logo.png

Po co segregować, skoro wszystko z kolorowych pojemników trafia do jednej śmieciarki? Jak to jest z tymi bioodpadami – wrzucać je luzem do pojemnika czy w plastikowych workach? Skąd takie stawki za odbiór odpadów? Te i wiele innych pytań wciąż krąży bez odpowiedzi, podważając tym samym sens sortowania odpadów w domu. W Światowy Dzień Środowiska Koalicja 5 frakcji podjęła wyzwanie obalenia najczęstszych mitów związanych z gospodarką odpadami. Wszystko po to by chronić to co najcenniejsze – środowisko i kurczące się zasoby naturalne.

Segregacja odpadów nie tylko od święta

Mimo, że segregowanie odpadów jest powszechne i obowiązuje w całej Polsce od kilku lat, wciąż pojawiają się wątpliwości. Dotyczą one głównie sensu sortowania, np.:

 • „Nie będę segregować, bo wszystko i tak zabiera jedna śmieciarka i znów się pomiesza”,
 • „Po co oddzielać odpady, skoro i tak trafiają one jeszcze do instalacji, gdzie się je sortuje?”,
 • „Czy moje segregowanie ma sens, skoro sąsiad wrzuca wszystkie odpady razem?”

Te i inne pytania lub stwierdzenia są powielanymi mitami, które wymagają sprostowania i wytłumaczenia.

- Prowadzone od kilku lat badania opinii na temat zachowań proekologicznych, zarówno te komercyjne, jak i rządowe, pokazują, że ponad 70% Polaków deklaruje segregowanie śmieci. To bardzo dobre wiadomości, ale wciąż docierają do nas, Koalicjantów, pewne wątpliwości związane z segregowaniem, a dokładnie z jego sensem. Dlatego właśnie Koalicja 5 frakcji przygotowała kolejny materiał edukacyjny, który obala najczęstsze mity na temat gospodarki odpadami i odpowiada na nie faktami. W krótkim filmie konkretnie wyjaśniamy m.in. dlaczego warto segregować w domu, odkrywamy tajemnice śmieciarek dwukomorowych czy tzw. biodegradowalnych worków na odpady. Udostępniając ten materiał robimy krok dalej – nie mówimy już jak segregować, tylko dlaczego jest to konieczne. – podsumowuje Magdalena Sułek-Domańska, inicjatorka Koalicji 5 frakcji i dyrektorka ds. komunikacji ENERIS.

10 krótkich filmów obalających kolejne mity można znaleźć w kanale YouTube Koalicji 5 frakcji lub na www.5frakcji.pl.

 

Prosty gest dla środowiska

Z okazji Światowego Dnia Środowiska warto podkreślić, że każdy może codziennie chronić środowisko poprzez m.in. oszczędzanie wody, energii, czy ograniczanie kupowania nowych produktów, zwłaszcza w wielu opakowaniach, ponowne wykorzystanie niepotrzebnych przedmiotów albo dzielenie się nimi, a także właściwą segregację odpadów.

Nie trzeba przypominać, że dzięki segregowaniu ograniczamy ilości odpadów marnotrawionych na składowiskach, odzyskujemy surowce nadające się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów. Dodatkowo zmniejszamy ilości odpadów szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi. Warto wiedzieć, że każda tona szkła z odzysku to 220 kg mniej wyemitowanego dwutlenku węgla przez hutę, a z 70 butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Te dane pokazują, że odpowiedzialny stosunek do odpadów ma wpływ na nasze codzienne życie.

- Niech dzisiejsze święto, a także doświadczenie szalejącej wciąż pandemii, izolacji, zmian organizacyjnych w domach i firmach, będzie okazją do jeszcze głębszej refleksji na temat tego jak żyjemy, pracujemy, ile zużywamy zasobów, czy to co mamy i kupujemy rzeczywiście jest nam potrzebne, a nade wszystko co się dzieje z zakupionymi produktami po ich wykorzystaniu, użyciu? Czy odpady przed wyrzuceniem są właściwie przygotowane, rozdzielone, czy potem są odpowiednio zagospodarowane, przetwarzane na nowe produkty? Tym razem w ramach działań edukacyjnych Koalicji 5 frakcji chcemy podkreślić, że segregowanie odpadów jest naszym obowiązkiem, jak przechodzenie na zielonym świetle, czy płacenie podatków. Zdajemy sobie jednak sprawę, że zmiana nawyków nie będzie natychmiastowa, ale jest niezbędna, bo zasoby planety się kurczą z dnia na dzień. – podkreśla Małgorzata Greszta, inicjatorka Koalicji 5 frakcji i Partner Zarządzający CSR Consulting.

Światowy Dzień Środowiska (World Environment Day) został ustanowiony, aby zwrócić uwagę świata na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnieść świadomość ekologiczną, a także pobudzić ludzi do aktywnej działalności proekologicznej.

# # #

Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa firm i instytucji, która powstała by kreować innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych. Jej inicjatorami są CSR Consulting i ENERIS.

Koalicja 5 Frakcji przygotowała pierwszy w Polsce jednolity, przejrzysty system piktogramów, informujący konsumenta jak postępować z odpadami opakowaniowymi. Można je umieszczać na opakowaniach produktów oraz na pojemnikach na odpady. Unikalnym elementem jest systemowe podejście proponowane przez Koalicję. System znakowania i edukacji angażuje szerokie grono różnych interesariuszy - od producentów wprowadzających opakowania na rynek, poprzez firmy i instytucje prowadzące programy edukacyjne, aż po gminy i miasta realizujące działania informacyjne dla mieszkańców.

1 fakty i mity cover photo FB1

 

Szanowni Państwo.

W dniach 27 i 28 maja 2020 r. pod patronatem branżowym ZPGO, odbędzie się konferencja on-line pt. „Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19 ”, podczas której będzie można m.in.  porozmawiać z uczestnikami, zabrać głos podczas panelu dyskusyjnego, odwiedzić stoiska partnerów czy wziąć udział w wieczornym spotkaniu. W pakiecie konferencyjnym także dostęp do nagrań z konferencji on-line oraz pakiet elektronicznych materiałów konferencyjnych. 

