Szanowni Państwo,

w dniach 10-11 października br. przy Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu, odbędzie się 23. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment.  Podczas dwudziestej trzeciej edycji tego najważniejszego wydarzenia w branży ochrony środowiska głos zabiorą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie zabraknie również przedstawicieli naszego Związku.

Będzie to doskonała okazja, by poznać zarówno oczekiwania samorządów, jak i opinię resortu na temat ostatnio wdrożonych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Równie ważny będzie temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta i możliwości finansowania systemu gospodarki odpadami. Z kolei w trakcie sesji poświęconej gospodarce wodnej zaprezentowane zostaną zagadnienia związane m.in. z taryfami, zanieczyszczeniami wód oraz zmianami klimatu. W trakcie tegorocznej edycji Kongresu ENVICON Environment mocno podkreślony będzie aspekt biznesowy. Rosnące koszty utrzymania instalacji zmuszają przedsiębiorców do optymalizacji wydatków i zysków oraz do poszukiwania nowych rozwiązań. Organizatorom zależy na połączeniu odbiorców i dostawców i chcą stworzyć platformę dla wielu podmiotów w branży, które nie ma okazji ze sobą rozmawiać i nawiązać współpracy. Podczas zorganizowanej sesji „Business Mixer” zaprezentowanych zostanie wiele możliwości w tym zakresie. Dialog i wymiana doświadczeń to często najlepszy sposób na rozwiązanie problemów.

W trakcie „Business Mixer” uczestnicy zapoznają się z kluczowymi problemami, z którymi mierzy się branża ochrony środowiska. Podczas panelu dyskusyjnego oraz sesji spotkań m.in. ze stowarzyszeniami branżowymi, z recyklerami i odbiorcami zagranicznymi będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób zagospodarowywać odpady komunalne, czy można na nich zarabiać i co robić, aby miały większą wartość dla potencjalnego nabywcy. Kongres ENVICON Environment jest spotkaniem najważniejszych reprezentantów zarówno samorządu i przedsiębiorstw komunalnych, jak i nauki, polityki oraz biznesu, związanych z branżą ochrony środowiska. Dwudniowemu wydarzeniu tradycyjnie będzie towarzyszyła uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną nagrody branżowe, a którą uświetni wspaniały koncert.

Strona do rejestracji: https://enviconenvironment2019.konfeo.com/pl/groups

Szczegółowych informacji udzieli sekretarz generalny Kongresu p. Jaśmina Labus: tel: 784 036 987, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

internet 2 640x360

Szanowni Państwo,

          Jak będzie wyglądać system gospodarki odpadami komunalnymi po przyjęciu nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie? Jak zniesienie regionalizacji wpłynie na branżę? Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź podczas otwierającej nowy sezon 23. edycji Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami, którą Związek objąl patronatem merytorycznym. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-5 września br. w Karpaczu. Ponad 30 prelekcji, 4 sesje tematyczne, liczne grono ekspertów, 2 nowoczesne panele dyskusyjne, uroczysta kolacja bankietowa – to wszystko już we wrześniu w Karpaczu!

Priorytetowe zagadnienia, które poruszone zostaną podczas dwóch dni konferencji:

  • jak nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie wpłynie na system gospodarki odpadami
  • pierwsze efekty zwalczania patologii w gospodarce odpadami po roku obowiązywania nowych przepisów
  • działania w ramach systemu gospodarki odpadami w praktyce wśród polskich miast i gmin
  • giełda pomysłów samorządowych na prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami

W trakcie obrad wystąpią m.in. przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotr Szewczyk przewodniczący Rady RIPOK, Przedstawiciele środowiska naukowego m.in. prof. dr hab. Marek Górski, dr inż. Barbara Kozłowska, dr inż. Emilia den Boer, przedstawiciele instalacji komunalnych, związków i porozumień międzygminnych oraz samorządowcy.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, praktykami, przedstawicielami świata nauki a także wszystkimi, którzy tworzą nowoczesny system gospodarki odpadami komunalnymi.

Trzeciego dnia konferencji odbędzie się wyjazd studyjny do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, który w ostatnim czasie przeprowadził szereg inwestycji, dzięki którym lubański RIPOK jest jednym z przykładów kompleksowego zamknięcia systemu gospodarowania odpadami na terenie regionu.

Miło nam poinformować Państwa, że konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami została objęta patronatem honorowym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys Sp. z o.o., a szczegółowych informacji udzieli koordynator konferencji Mateusz Dziurlikowski, tel.: 784 036 990, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

 

 

Szanowni Państwo,

          W dniu 13 czerwca 2019r. w miejscowości Dadaj na Mazurach odbyło się XXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Podczas spotkania przegłosowano absolutoria dla wszystkich członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz przyjęto sprawozdania z działalności organów ZPGO za 2018 rok. Na Przewodniczącego Związku na kadencję 2019-2023 został jednogłośnie wybrany Pan Sławomir Rudowicz, a Wiceprzewodniczącą Związku została Pani Monika Byśkiniewicz. Członkami Zarządu zostali: p. Edyta Apelska, p. Arkadiusz Fiuk, p. Dominik Marczyk, p. Jarosław Perzyna i p. Sławomir Szumski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie p. Tadeusz Zych, a jej nowymi członkami zostali: p. Kazimierz Parzych i p. Zbigniew Glinka. Do grona Rady Programowej ZPGO dołączył p. Joachim Wiese.

          Po omówieniu działalności Związku za rok ubiegły jak i aktualnych związkowych działań Przewodniczący Związku podsumował 15-lecie istnienia naszej Organizacji. Zwieńczeniem tego wyjątkowego momentu spotkania, było złożenie podziękowań Członkom-Założycielom Związku oraz wręczenie dyplomów uznania. W ramach trzeciej części Zgromadzenia, drugiego dnia uznani w branży Rady Prawni przedstawili ostatnie zmiany prawa skutkujące nowymi wymogami wobec przedsiębiorców, a p. Magdalena Sułek-Domańska z ENERIS Surowce podsumowała roczne osiągnięcia Koalicji 5 frakcji oraz opowiedziała o planach na przyszłość Koalicji na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych.

         Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom, Członkom Wspierającym i gościom za obecność i prelekcje: Terberg Matec, BFE Polska, Multimon Polska Sp. z o.o. Systems Kastell Systemy Szczotek Przemysłowych, ifolie Paweł Pieciul, EasyRipok, Impex PHU, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna oraz Eneris Surowce.

Zachęcamy do obejrzenia materiału informacyjnego TVP3 Olsztyn z udziałem naszego Związku: https://olsztyn.tvp.pl/43066424/projekt-reformy-smieciowej-segregacja-ma-byc-tansza-niz-jej-brakb fbclid=IwAR2QqUriAefjvIC_3uQlGnekswxr_vVaG6sk4sO_eVAZIdDXIrAVpF8fd3Y

 

Szanowni Państwo,

            Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  skierowało do konsultacji i opiniowania projekt rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

            Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu do 17 czerwca br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz

Szanowni Państwo.


           Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i poinformowało o skierowaniu  projektu do Sejmu. Projekt przewiduje usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Najważniejsze propozycje w komunikacie Kancelarii Premiera z 28.05.2019: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gmina-0.html

        Pobierz projekt

rcl

MBP Baner 750x300

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w 12. