Szanowni Państwo!

18 lutego 2022 r. w elektronicznym biuletynie zamówień publicznych ukazało się ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych w Warszawie, od 1 lipca 2022 (dzielnice: Białołęka, Targówek; Ochota, Ursus, Włochy; Śródmieście; Bemowo i Wola) i od 1 października 2022 roku (Mokotów).To ponowna próba przekazania przez władze stolicy odbioru odpadów w trybie bezprzetargowym własnej spółce. 

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, pisemnie w biurze podawczym Izby lub przez ePUAP (termin ostateczny do 28 lutego 2022 r). Wnosząc odwołanie, możecie Państwo występować osobiście lub przy udziale pełnomocnika.

Dane i dokumenty, na podstawie których Zamawiający przygotowywał postępowanie, w tym informacje o ilości i strukturze odpadów objętych OPZ dostępne na stronie:

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/GO/ogloszenia/Informacja+o+post%C4%99powaniu+dotycz%C4%85cym+odbioru+odpad%C3%B3w+komunalnych+z+dzielnic+m.st.+Warszawy+Bia%C5%82o%C5%82%C4%99ka.htm

Do pobrania: ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

 

Szanowni Państwo.

Zachęcamy do lektury artykułu autorstwa Mecenasa Tomasza Misia, pt.: ”Wszystko jest powierzeniem”, który ukazał się w lutowym wydaniu Przeglądu Komunalnego.

Pobierz

Szanowni Państwo.

Przypominamy, iż w związku z informacją z dnia 14.01.2022 r. ogłoszoną przez m.st Warszawa o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na Odbiór odpadów komunalnych z dzielnic m.st. Warszawy Białołęka, Targówek, Ochota, Ursus, Włochy, Śródmieście, Bemowo, Wola i Mokotów, przedsiębiorcy prywatni (w tym firmy członkowskie ZPGO), a także Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wnieśli odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Przełomowy, korzystny dla odwołujących firm wyrok w sprawie in-house w Warszawie może ostudzić zapędy innych włodarzy gmin do podążania tą drogą, ewentualnie być cennym argumentem w sporze, który być może także Państwu przyjdzie prowadzić na swoim terenie wobec niszczycielskiego dla małych i średnich, polskich, prywatnych przedsiębiorców, wprowadzania in-house przez władze samorządowe. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przystąpienie do tych odwołań!

Uwaga! Ostateczny termin przystąpienia to piątek, 28 stycznia 2022 r.

Treść odwołań wniesionych przez wszystkie podmioty do pobrania pod linkiem:

https://wetransfer.com/downloads/3c7840462433caca73d2ca8c01396d2b20220127093856/8a47de54dd87a2e4f439152ab1374a4f20220127093914/142f44W

Instrukcja do wniesienia przystąpienia do odwołania

Okażmy solidarność, która może przynieść korzyść nam wszystkim !!!

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXII edycji Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami pod patronatem honorowym ZPGO i IBK.

Ekotech to kompleksowe spotkanie branży komunalnej! W targach biorą udział m.in. firmy oraz instytucje związane z ochroną środowiska, gospodarowaniem i transportem odpadami czy usługami dot. segregowania śmieci. Podczas targów  zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami: aplikacje do segregacji odpadów, systemy informatyczne do zbierania i składowania śmieci oraz rozwiązania umożliwiające kompletny monitoring nad realizacją usług odbioru odpadów. Systemy informatyczne i aplikacje do segregacji odpadów mogą być wykorzystywane zarówno przez użytkowników segregujących śmieci w swoich domach, jak również przez firmy, które zajmują się przetwarzaniem odpadów.

O gospodarowaniu odpadami na forum międzynarodowym

Podczas tegorocznych targów Ekotech już po raz 9. odbędzie się MIFOD, czyli Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami organizowane przez firmę Ak Nova – partnera strategicznego wydarzenia. Najnowsze zmiany w przepisach, praktyki zbiórki i recyklingu odpadów z kraju i zagranicy, a także technologie oraz rozwiązania wykorzystywane w zakresie sortowania i biologicznego przetwarzania odpadów – to główne zagadnienia poruszane podczas spotkania.

Kwestie ochrony środowiska na Ekotech

Po raz pierwszy podczas targów Ekotech odbędzie się konferencja „Razem Tworzymy EkoŚwiętokrzyskie” organizowana przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach! Spotkanie skierowane jest do samorządów, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych kwestiami związanymi z ochroną środowiska. Kwestie dot. wdrażania obecnej unijnej polityki Europejskiego Zielonego Ładu, przykłady działań minimalizujących oddziaływanie negatywnych zmian klimatu oraz tematy związane z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – to główne zagadnienia poruszane podczas konferencji.

