1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „Dane Osobowe”) przetwarzanych w związku z Państwa działaniami na stronie internetowej www.zpgo.pl (dalej: „Serwis”) jest Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami (dalej: „ZPGO”) z siedzibą w Warszawie (00-697), przy ulicy Aleje Jerozolimskie 53, lok 508, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe w następujących sytuacjach:

 • kiedy kontaktują się Państwo z nami (w tym za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych czy formularza dostępnego w Serwisie),

 • kiedy w Serwisie umieszczanie są artykuły i inne publikacje Państwa autorstwa.

Jeśli kontaktują się Państwo z nami, Dane Osobowe przetwarzamy w celu komunikacji z Państwem i udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość – podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ZPGO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1). Jeśli kontaktują się Państwo z nami w celu zawarcia umowy pomiędzy Państwem a ZPGO lub w związku z umową zawartą pomiędzy Państwem a ZPGO, Dane Osobowe przetwarzamy w celu zawarcia albo wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

W przypadku, gdy w Serwisie umieszczane są artykuły lub inne publikacje Państwa autorstwa, Państwa Dane Osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy dot. korzystania z danej publikacji oraz w celu realizacji Państwa prawa do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem (6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 16 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Państwa Dane Osobowe możemy przetwarzać również w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami i w celu ew. kierowania roszczeń – podstawą prawną takich działań będzie wówczas prawnie uzasadniony interes ZPGO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Źródło i przyczyny ujawnienia Danych Osobowych

Dane Osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pana/ Pani albo od reprezentowanego przez Pana/ Panią podmiotu. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu i prowadzenia komunikacji z ZPGO oraz do umożliwienia nam umieszczenia w Serwisie artykułu lub innej publikacji Państwa autorstwa.

 1. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych

Jeśli kontaktują się Państwo z nami, zakres danych przetwarzanych przez ZPGO zależy od wybranej formy kontaktu i tego, jakie dane zostaną nam przez Państwa przekazane w trakcie komunikacji. ZPGO może przetwarzać w szczególności Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko/ pełnioną funkcję, podmiot zatrudniający, numer IP, media społecznościowe służące do nawiązania kontaktu oraz treść prowadzonej komunikacji.

Jeśli są Państwo autorem publikacji umieszczanej w Serwisie, ZPGO może przetwarzać w szczególności takie dane jak Państwa imię i nazwisko, stanowisko/ pełnioną funkcję, podmiot zatrudniający oraz treść Państwa artykułu lub innej publikacji.

 1. Odbiorcy Danych Osobowych lub kategorie odbiorców

Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi ZPGO współpracuje w ramach bieżącej działalności, takim jak dostawcy usług IT oraz dostawcy usług prawnych, księgowych, doradczych i marketingowych. Wszystkie te podmioty uzyskają dostęp wyłącznie do tych Danych Osobowych, które będą niezbędne do wykonania przez nie określonych działań.

Możemy też zostać zobowiązani do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (ale wyłącznie w oparciu i w zakresie wynikającym z właściwej podstawy prawnej).

Jeśli są Państwo autorem publikacji umieszczanej w Serwisie, w związku z jej rozpowszechnieniem w sieci Internet, krąg odbiorców Państwa danych zawartych w tej publikacji i służących do oznaczenia Państwa autorstwa może być nieograniczony.

 1. Okres, przez który Dane Osobowe będą przetwarzane

Państwa Dane Osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Państwa Dane udostępnione w związku z Państwa publikacjami będą przetwarzane przez okres, w którym ww. publikacje będą umieszczone w Serwisie, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Okresy te mogą ulec właściwemu wydłużeniu w przypadku zgłoszenia roszczeń lub wszczęcia postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa będą zobowiązywać nas do dłuższego ich przetwarzania.

 1. Uprawnienia osoby, której dotyczą Dane Osobowe

Osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje (na zasadach określonych obowiązującymi przepisami): 1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 2) prawo ich sprostowania; 3) usunięcia; 4) ograniczenia przetwarzania; 5) prawo do przenoszenia danych; 6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartego wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane Osobowe mogą zostać przekazane do naszych partnerów zlokalizowanych poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług wspierających działalność ZPGO (np. usług informatycznych). Bezpieczeństwo Danych Osobowych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Może Pan/ Pani otrzymać kopię zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa poza EOG, wykorzystując dane kontaktowe wskazane powyżej.

 1. Pliki cookie

ZPGO wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookie zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią Danych Osobowych (nie pozwalają na Państwa identyfikację). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać przypisane konkretnej osobie, a tym samym zostać uznane za Dane Osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego dokumentu dotyczące Danych Osobowych.

W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do momentu zamknięcia przeglądarki. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu, kiedy zostaną przez Państwa usunięte.

Pliki cookie wykorzystywane w ramach Serwisu:

Nazwa

Opis

Czas wygaśnięcia

Generowany ciąg znaków (np. 188dee1ec703ffeda58269704f45323b )

Cookie „sesyjne”

do zamknięcia przeglądarki

_ga

Służy do identyfikacji użytkowników.

2 lata

_gat

Ogranicza liczbę wysyłanych żądań w przypadku wzmożonego ruchu.

1 minuta

_gid

Służy do identyfikacji użytkowników.

24 godziny

cookieAcceptanceCookie

Przechowuje informacje o zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu plików cookie przez stronę.

27 lat, 4 miesiące, 15 dni

ZPGO może umożliwić wykorzystywanie mechanizmu cookies w Serwisie innym podmiotom (np. udostępniającym tzw. „wtyczki społecznościowe”). Więcej informacji o plikach cookie stosowanych przez te podmioty mogą Państwo znaleźć w ich politykach prywatności i cookies.

Jeśli korzystanie z plików cookie jest niezbędne do funkcjonowania Serwisu, podstawę prawną naszego działania stanowi art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego (niezbędność do wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną). Odwiedzając Serwis mogą Państwo także wyrazić zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie, które nie są niezbędne do jego funkcjonowania, ale pozwalają nam w prowadzeniu analiz i poprawianiu jakości Serwisu. W takiej sytuacji podstawą prawną dla korzystania przez nas z cookies jest Państwa dobrowolna zgoda.

Dane gromadzone w związku zkorzystaniem przez nas z plików cookie przechowywane są maksymalnie przez okresy wskazane w powyższej tabeli.

Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, usunąć je lub zablokować, korzystając w tym celu z ustawień Państwa przeglądarki internetowej lub urządzeń mobilnych:

Pliki cookies nie są szkodliwe dla Państwa urządzenia, a ograniczenie ich stosowania może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.