Poruszane w ciągu ostatnich miesięcy tematy krążą głównie wokół epidemii COVID-19. Jednak to nie jedyny problem branży komunalnej, z którym stykamy się na co dzień. Większość problemów w gospodarce odpadami nie zniknęło a wręcz się nasiliło z powodu silnie wpływającej na wszystkie aspekty życia epidemii COVID-19. Podczas konferencji podsumujemy stan branży odpadowej i spytamy praktyków jak sobie poradzili, w jakim kierunku rozwija się sytuacja i jakie stoją przed nami nowe wyzwania w najbliższym czasie. Wśród głównych tematów pojawią się:

 • - Bezpieczeństwo i higiena pracy(w trakcie i po epidemii COVID-19) – dziś zabezpieczamy się przez wirusem SARS-CoV-2, ale przecież codziennie na naszych instalacjach mamy do czynienia z zagrożeniem bakteriologicznym. Jak doświadczenia z epidemii przydadzą się nam w przyszłości?
 • - Rynek surowców – epidemia COVID-19 wpłynęła na popyt i podaż surowców. Jakie są perspektywy na utrzymanie lub zmianę tych trendów?
 • - Zmiana sposobu przetwarzania odpadów w czasie epidemii– co jest odpadem zakaźnym, a co nadal komunalnym i gdzie skierować odpady z kwarantanny? Czy spalarnie przyjmą dodatkowe odpady, czy możemy przetrzymywać odpady przed wpuszczeniem ich na instalację. Wreszcie czy legalne jest zamykanie PSZOK-ów i składowanie bez przetworzenia, w sytuacji zagrożenia epidemicznego? Czy rozwiązania, które teraz stosujemy doraźnie pozostaną z nami na dłużej?
 • - Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP)– prace nad systemem, który jest niezbędny do zasilenia gospodarki odpadami dodatkowymi funduszami. Unijny deadline już w czerwcu.
 • - Efektywność ekonomiczna i energetyczna oraz automatyzacja zakładu– rosnące koszty energii oraz coraz większe zapotrzebowanie na prąd przy ciągłej automatyzacji instalacji, wymuszają szukanie oszczędności i instalowanie swoich źródeł energii,
 • - Dobre praktyki w złej sytuacji– polskie firmy odpadowe na razie świetnie sobie radzą, ale co jeśli jesienią będziemy mieli większe kłopoty? Zobaczmy jak działały firmy odpadowe z Włoch, Hiszpanii i Francji w apogeum epidemii. Nie widzieliśmy tam odpadów zalegających na ulicach, mimo tragedii rozgrywających się w szpitalach. Jak poradzili sobie nasi koledzy z Zachodniej Europy?

Do wyjątkowego spotkania on-line zapraszamy:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami
 • firmy odbierające i transportujące odpady
 • przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów oraz recyklerów
 • przedstawicieli zakładów gospodarki komunalnej i instalacji komunalnych

Program wydarzenia. Formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej konferencji: https://mbp.abrys.pl/

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem konferencji Panią Jaśminą Labus (+48) 784 036 987, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

      

1013x196

           Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił raport dotyczący gospodarowania odpadami. Zbadał w nim sytuację we wszystkich gminach miejskich w Polsce oraz wskazał przyczyny wzrostu opłat, jakie gospodarstwa domowe płacą za odbiór śmieci. Był to m.in. brak konkurencji spowodowany zmianami prawnymi z 2013 r., a także większe koszty przetwarzania śmieci w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-ach). Kolejnym etapem badania objęto właśnie RIPOK-i. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny zbadał m.in. stan konkurencji na rynku, strukturę właścicielską instalacji, przyczyny wzrostu cen zagospodarowania odpadów, a także wskazał możliwe sposoby poprawy sytuacji.

 - Wzrost cen za przyjęcie odpadów przez instalacje przetwarzania ma wpływ na stawki, które gospodarstwa domowe płacą za odbiór śmieci. Dlatego ważne jest, żeby poznać powody tych podwyżek. Zidentyfikowaliśmy te przyczyny i bardzo wyraźnie wskazaliśmy je w raporcie. Są to m.in. niewystarczający wpływ samorządów na ceny ustalane przez RIPOK-i, wzrost kosztów działalności tych instalacji czy brak konkurencji pomiędzy nimi. Proponujemy też rozwiązania, mogące służyć lepszemu działaniu tego rynku i skutkować niższymi opłatami  – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Badanie dotyczyło sytuacji na rynku w latach 2014-2019 i objęło wszystkie instalacje  stosujące najpopularniejszą w Polsce mechaniczno-biologiczną metodę przetwarzania odpadów – łącznie 171 instalacji. Większością z nich zarządzają operatorzy z przewagą kapitału publicznego, głównie samorządowego, a ok. 30 proc. przedsiębiorstw prowadzących instalacje należy do prywatnych właścicieli.

Warto zauważyć, że w trakcie pracy nad raportem zmieniły się przepisy dotyczące RIPOK-ów. Do września 2019 r. każda z nich mogła obsługiwać jedynie określony teren (Region Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - RGOK). Przedsiębiorcy odbierający odpady w danym RGOK musieli przywozić je do konkretnej instalacji. Sytuacja zmieniła się we wrześniu 2019 r. Zniesione został podział na regiony, RIPOK-i zastąpiono instalacjami komunalnymi, a firmy odbierające odpady mogą wywozić je na większe odległości.

Wzrost kosztów i ich przyczyny

Raport potwierdził obserwacje dotyczące wzrostu stawek. Mediana średniej rocznej ceny przyjęcia tony zmieszanych odpadów komunalnych dla instalacji w całym kraju wzrosła z 230 zł w 2014 r. do 315 zł w pierwszym kwartale 2019 r. W latach 2015-2017 wzrosty były relatywnie niskie, ok. 2-3 proc., natomiast w 2018 r. podwyżki wyniosły 10 proc. a na początku 2019 r. – 15 proc.

Ceny były zróżnicowane w zależności od Regionów Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Najdrożej było w instalacjach obsługujących Warszawę i okolice, gdzie średnia cena wyniosła 524 zł za przyjęcie tony odpadów. Następne pod względem wysokości ceny były trzy spośród regionów w woj. lubelskim, tam ceny wahały się od 450 do 490 zł. Najtaniej było w RGOK-ach zlokalizowanych w woj.: lubuskim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodnio-pomorskim – za tonę śmieci trzeba było tam płacić od 174 zł do 250 zł.

Przyczyny podwyżek – nadzór nad instalacjami

- Nasza analiza pokazała, że przyczyną podwyżek nie były większe marże, lecz wyższe koszty funkcjonowania instalacji. Duże znaczenie dla wzrostu cen miał również możliwość wpływania samorządu na ceny oferowane przez przedsiębiorców oraz struktura właścicielska. Tam, gdzie samorządy są właścicielami instalacji i mają większy wpływ na ich działanie, ceny są znacząco niższe – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Różnice w strukturze rynku i ich wpływie na ceny widać najlepiej na przykładzie dwóch województw. Na Mazowszu, gdzie przeważają prywatni właściciele instalacji i samorząd nie ma wpływu na stosowane przez nich ceny, jest najdrożej. Na przeciwnym biegunie jest woj. świętokrzyskie. Wszystkie instalacje należą do lokalnych władz i mają najniższe stawki w Polsce.