Wszystko dla stacji demontażu pojazdów i zakładów przetwarzania odpadami

W programie spotkania branży komunalnej przygotowano również blok prelekcji skierowanych m.in. do stacji demontażu pojazdów i zakładów przetwarzania odpadami. Wśród zaplanowanych spotkań jest wykład przygotowywany przez Stowarzyszenie Eko Auto pt. „Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji” oraz spotkanie informacyjne pt. „Jak otworzyć skup złomu lub stację demontażu pojazdów” firmy Ekolog z Poznania. Oba wydarzenia uzupełni Złom Kawiarnia i Strefa Ekspertów z poradami w zakresie funkcjonowania stacji demontażu pojazdów.

Targom Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech towarzyszy spotkanie poświęcone odnawialnym źródło energii i energetyce konwencjonalnej ENEX oraz ENEX/NOWA ENERGIA, a także Międzynarodowe Targi Izolacji 4Insulation.

Zapraszamy już od 23 do 24 lutego 2022 roku, do Targów Kielce!

ekotech 2022 1200x600px

Szanowni Państwo.

W dniu 4 lutego 2022r., po udostępnieniu przez M.St. Warszawa dokumentacji ws. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na Odbiór odpadów komunalnych w Warszawie, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami złożył drugie odwołanie do KIO.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do przystąpienia również do tego odwołania. Termin mija jutro!

Odowłanie ZPGO do pobrania tutaj

Szanowni Państwo!

W związku z informacją z dnia 14.01.2022 r. ogłoszoną przez Miasto Stołeczne Warszawa o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na Odbiór odpadów komunalnych z dzielnic m.st. Warszawy Białołęka, Targówek, Ochota, Ursus, Włochy, Śródmieście, Bemowo, Wola i Mokotów, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami oraz Członkowie ZPGO- firmy: PARTNER sp. z o.o. sp.k, Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk, PreZero Warszawa, w dniu 24 stycznia 2022r. wnieśli odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do odwołań! Przełomowy, korzystny dla odwołujących firm wyrok w sprawie in-house w Warszawie może ostudzić zapędy innych włodarzy gmin do podążania tą drogą, ewentualnie być cennym argumentem w sporze, który być może także Państwu przyjdzie prowadzić na swoim terenie wobec niszczycielskiego dla małych i średnich, polskich, prywatnych przedsiębiorców, wprowadzania in-house przez władze samorządowe.

Z uwagi na fakt wniesienia odwołania w tej sprawie także przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, MS-EKO sp. z o.o. P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, Remondis sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART-BIS sp. z o.o proponujemy także przystąpienie do odwołania po stronie tych podmiotów.

Uwaga! Termin przystąpienia to 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia o wniesieniu odwołania. Ponieważ jednak podejrzewamy, że miasto Warszawa nie zamierza opublikować informacji o złożonych odwołaniach, prosimy Państwa o niezwłoczne podjęcie działań i złożenie przystąpienia do postępowania odwoławczego jeszcze dziś.

Do pobrania:

Treść odwołania wniesionego przez:

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

PARTNER sp. z o.o sp.k,

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART-BIS sp. z o.o,

Remondis sp. z o o.,

MS-EKO sp. z o.o.,

Usługi Komunalne "BŁYSK" Marianna Marczyk

PreZero Warszawa sp. z o.o,

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórka-odwołanie

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska-uzasadnienie

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Instrukcja do wniesienia przystąpienia do odwołania:

Pobierz

 

Okażmy solidarność, która może przynieść korzyść nam wszystkim !!!

 

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatora firmy Abrys, jako Patron branżowy wydarzenia, zapraszamy serdecznie do udziału w 13. Konferencji Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, która odbędzie się w dn. 25-26 stycznia 2022 r. w formule online. Jednocześnie miło nam poinformować, iż do udziału w innowacyjnej formie dyskusji, do Rady Ekspertów Gospodarki Odpadami, zaproszony został Pan Karol Wójcik, przewodniczący Rady Programowej ZPGO.

           European Green Deal oraz FitFor55 prawdopodobnie wyznaczą kierunki rozwoju dla wielu branż w Europie, w tym branży gospodarki odpadami a szczególnie bezpośrednio będą mieć wpływ na organizację selektywnej zbiórki, segregację i recykling odpadów. Również ostatnie i planowane wkrótce zmiany w polskim prawie skłaniają do analizy obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Będą też próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie „Dokąd zmierzamy?”. Te zagadnienia będą punktem wyjścia do dyskusji Rady Ekspertów Gospodarki Odpadami zorganizowanej podczas Konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, która tradycyjnie otwiera sezon konferencyjny w branży odpadowej. Będziemy chcieli, wspólnie z wszystkimi uczestnikami konferencji, stworzyć „mapę drogową” branży gospodarki odpadami.

Kluczowe tematy konferencji to:

- efektywność ekonomiczna selektywnej zbiórki – ceny surowców

- jak osiągnąć wymagane poziomy recyklingu? – studia przypadku

- czy instalacje odzysku energii wpływają na poziom selektywnej zbiórki odpadów?

- nowe technologie i rozwiązania logistyczne wspierające selektywną zbiórkę i recykling

- organizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

Program konferencji oraz rejestracja udziału na stronie: https://selektywna.abrys.pl/  

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem konferencji Panią Pauliną Wolną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 881 932 976

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w największej konferencji branży związanej z selektywną zbiórką odpadów oraz z odzyskiem surowców i recyklingiem !!!

nowy banner PK SIR2022

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw znalazł się w Komitecie do Spraw Europejskich, gdzie na zgłaszanie ewentualnych uwag do niego dano zainteresowanym stronom czas do 11 stycznia 2022 r.

Projekt ustawy wraz z opisem przebiegu konsultacji dostępny jest na stronie RCL : https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777269#12777269

Ponadto opublikowane zostały 3 projekty rozporządzeń do tej ustawy, tj.:
– w sprawie stawki opłaty za opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego wydawane nabywcom w jednostkach handlu detalicznego, jednostkach handlu hurtowego lub jednostkach gastronomicznych
– w sprawie stawek opłaty za zbieranie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, w tym odpadów pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, utrzymania tych systemów oraz uprzątania, transportu i przetwarzania odpadów
– w sprawie wzoru zaświadczenia o masie zebranych narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne stanowiących odpady.

Szanowni Państwo.

W Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostały trzy nowe rozporządzenia do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), wydane kolejno na podstawie art. 34 ust. 2, art. 82 ust. 4 i art. 103 ust. 4.

  1. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Pzp – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2458

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., przy czym zgodnie z § 11 ust. 1 do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r. w zakresie ustalenia wartości zamówienia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia zamawiający, w celu ustalenia wartości zamówienia w przypadku przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczętego po dniu 31 grudnia 2021 r., może korzystać odpowiednio z kosztorysu inwestorskiego albo planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w przypadku gdy od ich sporządzenia upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

  1. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy Pzp – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. poz. 2463).

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2463

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., przy czym zgodnie z § 4 ust. 1 w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto zgodnie z § 4 ust. 2, w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., lecz przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które:

1) zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

–  do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

  1. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy Pzp – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2454

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., przy czym zgodnie z § 21 ust. 1 do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto zgodnie z § 21 ust. 2, w celu przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczynanego po dniu 31 grudnia 2021 r. zamawiający może korzystać z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o ile w dacie ich sporządzenia spełniały one wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Źródło: uzp.gov.pl

PODSUMOWANIE 3. ZJAZDU SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNEGO ZPGO

Trzeci Zjazd Szkoleniowo-Integracyjny ZPGO odbył się w dniach 25-26 listopada w Busko-Zdroju i zgromadził blisko 100 uczestników, wśród których byli przedstawiciele firm zrzeszonych w ZPGO, goście-prelegenci: Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz (SQUARE Tax & Legal), Wojciech Hartung (Domański Zakrzewski Palinka sp.k) oraz przedstawiciele firm niezrzeszonych w ZPGO: Eneco Polska Sp. z o.o., Euro-Box Sp. z o.o., DM Consult Sp. z o.o., GLOBTRAK Polska, Iveco Poland Sp. z o.o, Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o., Roboz Piotr Przyłucki, Terberg Matec Polska Sp. z o.o.

Dwudniowy Zjazd był okazją do przedyskutowania bieżących zmian w przepisach prawa związanych z gospodarką odpadami oraz zaprezentowania ofert firm- Członków Wspierających ZPGO. Tradycyjnie zwieńczeniem dwudniowych obrad były kolacje i rozmowy kuluarowe.

Oficjalną część Zjazdu otworzył Przewodniczący Związku Sławomir Rudowicz, który po przywitaniu licznie zebranych uczestników i omówieniu spraw organizacyjnych oddał głos, Przewodniczącemu Rady Programowej ZPGO Karolowi Wójcikowi, który zaprezentował bieżącą działalność Związku. Część szkoleniowa rozpoczęła się od wystąpienia Mecenasa Tomasza Misia (kancelaria ORSO) nt. waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w umowach w sprawie zamówień publicznych. Dalej, wpływ Polskiego Ładu na działalność przedsiębiorców - najważniejsze zmiany w podatkach omówili eksperci Akademii Podatków i Prawa Kancelarii Staniek & Partners, Mecenasi: Michał Staniek i dr. Krzysztof Staniek. Rozwiązania w zakresie ubezpieczeń majątkowych, środowiskowych/gwarancji oraz komunikacyjnych sektora gospodarki odpadami przedstawił Pan Michał Kulik- prezes firmy DM Consult Sp. z o.o.

