Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 11. Konferencji Paliwa z odpadów pod patronatem branżowym ZPGO, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2021 w formule hybrydowej.  Konferencja organizowana jest przez Abrys we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a Partnerem Generalnym przez Vecoplan.

Rynek paliw z odpadów rozwija się w Polsce od wielu lat. Dziś borykamy się z nadpodażą paliw, odbiorcy RDF dyktują ceny a magazynowane paliwa stanowią zagrożenie pożarowe. Przemysł cementowy nie zaabsorbuje więcej frakcji palnej. Szansą jest modernizacja ciepłowni i elektrociepłowni w kierunku opalania paliwami z odpadów, eksport RDF oraz chemiczny recykling. Kluczowym zagadnieniem dla branży jest zwiększenie popytu na paliwa z odpadów. Bezpieczny transport i magazynowanie paliw z odpadów to równie ważne kwestie. Szukamy też nowych i innowacyjnych technologii, które podwyższą efektywność biznesów opartych na produkcji i zagospodarowaniu paliw z odpadów.

Konferencja „Paliwa z odpadów” skierowana jest do wytwórców i odbiorców paliw z odpadów, a także władz samorządowych oraz jednostek naukowych, które na co dzień zajmują się tematyką paliw alternatywnych. Corocznie jest to największe spotkanie dostawców RDF w naszym kraju.

Konferencja będzie dla Państwa świetną okazją do śledzenia trendów w branży oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych z dostawcami i odbiorcami RDF w Polsce.

Strona konferencji: https://paliwazodpadow.abrys.pl/

Strona rejestracji: https://paliwazodpadow.konfeo.com/pl/groups

Koordynator konferencji: Julia Gostyńska, telefon: +48 784 036 990, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

Fb 1200X900 2

Szanowni Państwo.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Do projektu dodano m.in. przepisy dotyczące dopłacania przez gminy do systemu gospodarowania odpadami. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, „podjęcie prac nad projektem ustawy wynika przede wszystkim z konieczności wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obniżenia kosztów gospodarki odpadami oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi”. - Zawarte w projekcie propozycje mają na celu między innymi rozwiązanie niektórych bieżących problemów gospodarki odpadami komunalnymi – dodano. W szczególności wymienia się „wysokie koszty funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz uszczegółowienie przepisów dot. naliczania opłat za gospodarowanie odpadami pobieranych od mieszkańców”.

Projekt bez tytułu 7

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w 31. Konferencji Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów – w imieniu organizatora firmy Abrys oraz Rady Programowej konferencji. Konferencja, pod patronatem branżowym ZPGO, zgodnie z wieloletnią tradycją stanowić będzie forum wymiany informacji dla naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką składowania odpadów.

Kolejna edycja, tego największego i najdłużej cyklicznie organizowanego spotkania merytorycznego dot. składowania odpadów w Polsce, odbędzie się w dniach 15-16 czerwca w Olsztynie w przepięknym miejscu nad jeziorem – w hotelu Przystań (https://www.hotelprzystan.com/). Organizator przewiduje możliwość bezpośredniego jak i on-line uczestniczenia w wydarzeniu.

Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia technologiczne, organizacyjne i prawne związane z unieszkodliwianiem odpadów na składowiskach. W szczególny sposób pochylimy się nad:

  • perspektywą prawną, ekonomiczną i organizacyjną unieszkodliwiania odpadów na składowiskach,
  • zagadnieniami związanymi z ich eksploatacją w tym: odgazowaniem, zagrożeniami emisyjnymi i pożarowymi, etc.

Teraźniejszość (w tym pandemiczna) i przyszłość (uwzględniająca wymagania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) unieszkodliwiania odpadów na składowiskach będą podstawą merytoryczną naszych dyskusji.

Więcej informacji  o konferencji oraz program znajdą Państwo na stronie: http://skladowiskowa.abrys.pl/

 

                                    Zapraszamy serdecznie do udziału !!!

750x300

Szanowni Państwo.

