2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszcz

Ustawa o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach z dn. 14.08.2018

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych usta z dn. 09.08.2018

2737- Uchwała Senatu z dn. 13.07.2018 w spr. ustawy o zmianie ustawy o odpadach

2738- Uchwała Senatu z dn. 13.07.2018 w spr. ustawy o IOŚ

Poprawki Sejmu do projektu ustawy o zmienie projektu o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dn. 03.07-druk nr 2676 

Poprawki Sejmu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw z dn. 03.07- druk nr 2677

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasbów Naturalnych i Leśnictwa o projekcie noweli ustawy o odpadach- Druk 2676

Projekt ustawy o zm. ustawy o odpadach 7.06.2018

Uzasad. do projektu ustawy o zmu ustawy o odpadach 7.06.2018

Projekt-ustawy-o-zm-ustawy-o-ioś z dn. 07.06.2018

Uzas. do projektu-ustawy-o-zm-ustawy-o-ioś z dn. 07.06.2018

Koncepcja_nowego_prawa_zamowien_publicznych

Prezentacja_Nowe_pzp

Streszczenie_koncepcji_nowego_Pzp

Postulaty do PZP po popraw_

Streszczenie_polityki_zakupowej_panstwa

Projekt_rozp_w sprawie wzorów sprawozdań z dn. 25.01.2018

2017

 • Projekt ustawy z dnia 03.03.2017 o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. Pobierz
 • Projekt rozporządzenia RM z dnia 6.03.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów. Pobierz

2016

 • Rozporządzenie Ministra rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku z dnia 01.06.2016. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 15.06.2016 . Pobierz
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Pobierz
 • Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego  zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 19.08.2016 . Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7.10.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 24 stycznia 2018 r. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Pobierz
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach z dnia 23.11.2016. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 24.11.2016 . Pobierz
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 22.12.2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Pobierz
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 20.12.2016 r. Pobierz
 • Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Pobierz
 • Projekt poselski nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pobierz

Publikacje

Spadła liczba pożarów na wysypiskach. Mi…

Spadła liczba pożarów na wysypiskach. Ministerst...

10
Cze 2019

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia [ROZMO…

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia [ROZMOWA]...

10
Cze 2019

Cierpliwość jest bardzo wskazana

Agnieszka Fiuk – członek Rady Programowej Z...

10
Cze 2019

Jubileusz ZPGO

Sławomir Rudowicz- Przewodniczący ZPGO, Przegląd...

10
Maj 2019

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.