Przyczyny podwyżek – wzrost kosztów

Raport Urzędu pokazuje, że koszty funkcjonowania instalacji wzrosły o ponad 30 proc. w latach 2015-2018.  Do najważniejszych powodów należały:

 • Rosnące koszty zagospodarowania frakcji kalorycznej (palnej), czyli przetworzonych odpadów zmieszanych przeznaczonych do spalenia w postaci tzw. paliwa alternatywnego RDF. Instalacje musiały w ostatnich latach płacić za spalanie tych odpadów nawet cztery razy więcej niż wcześniej.
 • Większy koszt składowania tzw. frakcji podsitowej, pozostałej po odzysku surowców. Wynika to głównie ze znacznego podwyższenia tzw. opłaty marszałkowskiej. Jej wzrost spowodowany był głównie unijnymi wymogami redukcji ilości odpadów deponowanych na składowiskach.
 • Problemy na rynku surowców przeznaczonych do recyklingu, głównie papieru i tworzyw sztucznych. Chodzi przede wszystkim o spadek cen surowców wtórnych odzyskiwanych przez instalacje, spowodowany wprowadzeniem przez Chiny zakazu importu tych odpadów.

Przyczyny podwyżek – brak konkurencji  

Jak wynika z raportu, większa swoboda wyboru miejsca przetwarzania odpadów przez przedsiębiorców nie doprowadziła dotychczas do konkurencji cenowej pomiędzy instalacjami. Transport śmieci na dalsze odległości związany jest z wyższymi kosztami, które mogą przekraczać ewentualne korzyści z niższej ceny. Dlatego niewiele firm korzysta z takiej możliwości. Korzystają z niej jedynie niektórzy przedsiębiorcy z rejonów, w których są najdroższe instalacje.

Innym powodem braku rywalizacji cenowej między instalacjami jest fakt, że wiele z nich w znacznym stopniu wykorzystuje swoje moce produkcyjne – od 68 proc. w woj. dolnośląskim do nawet 98 proc. w woj. warmińsko-mazurskim. Im większe wykorzystanie mocy, tym mniejsza skłonność do konkurowania ceną.

Rekomendacje UOKiK

Prezes UOKiK nie ograniczył się w raporcie jedynie do wskazania problemów i przyczyn podwyżek. Przedstawił również propozycje, w jaki sposób rynek mógłby działać bardziej efektywnie. Jednym z pomysłów wartych rozważenia ze względu na brak konkurencji na rynku jest większy nadzór nad branżą. W takim przypadku konieczny byłby regulator rynku, który nadzorowałby koszty i ceny dopóty, dopóki nie rozwinęłaby się odpowiednia konkurencja w branży odbioru i przetwarzania odpadów. Ochroniłoby to gminy i mieszkańców przed niekontrolowanymi podwyżkami.

Ważną rolę do odegrania mają również gminy. Powinny prowadzić bardziej aktywną politykę zmierzającą do wspierania konkurencji pomiędzy instalacjami, na co pozwala ubiegłoroczna nowelizacja przepisów. Konkurencji cenowej sprzyjałyby również inwestycje samorządów w zwiększanie mocy produkcyjnych instalacji.

Prezes Urzędu przedstawił również propozycje, których realizacja skutkowałaby obniżeniem kosztów ponoszonych przez instalacje. Pierwsza z nich to dalsze inwestycje w zwiększanie możliwości zagospodarowania frakcji palnej zalegającej w magazynach. W tej chwili jest to zlecane zewnętrznym podmiotom komercyjnym, głównie cementowniom, co znacząco podnosi koszty. Urząd popiera również propozycje Ministerstwa Klimatu polegające na stworzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi i zwiększenia skali finansowania recyklingu przez przemysł, a także działania na rzecz segregacji odpadów u źródła i systemu kaucyjnego. To również powinno obniżyć koszty działania instalacji.

- W ciągu niespełna roku przedstawiliśmy dwa raporty, w których zbadaliśmy rynek odpadów i ustaliliśmy przyczyny podwyżek, jakie odczuli konsumenci. W ubiegłorocznej analizie zwróciliśmy uwagę, że błędem były zmiany wprowadzone siedem lat temu i zlikwidowanie konkurencji. W prezentowanym właśnie raporcie pokazaliśmy, że wpływ na wysokie ceny ma również nieefektywny rynek instalacji przetwarzania odpadów. Przedstawiliśmy propozycję zmian tej sytuacji. Przyglądamy się branży i będziemy reagować każdorazowo, gdy konkurencja będzie naruszana – mówi Tomasz Chróstny.

Raport do pobrania TUTAJ

Źródło: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16405

uokik

Szanowni Państwo.

W dniu 4 maja opublikowano w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy o odpadach. Ujednolicona ustawa obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone w jej tekście przed dniem 16 kwietnia(1), w tym m.in. ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Chodzi m.in. o regulacje dotyczące postępowania z odpadami medycznymiewidencją odpadów w systemie BDO, a także dodatkowymi kompetencjami wojewodów w zakresie gospodarki odpadami. Przepisy tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej uregulowały sytuacje, w których przez epidemię koronawirusa branża odpadowa nie będzie mogła normalnie działać, np. ze względu na mniejszą liczbę pracowników. Wówczas, zgodnie z przepisami wojewoda będzie mógł wydać polecenie składowania i spalania odpadów bez jakichkolwiek lub określonych wstępnych procesów przetwarzania, które są wymagane przed tymi procesami. Chodzi o segregowanie odpadów do odzysku, w tym recyklingu czy zmniejszenie masy odpadów przed składowaniem. Wojewoda będzie mógł też zmienić zasady selektywnego zbierania odpadów tzn. zmniejszyć liczbę frakcji w zależności od potrzeb, bądź uznać wszystkie odpady jako niesegregowane - zmieszane. Będzie on mógł też zmienić częstotliwość odbioru odpadów, zmienić sposób ich segregacji. (PAP Samorząd)

Pobierz

dziennik ustaw

W związku z trwającą pandemią koronawirusa przedstawiciele spółek komunalnych i gmin spodziewają się znacznego spadku dochodów, co przełoży się na inwestycje. Dodatkowo stają w obliczu wielu, niespotykanych dotąd problemów. Pomoc stanowić mają rozwiązania przyjęte w tarczy antykryzysowej 1.0 oraz w podpisanej przez prezydenta w piątek 17 kwietnia tarczy 2.0. To właśnie tarcza 2.0 znacznie bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom branży.  Jak z nich skorzystać? O tym można dowiedzieć się podczas webinarium pt. „Sektor komunalny w dobie koronawirusa, wyzwania, problemy praktyczne, możliwości skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej”, które odbędzie się w poniedziałek 27 kwietnia.

