Szanowni Państwo,

w dniu 4.02.2020 odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Środowiska poświęcone problemom gospodarki odpadami oraz szansom na wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu z wiceministrem Jackiem Klimatu na czele, silna reprezentacja ZPGO oraz przedstawiciele organizacji samorządowych.

Oglądaj relację video: https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum

Szanowni Państwo.

            W Dzienniku Ustaw z dnia 30.01.2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 23.01.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wchodzi w życie już dziś. Roczne sprawozdania za 2019 r., które zgodnie z obowiązującymi do dzisiaj przepisami  przedsiębiorcy musieliby złożyć do 31.01.2020 r. za pomocą elektronicznej bazy danych o odpadach, będą mogły być złożone do 30 czerwca br.

          Pobierz   

 

      pobrane.jpg

Szanowni Państwo.

W dniach 23 i 27 stycznia 2020 r. w Ministerstwie Klimatu odbyły się spotkania z interesariuszami ws. Rozszerzonej odpowiedzialności producenta i systemu kaucyjnego, podczas których resort przedstawił schemat systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Prosimy o przesłanie uwag do poniższego dokumentu elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nieprzekraczającym dnia 4 lutego 2020 r. Zebrane uwagi zostaną umówione na najbliższym posiedzeniu Zarządu ZPGO i posłużą do wypracowania stanowiska Związku.

Prezentacja ROP

resort klimatu

Szanowni Państwo,

Tym razem kierujemy informację nie tylko do Zarządów firm ale i pracowników zajmujących się BHP.  Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami wraz z ENERIS Surowce przygotowuje szereg działań informacyjno-edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na Targach EkoTech w Kielcach. Członkowie grupy roboczej Koalicji BHP (BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z Kalisza, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM "Sp. z o.o. ) zdecydowali się na zebranie i upublicznienie najlepszych praktyk z tego obszaru, praktycznych wskazówek, wytycznych i dobrych praktyk a wszystko to w ramach 3-godzinnego seminarium. To wyjątkowa okazja, by zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest bezpieczeństwo, zaczerpnąć wiedzy u źródła i dopytać specjalistów z kilku przodujących w tej dziedzinie firm o sposób i koszty wdrożenia rozwiązań.

Zatem w imieniu Koalicji zapraszamy 27 lutego do Kielc na konferencję  pt. „ Wyzwanie - bezpieczni w pracy! I. konferencja służb BHP branży komunalnej” (12-15.00) oraz do odwiedzenia stoiska Koalicji nr F-22 w hali F (26-27 lutego).  W ramach swoich wystąpień przedstawione zostaną m.in. tematy takie jak:

  • Prawo regulujące BHP w branży komunalnej,
  • Gospodarka paliwowa i rozwiązania GPS w zbiórce odpadów,
  • Niestandardowe przykłady działań na rzecz bezpieczeństwa w MBP i przy zbiórce odpadów,
  • Świadomość BHP pracowników służb komunalnych,
  • Edukacja mieszkańców wspierająca bezpieczeństwo pracowników komunalnych,
  • Ergonomia pracy kierowcy zawodowego.

Zachęcamy do rejestracji: https://www.targikielce.pl/ekotech

Program EkoTech

ekotech_310x310 (002).gif

Szanowni Państwo,

             Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami objął patronatem branżowym 11. Konferencję Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, która odbędzie się w dniach 4-6 lutego 2020 r. w Bielsku-Białej. Związek będzie reprezentować przedstawiciel Rady Programowej ZPGO- Pani Agnieszka Fiuk. 

            Nadchodzący rok 2020 to wdrażanie kolejnego etapu zmian na rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Jest to wymuszone ostatnimi nowelizacjami przepisów, dostosowaniem się do rosnących wymogów europejskich, zmaganiem się samorządu i przedsiębiorców z trudnościami z zagospodarowaniem czy dalszym zbytem sporej części frakcji odzyskanych odpadów, lawinowo rosnącymi kosztami. Dyskusja nad oczekiwanym przez wszystkich zwiększonym udziałem przemysłu w zbiórce i przygotowaniu do recyklingu odpadów (ROP) wchodzi w kolejną, oby decydującą, fazę dyskusji. Poszukiwane są sprawdzone pomysły na rosnące obowiązki gmin i firm m.in. w zakresie osiągania poziomów recyklingu wynikające z nowelizacji ustawy czystościowej. Ważnym elementem konferencji będzie dyskusja pomiędzy recyklerami a zbierającymi odpady o rynku surowców odzyskanych. Spotkanie zapowiada się jako ciekawie forum wymiany doświadczeń praktyków wdrażających efektywne i innowacyjne systemy selektywnej zbiórki, sprawdzone modele współpracy z mieszkańcami i gminami. Konferencja to ponad 20 prelekcji, 4 sesje tematyczne, najlepsi eksperci, nowoczesny panel dyskusyjny, dodatkowo specjalne atrakcje oraz wyjazd techniczny. Wiodącymi tematami na sesjach będą:

