2017

 • Projekt ustawy z dnia 03.03.2017 o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. Pobierz
 • Projekt rozporządzenia RM z dnia 6.03.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów. Pobierz

2016

 • Rozporządzenie Ministra rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku z dnia 01.06.2016. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 15.06.2016 . Pobierz
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Pobierz
 • Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego  zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 19.08.2016 . Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7.10.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 24 stycznia 2018 r. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Pobierz
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach z dnia 23.11.2016. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 24.11.2016 . Pobierz
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 22.12.2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Pobierz
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 20.12.2016 r. Pobierz
 • Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Pobierz
 • Projekt poselski nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pobierz

Publikacje

Zmieniać ustawę. Ale w jaki sposób?

Leszek Zagórski- Przewodniczący ZPGO, Przegląd K...

23
Kwi 2018

Dokąd doprowadzi nas mapa?

Karol Wójcik- Przewodniczący Rady Programow...

07
Mar 2018

Ile samorządu w gospodarce odpadami?

Karol Wójcik- Przewodniczący Rady Programow...

07
Mar 2018

Koniec z dumpingowymi cenami za DPR-y

Leszek Zagórski- Przewodniczący ZPGO, Przegląd K...

22
Sty 2018

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

logo ZPGO

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Al. Jerozolimskie 53, lok. 508
00-697 Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.