Nowa ustawa, o czym nie wszyscy wiedzą, daje mieszkańcom możliwość samodzielnego zamówienia odbioru odpadów. Jeżeli śmieciarka nie przyjeżdża zbyt długo, lub dostarczono za małe pojemniki, można samemu zlecić odbiór śmieci, a kosztami obciążyć gminę.Właściciel mimo wszystko powinien wpłacić na konto urzędu miasta opłatę za odpady.

WSA w Krakowie (sygn. II SA/Kr 291/13) nie czekał na wyrok Trybunału Konstytucyjnego  w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i oddalił skargę gminy Spytkowice na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego. Zakwestionował on uchwałę, którą powierzono odbiór odpadów komunalnych zakładowi budżetowemu.

Przedsiębiorcy w Małopolsce zamiast płacić za wywóz odpadów, zaczęli na surowcach zarabiać. Gazeta Wyborcza podała przykład przedsiębiorcy, który zamiast płacić MPO, segreguje śmieci i sprzedaje je lokalnej firmie, która też na nich zarabia. Wcześniej za ich usuwanie płacił 4 tys. zł miesięcznie, a dziś zarabia na tym 1,5 tys. zł, płacąc tylko 400 zł za wywóz odpadów.

Minister środowiska Marcin Korolec ocenił, że na poziomie województw mamy do czynienia ze średnio 40-proc. przeszacowywaniem inwestycji i infrastruktury związanej z zagospodarowywaniem odpadów. Niektóre samorządy - np. - województwo kujawsko-pomorskie - przeceniają inwestycje nawet o 200 proc! " Minister  zarekomenduje samorządom aktualizację wojewódzkich planów gospodarowania odpadami. Resort zaproponuje, aby do tych planów powstały dodatkowe załączniki. W nich wskazano by planowane inwestycje, które pozwolą na osiągnięcie unijnych celów w zakresie gospodarki odpadami. Żródło: Portal Samorządowy,"Inwestycje dot. gospodarki odpadami są przeszacowane", 19.09.br.

ZPGO jak co roku jest Partnerem www.poleko.mtp.pl - Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu.

Sędziowie TK uznali  przepisy związane ze sposobem ustalania opłat za odbiór odpadów  za niezgodne z Konstytucją. Chodzi o art. 6k ustawy ucpg w zakresie, w jakim pozwala gminom samodzielne ustalać stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ("Bez maksymalnej stawki danina publiczna nie może być uznana za zgodną z Konstytucją" - powiedział sędzia Stanisław Rymar).

ZPGO otrzymało odpowiedź na zapytanie ws. sankcji dla gmin, które nie ogłoszą przetargu, w której Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdza, że: wydanie decyzji o nałożeniu kary nie zwalnia gminy ze zorganizowania przetargu. "Po tym jak decyzja w  danej sprawie stanie się ostateczna, a gmina nadal nie zorganizuje przetargu powstaje nowa sprawa administracyjna, która może ponownie zakończyć się wydaniem decyzji o wymierzeniu kary pienięznej. Biorąc pod uwagę,że kolejne niezorganizowanie przetargu tworzy nową sprawę administracyjną należy też przyjąć iż na przeszkodzie wydania kolejnej decyzji ws. kary pieniężnej nie stoi już wydana decyzja administracyjna ws. kary pieniężnej".

„Mimo wielu błędów i niedociągnięć sytuacja w gospodarce odpadami zmieniła się na lepsze. Nie wyobrażam sobie, że tej nowej ustawy śmieciowej mogłoby nie być” – mówił poseł Tadeusz Arki podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Portalu Samorządowego, która odbyła się 28.11.br. w Warszawie.

W styczniowym wydaniu Przeglądu Komunalnego ukazał się artykuł Witolda Zińczuka pt. "RGOKi, RIPOKi i MONOGOKi", w którym autor komentuje temat tworzenia regionów gospodarki odpadami w kontekście rozmieszczenia instalacji regionalnych. W drugiej połowie ubiegłego roku rozpoczął sie prawdziwy wyścig z czasem o wejście na listę regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOKów).

Ministerstwo Środowiska opublikowało projekty:

  • Rozporządzenia w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. Pobierz
  • Rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Pobierz

Druzgocące wnioski wyciągnąć można z kolejnej kotroli NIK: "Co druga gmina skontrolowana przez NIK nie wie ile odpadów jest odbieranych na jej terenie. Prawie trzy czwarte nie objęło wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych. We wszystkich 35 skontrolowanych przez NIK gminach wystąpiły uchybienia i nieprawidłowości w realizacji ustawowych obowiązków dotyczących w szczególności gospodarki odpadami." 65,5% programów ochrony środowiska nie zostało zaktualizowanych, pomimo upływu czteroletniego okresu.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ogranicza konkurencję na rynku wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Głównym beneficjentem wprowadzanych zmian będą spółki komunalne kontrolowane przez gminy. Stracą natomiast przede wszystkim konsumenci oraz małe i młode firmy zajmujące się wywozem śmieci - ocenia  Rafał Jędrusiak, ekspert FOR.

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.