątek po śniadaniu udamy się na wycieczkę do Pragi.

Mamy nadzieję, że wyjazdowe spotkanie będzie okazją do omówienia najważniejszych spraw związanych z obecną sytuacją przedsiębiorców z naszej branży, w sprzyjającej, nieformalnej atmosferze. Wierzymy, że najlepsze rozwiązania powstają w wyniku żywej dyskusji i wymiany poglądów, a Państwa cenne uwagi pozwolą nam jeszcze lepiej realizować strategiczne cele Związku, a zatem serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Mile widziana jest również obecność osób towarzyszących.

Poniżej karta zgłoszenia, program Zjazdu oraz informacje organizacyjne. Ze względów logistycznych prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 13 listopada 2019 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karta zgłoszenia 

Program

Informacje organizacyjne

Wycieczka do Pragi

 

ggjjk

Publikacje

Niegotowi na BDO

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

09
Sty 2020

Bezpieczeństwo wśród służb komunalnych

Magdalena Sułek Domańska- Eneris Surowce, Przegl...

09
Sty 2020

Wątpliwości dotyczące u.c.p.g to tylko p…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

14
Paź 2019

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.