W środę, 12 maja w Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tekst zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320) oraz ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2361). Ta druga regulacja umożliwiła gminom korzystniejszy sposób rozliczania się z odpadów. Zgodnie z nowelą, która weszła w życie z końcem ubiegłego roku, gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła), a nie wszystkich wytworzonych, dzięki czemu będą mogły wykazać wyższy poziom ich zagospodarowania. Zgodnie z prawem gminy są zobowiązane do osiągnięcia za 2020 r. 50 proc. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych liczonego w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych.

Celem zmian było też uwolnienie ograniczonego potencjału spalarni odpadów. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązującego limitu 30 proc. termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Metoda rozliczania się z recyklingu w odniesieniu do wszystkich wytworzonych frakcji zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 rok. Nowela przesunęła o rok uruchomienie tzw. modułu potwierdzeń w ramach bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - z 1 stycznia 2021 r. na 1 stycznia 2022 r. Moduł ten służyć będzie do elektronicznego rozliczania się m.in. z recyklingu i odzysku. Ma to związek z prowadzonymi w resorcie pracami nad tzw. ROP, czyli ustawą dotyczącą rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Zgodnie z nią producent ma współdzielić koszty selekcji, recyklingu i utylizacji odpadów, które powstały z jego produktów.

Tekst ustawy 

Źróło: Serwis Samorządowy PAP

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatora, firmy ABRYS zapraszamy na kolejną edycję konferencji „Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów” pod patronatem branżowym ZPGO, która odbędzie się w Szklarskiej Porębie w dn. 18-20 maja 2021r. 

Tegoroczna konferencja poruszy zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Sprawdzimy jakie trendy towarzyszą obecnym i przyszłym planom modernizacji zakładów. Czy Regionalne Centra Recyklingu to dobry kierunek modernizacji MBP? O podnoszeniu efektywności istniejących już instalacji MBP oraz o najlepszych dostępnych technologiach porozmawiamy z przedstawicielami instalacji komunalnych i dostawcami nowoczesnych rozwiązań. Na rynku pojawia się coraz więcej frakcji bio, która jest cennym surowcem. Sprawdzimy w jaki sposób najlepiej wykorzystać bioodpady, jakie są dostępne metody ich zagospodarowania. Porozmawiamy również o hermetyzacji zakładów MBP oraz o sposobach zwalczania odorów.

W tym roku proponujemy dodatkową formułę online, dając naszym gościom jak zwykle wysoki poziom merytoryczny, studyjną realizację oraz możliwość zadawania pytań poprzez chat i dyskusji w wirtualnych kuluarach.

Mamy nadzieję na spotkanie z Państwem, aby w gronie ekspertów wymienić doświadczenia oraz przedyskutować najważniejsze dla eksploatatorów instalacji MBP zagadnienia.

Zgłoś się na https://mbp-abrys.konfeo.com/pl/groups
Więcej o konferencji https://mbp.abrys.pl/
Koordynator wydarzenia:
Olga Rosiak, 784 036 989, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do udziału !!!

 750x200 mbp PK banner E

 

 

Szanowni Państwo.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na XXIII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców z udziałem Prezesa ZUS, które odbędzie się w dniu 11 maja o godz. 12.00. Tematem spotkania będzie automatyzacja rozliczeń przedsiębiorców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji za pomocą platformy ZOOM. Aby otrzymać link i hasło dostępowe do spotkania, prosimy o zgłoszenie udziału za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:

https://rzecznikmsp.gov.pl/xxiii-posiedzenie-rady-przedsiebiorcow-automatyzacja-rozliczen-z-zakladem-ubezpieczen-spolecznych/

 

 

Szanowni Państwo.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wraz z Business Centre Club rozpoczynają cykl konferencji mających na celu zaprezentowanie i rozpropagowanie najpotrzebniejszych zmian systemowych dla przedsiębiorców. Pierwsza konferencja programowa pt. „Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców” odbyła się 20 kwietnia. Podczas spotkania poruszona została  problematyka uciążliwości ryczałtowych składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców, w tym przede wszystkim postulat wykreślenia z ustawy „Mały ZUS Plus” limitu przychodowego w wysokości 120 tysięcy złotych oraz ograniczenia czasowego możliwości korzystania z tej formy opłacania składek.