- Zmiany prawne i ich konsekwencje dla rynku

- Praktyczne wdrożenia w zakresie selektywnej zbiórki

- Rozszerzona odpowiedzialność producenta

- Aspekty ekonomiczne selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów

- Rynek surowców odzyskanych

  Więcej informacji na stronie: https://selektywna.abrys.pl/, rejestracja na: https://selektywnazbiorka.konfeo.com/pl/groups

 

  Zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się nowoczesnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi!

750x100 Abrys eko net 1

Szanowni Państwo,

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami objął patronatem branżowym Konferencję eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów, która odbędzie się w dniach 3-5 marca 2020r w Platinum Mountain Hotel & SPA, ul. Kilińskiego 15B, 58-580 w Szklarskiej Porębie. To już 30. jubileuszowa edycja i najważniejsze wydarzenie dla branży związanej ze składowiskami odpadów. Problematyka składowisk odpadów w związku z zachodzącymi na świecie zmianami jest nadal aktualna. Podczas konferencji przedstawione zostaną najważniejsze zmiany prawne wynikające m.in. z ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów oraz zmian decyzji m.in. w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń. Konferencja wskazuje uczestnikom dobre praktyki związane z monitoringiem składowisk. Porusza tematy ważne z puntu widzenia bezpieczeństwa (pożary składowisk) i zarządzania składowiskiem odpadów. Obrady odpowiedzą na pytanie, jaka przyszłość czeka składowiska odpadów. Przedstawione zostaną projekty rekultywacyjne, szerzej omówiony zostanie także temat biogazu na składowiskach oraz mechanicznego przetwarzania odpadów. W tegorocznej edycji zostanie powtórzona formuła konferencji – alternatywą dla wyjazdu studyjnego będą warsztaty prawno-managerskie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia działu, do zobaczenia w Szklarskiej Porębie!

750x100 1

Szanowni Państwo,

uchwalona przez Sejm 9.01.2020 r. ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będzie rozpatrywana na posiedzeniu senackiej Komisji Środowiska w dniu 14.01.2020 r., w której udział wezmą przedstawiciele ZPGO- Karol Wójcik i Dominik Marczyk.

Przypominamy, iż w dniu 9.01.2020 r. Sejm uchwalił, niemal jednogłośnie, nowelizację ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a ściślej przepisów dotyczących bazy danych o odpadach, która pozwala na prowadzenie papierowej ewidencji odpadów do 30.06.2020 r. W III czytaniu posłowie koalicji rządowej odrzucili wszystkie poprawki zgłoszone przez kluby opozycyjne, które m.in zakładały możliwość przekazywania przez ten okres także sprawozdawczości papierowej albo przedłużenia o rok terminu przejściowego. Znowelizowana w czwartek ustawa pozwoli przedsiębiorcom do końca czerwca br. prowadzić ewidencję odpadową również w formie papierowej. Nie oznacza to jednak, że te dokumenty nie będą musiały znaleźć się w BDO. Zgodnie z nowelą mają one być wprowadzane do Bazy niezwłocznie i zależy to zakończyć najpóźniej 31 lipca 2020 r. W czasie sejmowej debaty Ireneusz Zyska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, zdementował “insynuacje i pomówienia kierowane w pierwszej kolejności pod adresem Pana Sławomira Mazurka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu, publicznie dziękując mu za wykonanie bardzo merytorycznej, głębokiej, analitycznej pracy związanej z uruchomieniem bazy danych o odpadach. System działa jest sprawny, jest intuicyjny, doskonale funkcjonuje”.

ustawa_o_czystosci_i_porzadku_w_gminach

senat

Szanowni Państwo.

Dziś o godz. 15.00 podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który zawiera przepisy „regulujące sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie awaryjnym”. Jako wyjątek od zasady prowadzenia ewidencji w BDO projekt ten przewiduje „możliwość sporządzania, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub w formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.” Pobierz

W posiedzeniu Komisji udział weźmie Przewodniczący Rady Programowej ZPGO. 