Organizatorzy

redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” oraz Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Adresaci spotkania

Menedżerowie spółek komunalnych, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach

 • przedstawimy nowe możliwości prawne organizacji pracy w spółce i urzędzie gminy, warunki koszarowania pracowników, wysyłania ich na urlopy, dokonywania przesunięć na inne stanowiska pracy oraz zasady wypłaty wynagrodzeń w tych szczególnych sytuacjach,
 • wskażemy na instrumenty tarcz antykryzysowych, z których realnie skorzystać mogą spółki i na uprawnienia jakie zyskują gminy oraz spółki będące dysponentami infrastruktury krytycznej,  
 • zaprezentujemy nowe możliwości funkcjonowania organów spółek komunalnych i rad gmin, podejmowania przez nie zdalnie decyzji i ich dokumentowania,
 • przeanalizujemy nowe obowiązki, które nałożono na zamawiających i wykonawców w zamówieniach publicznych. 

Tematyka webinarium

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną normy prawne wynikające z Tarczy antykryzysowej 1.0 i 2.0 oraz sposób ich wykładni prezentowanej przez organy publiczne. Przedstawione zostaną też pierwsze doświadczenia praktyczne w zakresie funkcjonowania gmin i spółek komunalnych w okresie pandemii.

W programie szczegółowo zostaną omówione m.in. regulacje branżowe dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego przewidziane w tarczach antykryzysowych m.in. odroczenie terminu legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie wodomierzy – przesłanki, tryb postępowania oraz potencjalne problemy praktyczne oraz skrócenie czasu obowiązywania taryf – postępowanie przed organem regulacyjnym w obliczu regulacji obowiązujących w czasie stanu epidemii. Ponadto przedstawione zostaną rozwiązania legislacyjne odnoszące się do gospodarowania odpadami w czasie pandemii, w tym odpadami medycznymi oraz gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowy program i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie: https://tarcza.abrys.pl/

Zapraszamy do udziału !

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Webinarium praktyczne „Pozytywne myślenie i dobra komunikacja – klucz do sukcesu w Twojej pracy w czasie epidemii”, które odbędzie się 28 kwietnia 2020 r.  pod patronatem branżowym ZPGO. Szczegóły wydarzenia poniżej:

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Staramy się, aby zadania naszych spółek zostały wykonane jak najlepiej, a nasza praca zauważona przez nasze otoczenie. Dbamy też o nasze zespoły pracownicze. Codziennie komunikujemy się – ze sobą, ze współpracownikami, z przełożonymi i podwładnymi, z mediami i społecznością lokalną. Od jakości tej komunikacji zależy jakie będziemy mieli samopoczucie i jak sprawnie będziemy funkcjonować, jak efektywne będą nasze zespoły i jak postrzegać naszą pracę będzie otoczenie.

Kryzys związany z koronawirusem w dużym stopniu przebiega w sferze percepcji. To sposób postrzegania tego zagrożenia i obawy z nim związane kreują rzeczywistość, w której nasze firmy i organizacje stają wobec weryfikacji zaufania do nich ze strony społeczności lokalnej (klientów, petentów), instytucji i podmiotów, z którymi współpracujemy. Wymaga to określonych działań komunikacyjnych skierowanych zarówno do własnych pracowników, jak i otoczenia zewnętrznego.

Zatem jeśli chcesz:

- dowiedzieć się jak pozytywnie myśleć, radzić sobie ze stresem i kreatywnie rozwiązywać codzienne problemy
- spojrzeć optymistycznie w przyszłość i być liderem
- sprawnie komunikować się w swoim zakładzie pracy i sprawnie zarządzać zespołem w sytuacji kryzysu
- doprowadzić do pozytywnego postrzegania pracy i osiągnięć swojego zakładu przez sąsiadów, społeczność lokalną i media
- dowiedzieć się jak w prawidłowy sposób przekazywać komunikaty do lokalnej społeczności

Więcej informacji na stronie: https://komunikacja.abrys.pl/

Kontakt do koordynatora:
Mateusz Dziurlikowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 784 036 990

750x300

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska wydała w dniu 14 kwietnia b.r. wytyczne dotyczące odpadów. Tłumaczenie opracowania do pobrania tutaj

Wersja oryginalna dostępna jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/files/waste_management_guidance_dg-env_en?fbclid=IwAR30NnNb-q1Ntp2lBs4jX5POgtNy6zJAlJjHzJ6ABytRYaPU5PIu_KAgXtY

KE

KRÓLIK

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,

napełni Państwa spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość….

 

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się Święta Wielkiejnocy,

dużo zdrowia i pogody ducha,

życzy Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

 

Ekspert Koalicji BHP podpowiada – jak wybrać i właściwie użytkować maskę na twarz, by chronić się przed koronawirusem?

Stosowanie środków ochrony osobistej to teraz nie tylko zachowanie zdroworozsądkowe ale też wymóg prawny. Obowiązkowe jest już stosowanie płynów do dezynfekcji i rękawiczek w sklepach, ale też np. w czasie wizyty w biurze Altvater Piła. A co z noszeniem maseczek? Niewiele osób wciąż nie wie jakie wybrać i jak nie dać się naciągnąć na maski niemające nic wspólnego z bezpieczeństwem.

 

foto

Aby noszenie maseczki miało przełożenie na realną ochronę pracowników warto wiedzieć, kiedy i jakie maseczki kupić, ale też w jaki sposób właściwie je zakładać i zdejmować. Na te i wiele innych pytań odpowiada ekspert Koalicji BHP, Patryk Kot, główny specjalista ds. BHP w ENERIS.

Czy maski faktycznie chronią nas przed wirusem i powinniśmy je codziennie nosić?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie zaleca noszenia maseczek, chyba że obserwujemy u siebie objawy zakażenia wirusem lub po prostu jesteśmy przeziębieni, mamy katar czy kaszel. Oczywiście powinniśmy nosić maski, jeśli jesteśmy zdrowi, ale opiekujemy się osobą z podejrzeniem infekcji COVID-19.

Od czego powinniśmy zacząć, jeśli chodzi o wiedzę o maseczkach?