Po części szkoleniowej miały miejsce wystąpienia Członków Wspierających ZPGO:

- „Diesel Dual Fuel” – Rozwiązanie dla czystego i ekonomicznego transportu w gospodarce

   odpadami”, Henryk Rewers | Prezes Dual Fuel Systems

- Bonett Polska S.A.: „Twoja stacja CNG”, Andrzej Wrona | Dyrektor Zarządzający,

   Paweł Nowak | Business Development Manager

- Prezentacja oferty firmy PROTECHNIKA, Rafał Tomczak | Dyrektor Sprzedaży

- SIGMA S.A: „Prezentacja Firmy oraz przykładowych realizacji z zakresu ochrony środowiska”,

   Rafał Kiepura | Dyrektor Działu Technologii Przetwarzania Odpadów

- ABAX Poland Sp. z o.o.: „Internet Rzeczy (IoT) – Optymalizacja Zarządzania Zasobami Firmy”,

Dariusz Gończ | Commercial Director Poland, Rafał Antoszewski | Key Account & Partnership Manager

- EDZ Sp. z o.o: „Systemy zarządzania logistyką-system pracy z BDO”, Maciej Szkop | Kierownik ds. Sprzedaży

Uczestników drugiego dnia Zjazdu zaszczycił swoją obecnością i poza programowym wystąpieniem Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, który przedstawił swoje stanowisko do uchwalonych zmian podatkowo-składkowych w Polskim Ładzie. Prelekcję pt.:”Współpraca gmin w zakresie gospodarki odpadami a zamówienia in-house” wygłosił Mecenas Wojciech Hartung. O administracyjnej karze pieniężnej za naruszenie przepisów związanych z ochroną środowiska, mówiła Mecenas Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz.

Foto relacja dostępna pod linkiem:https://we.tl/t-I4SuFeykoz

Prelegentom dziękujemy za interesujące i merytoryczne wykłady, a uczestnikom Zjazdu za liczne przybycie i aktywny udział w dyskusji !!!

Branżę gospodarki odpadami w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań. O tym, jak sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie ochrony klimatu i środowiska, będzie można porozmawiać podczas targów POLECO, które odbędą się w dniach 13-15 października.

“Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców – to niektóre z rozwiązań przyjętych przez rząd w projekcie nowelizacji ustawy o odpadach. Miniony rok to także kilka innych istotnych zmian w polskim prawodawstwie m.in.: rządowy program „Polski Ład” czy „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”. – Jak te zmiany legislacyjne wpłyną na inwestycje w samorządach, przedsiębiorstwach czy gospodarce komunalnej? Odpowiedzi poszukamy razem z wystawcami i zwiedzającymi targi POLECO.” – mówi Paulina Pietrzak, dyrektor Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

Tradycyjnie, jeszcze przed rozpoczęciem targów POLECO, przyznane zostały Złote Medale MTP – wyróżnienie przyznawane produktom, usługom i rozwiązaniom, które charakteryzują się najwyższą jakością zastosowanych materiałów, innowacyjnych rozwiązań czy też wytworzone w oparciu o najnowszej klasy technologie dostępne na rynku. Laureatami jednej z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych nagród targowych w naszym kraju, zostali m.inn  członkowie ZPGO. Za produkt rozrywarka worka RW 13-30 Protechnika, PRONAR za mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy MRW 2.75h. Więcej o produktach laureatów Złotego Medalu MTP targów POLECO 2021 na stronie: https://www.poleco.pl/pl/aktualnosci/laureaci-zlotego-medalu-mtp-targow-poleco-2021/

Integralną częścią targów POLECO jest konferencja „EkoSfera”, która w tym roku odbędzie się w formule hybrydowej 13 października.

Ta wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie miejscem, gdzie odbędą się debaty i rozmowy na większość aktualnych wyzwań przed którymi stoi Polska. Szeroka tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane między innymi z Polskim Ładem, strategicznym programem, którego realizacja pozwoli na zapewnienie pewnej przyszłości dla nas, naszych dzieci i wnuków.” – zapowiada Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Zapraszamy do naszego stoiska nr 38 w hali 5, które w tym roku współtworzą z nami „BYŚ" Wojciech Byśkiniewicz oraz ATF Polska Sp. z o.o. sp.k.

Bezpłatny bilet dla profesjonalistów można pobrać na stronie www.poleco.pl

244459269 4519630884760866 349191464868502747 n

 

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.