Poniżej  link do nagrania:

https://rzecznikmsp.gov.pl/xxii-posiedzenie-rady-przedsiebiorcow-dziesiatka-rzecznika-msp-konferencja-programowa-nr-1-ubezpieczenia-spoleczne-przedsiebiorcow/

Dokument programowy "Dzięsiątka Rzecznika MŚP" dostępny na stronie:

https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2021/04/DZIESIATKA-RZECZNIKA-MSP.pptx

 

Szanowni Państwo.

 Już dziś zapraszamy Państwa do śledzenia transmisji debaty pt.” Wyzwania gospodarki komunalnej” z udziałem Pana Karola Wójcika- przewodniczącego Rady Programowej ZPGO, która odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. o godz. 17.10 podczas Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021. Wydarzenie, którego Związek został Partnerem, nadawane będzie na żywo z głównego studia tv w Warszawie oraz z Brukseli. Podczas debaty podsumowane zostaną reformy prawa odpadowego, omówione szanse i wyzwania gospodarki w obiegu zamkniętym, rozwiązania, które samorządy mogą wdrożyć, by obniżyć ceny oraz inwestycje w poprawę selektywnej zbiórki. Paneliści odpowiedzą także na pytania: czy zniesienie regionalizacji uzdrowiło rynek? i czy dziś jest jeszcze szansa na uniknięcie kar za niewywiązanie się z poziomów recyklingu?

Również tegoroczna edycja Szczytu Klimatycznego potrwa trzy dni (21-23 kwietnia), podczas których odbędzie się ponad 16 debat tematycznych poruszających takie tematy proekologiczne jak m.in. przestawienie gospodarki na model cyrkulacyjny, oparty na recyklingu i ponownym wykorzystaniu surowców, konsekwencje zmian klimatycznych, walka ze smogiem, modernizacja ciepłownictwa, transformacja energetyczna, rozwój technologii wodorowej i przyszłość energetyki wiatrowej, a także niskoemisyjnego transportu, elektromobilności.

Transmisja wydarzenia poprzez BEZPŁATNY streaming dostępny w takich mediach jak: WP.pl, Money.pl, PolsatNews.pl, Polskieradio24.pl, Interia.pl, ZielonaInteria.pl, Energetyka24, 300Gospodarka oraz na 540 regionalnych portalach Polska Press m.in. Polska The Times, naszemiasto.pl, strefabiznesu.pl, a także na Facebooku TOGETAIR.

Relacja z trzydniowego Szczytu Klimatycznego dostępna będzie także po wydarzeniu na stronie https://togetair.eu/, na kanale YouTube TOGETAIR oraz w specjalnie dedykowanej sekcji na money.pl https://www.money.pl/sekcja/szczytklimatyczny/ 

Agenda spotkania: https://togetair.eu/agenda

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (nr UC73 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Mając powyższe na uwadze prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu w terminie do 14 kwietnia br. w formie elektronicznej (edytowalnej) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt ustawy dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305

Szanowni Państwo.

Rynek paliw z odpadów rozwija się w Polsce od wielu lat. Dziś borykamy się z nadpodażą paliw, odbiorcy RDF dyktują ceny a magazynowane paliwa stanowią zagrożenie pożarowe. Przemysł cementowy nie zaabsorbuje więcej frakcji palnej. Szansą jest modernizacja ciepłowni i elektrociepłowni w kierunku opalania paliwami z odpadów, eksport RDF oraz chemiczny recykling. Kluczowym zagadnieniem dla branży jest zwiększenie popytu na paliwa z odpadów. Bezpieczny transport i magazynowanie paliw z odpadów to równie ważne kwestie. Wraca temat utraty statusu odpadu przez paliwa z odpadów, co znacząco wpłynęłoby na rynek. Szukamy też nowych i innowacyjnych technologii, które podwyższą efektywność biznesów opartych na produkcji i zagospodarowaniu paliw z odpadów.

Wszystkie te tematy poruszymy na tegorocznej edycji, największej w Polsce konferencji branży paliw z odpadów, którą nasz Związek objął patronatem branżowym.