Maska masce nierówna. Stąd kupujmy maseczki dla siebie i rodziny świadomi tego, jakie są nasze potrzeby i cele. Pamiętajmy, by stosować się do zaleceń producentów masek, np. dotyczące przeznaczenia czy jej „żywotności” oraz zasad wielokrotnego użycia. W końcu poprawnie zakładajmy maski - dbajmy o dopasowanie ich do twarzy, odpowiednio zdejmujmy, nie narażając się na kontakt z wirusami, które mogą na nich się znajdować.

foto2

Czy ma znaczenie, jaką maseczkę nosimy? Czy każda maska ma podobną skuteczność?

Z maskami jest jak z kremem do opalania: w innych warunkach stosujemy kremy z wysokimi filtrami, dla dzieci kupujemy inne kremy, jeśli korzystamy dodatkowo z kąpieli kupujemy kremy wodoodporne. Tak samo jest z maskami, wszystko zależy od tego, jaki jest cel jej noszenia.

Podstawowy jest podział na maski medyczne i ochronne. Jeśli chcemy siebie chronić przed warunkami  zewnętrznymi, niezależnie czy jest to smog, pyły czy wirus, stosujemy maski ochronne. Ich skuteczność definiuje klasa ochrony: FFP1, FFP2 i FFP3, zgodnie z normą EN 149. Najlepiej zrozumieć to posługując się  porównaniem. Załóżmy, że maska to sitko. Im mniejsze oczka tym większa skuteczność niedopuszczania do naszego układu oddechowego cząstek z zewnątrz. Norma FFP1 to taki durszlak z dużymi oczkami, jej skuteczność to 80%, P2 daje skuteczność 94%, a P3- 99%. Odpowiednikiem europejskiej normy jest amerykańska norma (42 CFR 84) ustalająca również trzy klasy filtracji powietrza N95, 99, N100 (przyjmuje się, że maski FFP2 mają taki sam poziom bezpieczeństwa, jak maski z certyfikatem N95).

   foto 4

Jeśli chcemy chronić innych przed np. kropelkami kaszlu, stosujemy maski medyczne. Tu obowiązuje klasyfikacja na TypI, TypII, TypIR, TypIIR. Maski typu II są skuteczniejsze, te, które mają do tego literę R są dodatkowo odporne na przesiąkanie.
Należy jednak wziąć pod uwagę, że wraz ze wzrostem klasy ochrony rosną znacznie opory oddychania. Taka maseczka działa skutecznie przez pierwsze 40 minut do godziny. Gdy zwilgotnieje traci swoje właściwości. Jednak żywotność maski zależeć będzie również od innych czynników takich jak: wilgotność i temperatura powietrza oraz zapylenie.

Bardzo ważne: żadna maska nie będzie skuteczna, jeśli przy jej zakładaniu i zdejmowaniu nie będziemy pamiętać o zasadach higieny, czyli bezwzględnej konieczności mycia rąk przed założeniem i zdezynfekowania ich po zdjęciu maski.

Czym są filtry HEPA i w jakich maskach są stosowane?

HEPA to potoczna nazwa materiału, który stosuje się jako filtr m.in. w systemach wentylacji oraz urządzeniach takich jak odkurzacze. Wykonywane są z włókien szklanych. Są skuteczne dla cząsteczek większych lub równych 0,01 mikrometra, czyli powinny zatrzymywać cząski koronawirusa. Ponadto tak wysoka skuteczność filtracji pozwala usunąć z powietrza m.in.: komórki grzybów, pierwotniaki, bakterie oraz wiele wirusów. Podobnie jak w przypadku certyfikacji masek, tak i tu w ramach klasyfikacja filtrów HEPA (Norma N1822-1:2009) mamy różne poziomy skuteczności i zastosowania, ale przede wszystkim używa się ich w przemyśle: do zakładów żywności, w szpitalach, w produkcji elektroniki, w przemyśle farmacutycznym, a nawet przemyśle nuklearnym. To wysokoskuteczny filtr, który ma zapewnić czystość powietrza, dotychczas rzadko wykorzystywany jako filtr masek ochronnych. Natomiast pamiętajmy, że skuteczność maski nie zależy tylko od materiału, ale również od szczelności, dopasowania i higieny w trakcie obsługi.

Wniosek: w przypadku zakupu masek z filtrem HEPA, powinny one być również testowane i certyfikowane zgodnie z klasyfikacją europejską EN – 149 lub amerykańską norma (42 CFR 84) wydawaną przez Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (NIOSH), o których wyżej. Normy te certyfikują skuteczność kompletnych masek.

A co z maskami szytymi w domach? Bardzo dużo organizacji, instytucji wspiera w tej chwili służby medyczne takimi właśnie szytymi własnoręcznie maseczkami?

Społeczne zaangażowanie wielu osób w przygotowanie maseczek jest pięknym przykładem solidarności. Musimy jednak pamiętać, że takie maski nie są zbadane, a co za tym idzie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić ich skuteczności. I nie ma tu znaczenia, z jakiego materiału są szyte maseczki – mogą być nawet ze złota, ale jeśli nie mamy wiedzy na temat gęstości porów w materiale, czyli nie możemy powiedzieć czy dana tkanina nie przepuści wirusa, nie możemy być pewni czy nas chroni.

I tu garść informacji naukowych. Wielkość koronowirusa SARS-CoV-2 przyjmuje się w przedziale od 0,06-0,16 mikrometra. Maski ochronne np. pyłowe i antysmogowe poddawane wspomnianej certyfikacji na zgodność z normą EN-149, posiadają zdolności filtracyjne cząsteczek o rozmiarach od 0,02 mikrometra do 2 mikrometrów z medianą 0,6 mikrometra. Zatem, choć nie prowadzi się badań w ramach procedury certyfikacyjnej masek ochronnych, które dowodzą skuteczności filtracji wirusów i bakterii, to można zakładać, że mają zdolność ich wyłapywania (z określonym prawdopodobieństwem w zależności od klasy: FFP1, FFP2, FFP3). Należy pamiętać jednak, że wirus przenosi się drogą kropelkową, czyli pomimo bardzo małych rozmiarów jego nośnik (kropelka, pył, zanieczyszczenie), na którym transportuje się wirus, zdecydowanie przekracza 0,2 mikrometra. Oznacza to, że wirus z nośnikiem jest dość skutecznie filtrowany przez maskę.

Ile czasu można nosić jedną maskę?

Czas zużycia zależny jest od typu maski, odpowiedniego stosowania i zachowania zasad higieny. Maseczkę jednorazową można wykorzystać tylko raz. Po użyciu należy ją odpowiednio zdjąć i wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, wcześniej zawijając w foliową torebkę – ma to uchronić od kontaktu z taką maseczką pracowników odbierających czy sortujących odpady.