 

Szanowni Państwo.

W dniu 3.01.2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, które to nie wprowadza zasadniczych zmian do dotychczas obowiązującego katalogu odpadów (rozporządzenie ministra środowiska z dnia 9.12.2014 r.). Rozporządzenie wchodzi w życie od 6.01.2020 r. Pobierz

pobrane

Szanowni Państwo.

            Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji następujące projekty rozporządzeń Ministra Środowiska:

- w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów,

- w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości.

            Prosimy o zgłaszanie uwag na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26.11.2019 r.

Szanowni Państwo,

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Klimatu z dn. 13.11.2019r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów oraz zestawienie uwag zgłoszonych w toku konsultacji i opiniowania treści projektu z 1.02.2019 r. wraz z odniesieniem się do nich Ministerstwa Środowiska. 

Projekt rozp. MK wymagania dla magazynowania 13.11.2019

uzasadnienie-proj.-rozp.-ws-magazynowania-odpadów-13.11.2019

OSR-proj.-rozp.-ws-magazynowania-odpadów-13.11.2019

zestawienie-uwag-do-proj.-rozp.-ws-magazynowania-dopadów

rcl 2

26 listopada 2019 r. rozpoczniemy pilotaż otwarty systemu BDO, w którym mogą wziąć udział wszystkie podmioty posiadające wpis w Rejestrze-BDO.

W trakcie trwania pilotażu uczestnicy mogą zalogować się do środowiska testowego dostępnego pod adresem  https://bdo-test.mos.gov.pl.

Logowanie uczestników pilotażu będzie odbywało się za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej oraz dostawców tożsamości (tj. Profil Zaufany, bankowość elektroniczna lub inni dostawcy). Po potwierdzeniu tożsamości osoby fizycznej przez Węzeł Krajowy użytkownik otrzyma dostęp do konta testowego w BDO. W kolejnym kroku należy powiązać swoją tożsamość z danym podmiotem posiadającym wpis w Rejestrze-BDO poprzez wykorzystanie danych do logowania do Rejestru-BDO, gdzie:

Login – numer rejestrowy

Hasło – hasło utworzone podczas pierwszego logowania do Rejestru-BDO

Jeżeli dany podmiot nie dokonał pierwszego logowania do Rejestru-BDO, a jego hasło straciło ważność- na środowisku testowym hasła tymczasowe będą ponownie aktywowane.

Powiązanie konta w środowisku testowym BDO z tożsamością poprzez Węzeł Krajowy będzie stałe, nie będzie usuwane po zakończeniu pilotażu i zostanie przeniesione na środowisko produkcyjne systemu.

Użytkownicy w ramach pilotażu posiadają dostęp do:

  • modułu elektronicznych wniosków,
  • modułu ewidencji odpadów, w tym możliwość wystawiania kart odpadów pomiędzy miejscami prowadzenia działalności jednego podmiotu lub innymi uczestnikami pilotażu.

Na potrzeby pilotażu na środowisku testowym uczestnicy będą mieli dostęp do danych rejestrowych z Rejestru-BDO oraz do miejsc prowadzenia działalności wprowadzonych w rejestrze.

UWAGA! Wszelkie dane wprowadzone w trakcie trwania pilotażu otwartego w module ewidencji odpadów będą usuwane przed wprowadzeniem produkcyjnej wersji systemu. W przypadku modułu elektronicznych wniosków, złożone wnioski nie będą rozpatrywane przez Urzędy Marszałkowskie.

Na środowisku testowym dostępne są instrukcje użytkownika (w tym także instrukcja logowania za pośrednictwem Węzła Krajowego) do wszystkich elementów systemu udostępnionych w ramach pilotażu otwartego.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy jako organizator pilotażu otwartego nie będzie indywidualnie nadawał danych dostępowych i nie będzie wymagał od uczestników podawania adresów IP.

Wszystkie informacje związane z pilotażem, do którego dostęp będzie powszechnie dostępny, będą stanowiły informacje publicznie dostępne. Wersja publicznie dostępna oraz wiedza o zasadach obsługi tego systemu nie będą objęte poufnością.

Pytania dotyczące pilotażu można przesyłać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie (22 37 50 500; 22 25 59 450).

 

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/news/rozpoczecie-pilotazu-otwartego-systemu-bdo/

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.