Konferencja „Paliwa z odpadów” skierowana jest do wytwórców i odbiorców paliw z odpadów, a także władz samorządowych oraz jednostek naukowych, które na co dzień zajmują się tematyką paliw alternatywnych. Corocznie jest to największe spotkanie dostawców RDF w naszym kraju.

Konferencja będzie dla Państwa świetną okazją do śledzenia trendów w branży oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych z dostawcami i odbiorcami RDF w Polsce.

Koordynator konferencji: Olga Rosiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 784 036 989

Więcej informacji na stronie:
https://paliwazodpadow.abrys.pl/

Strona rejestracji:
https://paliwazodpadow.konfeo.com/pl/groups

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na Konferencję w wybranej formule!

 

750x300 3

Szanowni Państwo.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do konsultacji publicznych drugi, szerszy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dn.29.12.2020 (UD 136). Projekt przewiduje m.in. znakowanie worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, tak by można było zidentyfikować gospodarstwo domowe, możliwość indywidualnego rozliczania mieszkańców bloków z segregacji, podniesienie maksymalnej opłaty za odpady z nieruchomości niezamieszkałych oraz podwyższenie kar za zaśmiecanie.

Członków Związku prosimy o przesyłanie uwag do dokumentu drogą elektroniczną w wersji edytowalnej do 18 stycznia 2021 r.

 Projekt ustawy       Uzasadnienie    Ocena Skutków Regulacji

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 28 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która umożliwiła gminom rozliczać się z odpadów za 2020 rok w korzystniejszy dla siebie sposób. Przepisy tej nowelizacji zaczęły obowiązywać 31 grudnia 2020 r. Tekst ustawy do pobrania tutaj

 

Logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska PL Pion

Szanowni Państwo.

Zmiany w polskim prawie (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) dotyczące m.in. obniżenia wymaganych poziomów recyklingów do 2025 r. skłaniają do dyskusji i analizy obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Świetną okazją będzie udział w Konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, pod patronatem branżowym ZPGO, którą tradycyjnie otwiera sezon konferencyjny w branży odpadowej i tym razem odbędzie się online w dniach 16-17 lutego 2021 roku. W programie zaplanowane wystąpienie Przewodniczącego Rady Programowej ZPGO, Karola Wójcika pt. "Skuteczna segregacja z punktu widzenia firm odbierających oraz instalacji przetwarzania". 

  • W trakcie obrad będziemy dyskutować na temat obniżenia wymaganych poziomów recyklingów, które oddalają nas od wcześniej wyznaczonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.
  • Zastanowimy się też, jak obecne zmiany wpłyną na rynek surowców? Czy gminy wykorzystają czas na modernizację systemu odpadami? Czy te zmiany zahamują wzrost cen?
  • Podczas konferencji praktycy z polskich gmin, głównie miejskich, zaprezentują swoje doświadczenia w uzyskiwaniu wysokich poziomów recyklingu i technologie, które mogą to usprawnić. Dowiemy się jak im się to udało osiągnąć już teraz?
  • Zaprezentujemy kilka wizji systemu ROP. Który z modeli będzie najkorzystniejszy dla gmin? Który jest do zaakceptowania przez przedsiębiorców? Wiadomo, że rynek czeka na zastrzyk pieniędzy z systemu ROP.
  • Usłyszymy od przedstawicieli instalacji komunalnych co powinno, a co nie powinno trafić na ich linie. Czy ekoprojektowanie i odpowiedzialność producentów ułatwi pracę instalacjom przetwarzania odpadów?

Jak Państwo widzą jest wiele pytań, na które chcemy znaleźć odpowiedź. Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w największej konferencji w branży związanej z selektywną zbiórką odpadów oraz z odzyskiem surowców i recyklingiem.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji !!!

Więcej informacji na https://selektywna.abrys.pl/

Rejestracja  na https://selektywnaabrys.konfeo.com/pl/groups

Koordynator konferencji: Olga Rosiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 784 036 989

 

Slektywna 1013x196

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.