Gdy maska pyłowa będzie zabrudzona płynami ustrojowymi, zostanie zamoczona, czy nie będzie już mogła być prawidłowo dopasowana lub jeśli oddychanie przez nią staje się trudne, należy ją wyrzucić.

Obecnie nie ma potwierdzonych badań na domowe sposoby sterylizacji masek, czyli prasowanie, podgrzewanie w piekarniku, dezynfekcja octem, roztworami alkoholu czy pranie w wysokich temperaturach (według badań wirus prawdopodobnie zostaje uśpiony jeśli jest przez minimum 15 minut w temperaturze powyżej 56 stopni). Wirusa możemy unieszkodliwić wodą z mydłem czy roztworem alkoholu, ale te substancje mogą zniszczyć skuteczność takiej np. zawilgoconej maseczki. Dlatego lepiej nie ryzykować i stosować się do wskazań producenta masek.

Jakie są dostępne na rynku maski i ile kosztują orientacyjnie?

W związku z obecną sytuacją dostęp do środków ochrony jest ograniczony. Ceny masek wzrosły nawet 10-krotnie. Każdego dnia pojawiają się na rynku maski produkowane ze względu na duży popyt, jednak producenci dopuszczają do sprzedaży maski bez certyfikacji, bez gwarancji odpowiedniej skuteczności ochrony.

Ogólnie rzecz biorąc, zwykłe maseczki z tkaniny nie są uważane za chroniące układu oddechowego przed wirusami i nie powinno się zachęcać do ich używania.

Jakie warunki muszą być spełnione by maseczka nas dobrze chroniła, poza spełnianiem odpowiednich norm?

Musimy pamiętać o kilku zasadach:

 • po pierwsze – umyj ręce przed założeniem maseczki,
 • znajdź górę maseczki – w przypadku maseczki medycznej zazwyczaj na górze jest elastyczny, twardy element w połowie krawędzi maski,
 • maskę dokładnie przyłóż do górnej części twarzy (maska medyczna - biała strona),
 • zawiąż sznureczki w taki sposób, by maska dobrze przylegała do nosa - jeśli osoba ma zarost, najlepiej będzie go zgolić, tak by maska zapewniała szczelność,
 • następnie rozłóż dolną cześć maski, znów pamiętając o przyleganiu i zawiąż sznurki dolne.

Ważne jest także, by nie dotykać rękami maseczki w czasie jej użytkowania – potencjalnie wszystko co jest na zewnętrznej warstwie maseczki jest zainfekowane, więc jeśli dotkniemy używanej maseczki, ręce należy zdezynfekować. Należy też umiejętnie zdejmować maseczkę, czyli za sznureczki, nie dotykając wierzchniej strony. Zużytą maseczkę, zwiniętą w torebkę foliową, wrzucić do odpadów zmieszanych, a ręce umyć wodą z mydłem lub roztworem (min. 60%) alkoholu.

Podsumujmy więc, jakie błędy popełniamy w związku z maskami?

Najpoważniejszym błędem, który może też zaważyć na naszym zdrowiu, jest niestosowanie się do zasad higieny. Dlatego pamiętajmy by:

 • nie dotykać maski w czasie jej noszenia,
 • myć ręce przed założeniem maski i po jej zdjęciu,
 • stosowana maska przy obfitym zaroście, nie spełni swojej funkcji.

Pamiętajmy, że wirusy dostają się do organizmu głównie poprzez układ oddechowy i tam dochodzi do zakażenia organizmu, dlatego tak ważna jest higiena twarzy, w okolicach oczu, ust i nosa.

 

Minister Klimatu wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym opublikowali 3.04.2020 r. wspólny komunikat zawierający wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).Wytyczne stanowią zalecenia postępowania z odpadami pochodzącymi z miejsc kwarantanny oraz miejsc izolacji adresowane do gmin, osób objętych kwarantanną lub izolacją oraz dla podmiotów zajmujących się odbieraniem i gospodarowaniem odpadami.

Informacje ogólne 

W związku z  koniecznością  zapobiegania,  przeciwdziałania  i  zwalczania  zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wyjaśnienie pojęć

Kwarantanna– odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych1.

Izolacja– odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby2.

Postępowanie z odpadami 

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

 • które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
 • zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,
 • mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,
 • chorych na COVID-19

– należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane  będą  przez  osoby  zakażone  wirusem  SARS-CV-2  lub  chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Wytyczne szczegółowe

 1. Wytyczne dla gmin.
 2. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa.
 3. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji.
 4. Wytyczne  dla  podmiotów  zajmujących  się  odbiorem  odpadów  i  gospodarowaniem odpadami.

Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się znajduje.

 1. Wytyczne dla gmin:

Dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej. Dane te nie mogą być przekazywane przez  dysponentów   innym   podmiotom.   Stąd   zaleca   się   działanie   w   porozumieniu z Wojewodami, Policją, czy Ośrodkami Pomocy Społecznej w  zakresie wskazanym lit. a i b

 1. a) w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np.  napisem  „C”),  w  celu  jednoznacznej  identyfikacji  odpadów z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;
 2. b) zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni worków, o których mowa w lit. a;
 3. c) zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych worków, o których mowa w lit. a lub wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją;
 4. d) zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób z grup C.
 1. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:
 2. a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
 3. b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
 1. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).
 • wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
 • po  zapełnieniu  worka,  osoba  przebywająca  w  izolacji,  zawiązuje  worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez  osobę  w  izolacji  worek  do  drugiego  worka,  zawiązuje/zamyka  go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.
 • Magazynowanie odpadów, o których  mowa  powyżej,  w  miejscach  przeznaczonych do  gromadzenia  odpadów,  z   wyłączeniem   zabudowy   jednorodzinnej,   prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
 • Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
 1. Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami:
 2. a) odpady, zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie,
 3. b) jeżeli worek, o którym mowa w Części A lit. a jest rozerwany lub niezamknięty należy w miarę możliwości poinformować osobę, która worek wystawiła (np. przez umieszczenie kartki na drzwiach) o konieczności szczelnego zamykania odpadów,
 4. c) zaleca się, aby odpady selektywnie zebrane były w miarę możliwości magazynowane przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia,
 5. d) odpady w workach, o których mowa w Części A lit. a, nie powinny być przetwarzane z udziałem osób sortujących – w przypadku braku możliwości technicznych przetwarzania wyłącznie na liniach całkowicie zautomatyzowanych bez udziału człowieka, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach z instalacją do aktywnego odgazowania),
 6. e) w przypadku niedoboru personelu w świadczeniu usług odbierania lub zagospodarowywania odpadów zaleca się:
 • zmniejszenie częstotliwości odbioru selektywnie zebranych odpadów z frakcji szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych,
 • zapewnienie w pierwszej kolejności przetwarzania odpadów, o których mowa w Części A. lit. a

–  w celu zapewnienia ciągłości odbioru i przetwarzania zmieszanych odpadów

 1. f) zaleca się ustanawianie szczególnych warunków pracy dla starszych pracowników;
 2. g) w miarę możliwości i potrzeb zaleca się zapewnienie środków ochrony indywidualnej tj. okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki i ubrania robocze.

