2017

 • Projekt ustawy z dnia 03.03.2017 o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. Pobierz
 • Projekt rozporządzenia RM z dnia 6.03.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów. Pobierz

2016

 • Rozporządzenie Ministra rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku z dnia 01.06.2016. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 15.06.2016 . Pobierz
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Pobierz
 • Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego  zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 19.08.2016 . Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7.10.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 24 stycznia 2018 r. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Pobierz
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach z dnia 23.11.2016. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 24.11.2016 . Pobierz
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 22.12.2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Pobierz
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 20.12.2016 r. Pobierz
 • Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Pobierz
 • Projekt poselski nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pobierz

Publikacje

Kaucje i opłaty recyklingowe-gdzie są te…

Leszek Zagórski, Przewodniczący ZPGO, Przegląd K...

15
Wrz 2017

Nowe stawki zabójcze dla MBP

Leszek Zagórski, Przewodniczący ZPGO, Przegląd K...

16
Sie 2017

GOZ - skutecznie do celu, ale bez pośpie…

Leszek Zagórski, Przewodniczący ZPGO, Przegląd K...

16
Sie 2017

Czysty biznes

Karol Wójcik, Przewodniczący Rady Programowej ZP...

10
Lip 2017

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

logo ZPGO

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Al. Jerozolimskie 53, lok. 508
00-697 Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.