Osobom mającym bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach, o których mowa w Części A lit. a, zaleca się:

 1. a) stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak gogle, przyłbice, maski, rękawiczki, odzież robocza i ochronna,
 2. b) ścisłe   przestrzeganie   podwyższonych   norm   higieny,   w   tym   częste   zmiany i czyszczenie środków ochrony indywidualnej oraz pranie odzieży roboczej; wymiana rękawic;
 3. c) regularne dezynfekowanie  urządzeń,  kabin  samochodowych,  kabin  urządzeń na liniach sortowniczych w zakładach,
 4. d) w miarę możliwości częste mycie rąk i ich dezynfekcja,
 5. e) wyposażenie pracowników w dozowniki z zalecanym płynem dezynfekcyjnym wirusobójczym do rąk.

Pobierz

Żródło: https://www.gov.pl/web/klimat/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2

Jak dezynfekować podłogi roztworem chloru? Kiedy warto zainwestować w ozonatory? W drugiej części poradnika eksperci Koalicji BHP dzielą się wybranymi sposobami na odkażanie i ograniczenie kontaktu z wirusem, zarówno w biurze, pomieszczeniu socjalnym, czy w trasie.

Zbudowanie bezpiecznego miejsca pracy to dziś nie tylko element odpowiedzialności przedsiębiorcy – to warunek niezbędny do tego, by pracownicy w ogóle chcieli pracować. Bez kierowców śmieciarek i ładowaczy, osób na sortowniach, branża gospodarki odpadami zostanie sparaliżowana. Dlatego konieczne jest budowanie poczucia bezpieczeństwa, a bieżąca i adekwatna dezynfekcja stanowisk pracy jest ważnym elementem. Poniżej kilka praktycznych rozwiązań.

Dezynfekcja za pomocą ozonatorów – dla kogo i ile kosztuje?

Mikoaj.jpg

Mikołaj Mąka, Koordynator Działu Logistyki, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.Kalisz

Wybór ozonatorów jako narzędzia do dezynfekcji to rozwiązanie nowoczesne, ale też kosztowne. Zacznijmy od początku. Ozon naturalnie znajduje się w powietrzu i ma wpływ na jego jakość. Ozonatory, czyli generatory ozonu, wytwarzają gaz składający się z trójatomowych cząsteczek o bardzo silnych właściwościach, które po rozproszeniu w powietrzu niszczą mikroorganizmy, bakterie, wirusy oraz grzyby. W toku badań udowodniono, że jest lepszym środkiem odkażającym np. wodę niż chlor. Stąd sprawdza się do oczyszczania i odświeżania powietrza w pomieszczeniach, zatrzymuje rozwój bakterii, a już obecne wirusy, grzyby czy nawet brzydkie zapachy usuwa. Używa się go w szpitalach i przychodniach zdrowia, coraz częściej kupuje się do domów.

W naszej firmie używamy ozonatorów do kabin szoferek w śmieciarkach, ale i w biurach. Jeden ozonator może zdezynfekować ok. 30 m2 powierzchni. W przypadku kabin samochodowych urządzenie pracuje ok. 20 minut, większe pomieszczenia wymagają ok. 30 minut czasu. Każdorazowo, po ozonowaniu, należy dobrze przewietrzyć przestrzeń. Samo urządzenie jest wielkości dużego pudełka na buty, zasilane jest prądem 230V, w łatwy sposób można je przenosić. Minusem niewątpliwie jest koszt – jeden ozonator to wydatek rzędu ok. 3 tys. zł. To jednak długoterminowa inwestycja, która z pewnością się zwróci.

Odkażanie powierzchni biurowych za pomocą chloru

Malgorzata Górska

Małgorzata Górska, Specjalista ds. BHP, ENERIS Surowce Kielce

Bezpieczne biura są dziś zdezynfekowane i nienarażające pracowników na zakażenie. Jeśli podjęliśmy już kilka podstawowych kroków, czyli zmiany w organizacji pracy, ograniczenie dostępu do biur i pomieszczeń socjalnych, dostosowanie kwestii prania odzieży roboczej do surowszych wymagań (czytaj więcej w tekście: Koalicja BHP podpowiada: szczegółowe zalecenia branży komunalnej), warto jeszcze odpowiednio biura czyścić.

Niezwykle ważna jest dezynfekcja podłogi, gdyż na obuwiu przenoszone są różnego typu wirusy oraz bakterie. W naszym zakładzie używamy w tym celu preparatu zawierającego aktywny chlor o stężeniu 3,6%. Działa on m.in. wirusobójczo. Sam roztwór służący do mycia podłogi przygotowujemy z 200 ml płynu o stężeniu 3,6% chloru i 10 litrów letniej wody (28-33°C). Podłogę myjemy zwykłym mopem. Roztwór po umyciu powierzchni można wlać do kanalizacji następnie spłukać czystą wodą.

Do mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni roboczych i miejsc do przygotowywania i przechowywania żywności można stosować wszelkie dostępne środki myjąco-dezynfekujące. Po dezynfekcji miejsc do przygotowywania i przechowywania żywności, powierzchnie należy zmyć wodą pitną. Dawkę płynu należy dostosować do rodzaju dezynfekowanej powierzchni. Preparaty stosuje się ściśle według zaleceń producenta zamieszczonych na opakowaniu lub w „karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej”, która powinna być dostarczona przez producenta lub dystrybutora do użytkownika.

Do czyszczenia blatów można też stosować wspomniany wyżej aktywny chlor, różnica jest w stężeniach:

 • do powierzchni czystych stosujemy roztwór 0,5% aktywnego chloru zawartego w płynie, czyli do 1 l płynu o stężeniu 3,6% chloru dajemy 6,2 l wody;
 • do powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi stosujemy roztwór 1% aktywnego chloru, czyli do 1 l płynu o stężeniu 3,6% chloru dodajemy 2,6 l wody.

Roztwór należy pozostawić na powierzchni na 15 minut. Przy tym należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności w zakresie ochrony środowiska, tzn. nie dopuścić do przenikania do wód powierzchniowych i wód gruntowych w postaci stężonej. W przypadku rozlania większych ilości zebrać za pomocą materiału absorpcyjnego (np. piasek, ziemia okrzemkowa, trociny) do oznakowanego pojemnika i następnie poddać utylizacji (mniejsze ilości można spłukać do kanalizacji dużą ilością wody, odpowiednio je rozcieńczając).

Uwaga! Środki dezynfekcyjne są szkodliwe dla zdrowia. Jeśli dezynfekcję wykonujemy samodzielnie, należy zachować środki ostrożności – podczas prac i po ich zakończeniu trzeba bardzo dobrze wietrzyć dezynfekowane pomieszczenia, chronić drogi oddechowe (na przykład maską z tkaniny) i używać rękawic oraz ubrań ochronnych. Dezynfekcję dużych powierzchni i pomieszczeń trudnych do wietrzenia (np. piwnice) powinny wykonywać wyspecjalizowane ekipy. Trzeba przestrzegać wskazanych dawek środków dezynfekcyjnych, stosując się do instrukcji umieszczonych na opakowaniach gotowych preparatów.

 

Epidemia koronawirusa to nie tylko zagrożenie dla mieszkańców, ale także ogromne wyzwania dla samorządów, firm i instytucji działających na ich rzecz, które swoją pracę muszą wykonywać jak najlepiej i jak najsprawniej. A problemy pojawiają się w różnych dziedzinach. Skuteczne rozwiązania podczas organizowanych przez ABRYS webminariów podpowiedzą eksperci.

Priorytetowe BHP

Jednym z najważniejszych dla funkcjonowania branży gospodarki odpadami pozostają obecnie pytania o zorganizowanie systemu BHP w gospodarce odpadami.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami – transportujący, przetwarzający odpady, właściciele instalacji, recyklerzy – ale też specjaliści ds. BHP zadają sobie pytania: jakie są ich prawa i obowiązki w dobie epidemii koronawirusa. Jak zabezpieczyć swoich pracowników przed zakażeniem i jak zmotywować ich do pracy w czasie epidemii? Jakie dodatkowe zabezpieczenia i procedury wdrożyć i jak działać w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników.

Niemniej istotne pozostają zasady bezpieczeństwa w odbiorze i transporcie odpadów, także z miejsc objętych kwarantanną.

Tarcza antykryzysowa w praktyce

Epidemia to trudny czas dla menadżerów przedsiębiorstw komunalnych i przedstawicieli samorządów, którzy ze względów bezpieczeństwa musieli zmienić tryb pracy. Nie wszyscy jednak wiedzą jakie są np. zasady zdalnego procedowania na zgromadzeniach wspólników, radach nadzorczych i w zarządzie.

Tarcza antykryzysową już jest. Warto poznać więc rozwiązania w niej zawarte – nie tylko dotyczące finansów, ale także dotyczące przesunięcia terminów sporządzań, zatwierdzania i czy terminów odbywania zwyczajnych zgromadzeń wspólników.

To o tyle istotne, że na zamawiających i wykonawców w zamówieniach publicznych nałożono nowe obowiązki. Dlatego tak istotne jest poznanie uprawnień przysługujących stronom umów, których wykonanie jest obecnie niemożliwe albo co najmniej utrudnione.

BDO a odpowiedzialność zarządu

1 stycznia 2020 r. został uruchomiony moduł elektronicznej ewidencji w systemie BDO. Już wcześniej przedsiębiorcy branży gospodarki odpadami musieli liczyć się z sankcjami za niedotrzymanie licznych obowiązków prawnych. Istotny jest tu zakres odpowiedzialny zarządzających, w tym także wynikający z delegowania zadań podwładnym.

Organy kontrolne posiadają liczne narzędzia pozwalające na nakładanie sankcji. Jak współpracować z kontrolerami, o co szczególnie zadbać, by pomagać w walce z szarą strefą i uniknąć niepotrzebnych zagrożeń dla funkcjonowania przedsiębiorstwa?

Zarządzający przedsiębiorstwami samorządowymi i prywatnymi świadczącymi usługi z zakresu gospodarowania odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, a także wszystkich wytwórców odpadów i przedsiębiorców zobligowanych do prowadzenia ich ewidencji, pytają też:

jak zapewnić bezpieczeństwo danych zawartych systemie BDO oraz w jakie narzędzia wyposażyć swoich pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji, jak działać w przypadku awarii? I w końcu, kiedy i jak korzystać z outsourcingu w zakresie BDO?

Epidemia wymaga decyzji w gospodarce odpadami

Jakie konsekwencje będzie miało wprowadzenie specustawy oraz nowych przepisów na codzienne funkcjonowanie zakładów gospodarki odpadami, firm przewozowych oraz instalacji komunalnych?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami, firmy odbierające i transportujące odpady, przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów, właściciele instalacji czy zakłady gospodarki komunalnej potrzebują szybkich i skutecznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Zakłady komunalne – jak wiele innych firm – przystosowują się właśnie do pracy zdalnej. W dobie epidemii muszą też wykazać się skutecznym PR oraz komunikacją z mieszkańcami.

Na szczęście eksperci chętnie dzielą się wiedzą i swoim doświadczeniem, wynikającym przede wszystkim z praktyki. Najbliższe tematy webinariów:

 • piątek, 3 kwietnia

BHP w gospodarce odpadami w czasie epidemii koronawirusa

 • poniedziałek, 6 kwietnia

Spółki komunalne w obliczu zagrożenia koronawirusem: wybrane rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej na tle dotychczasowego stanu prawnego

 • wtorek, 7 kwietnia

BDO a odpowiedzialność zarządu. Praktyczne aspekty nowych obowiązków w gospodarce odpadami

 • środa, 8 kwietnia

Gospodarka odpadami w czasie epidemii doświadczenia i porady praktyków

 

Szczegóły na stronie: https://webinaria.abrys.pl/

Zapraszamy serdecznie do udziału !!!

 

 

Publikacje

Gospodarka odpadami. Problemy, przyszłoś…

Gospodarka odpadami. Problemy, przyszłość i rozw...

03
Wrz 2020

Bezpieczni w pracy, czyli pierwszy rok K…

Magdalena Sułek-Domańska, Monika Kita- Koalicja ...

08
Kwi 2020

Nadchodzi wiosenny klimat

Karol Wójcik- przewodniczący Rady Programowej ZP...

08
Kwi 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.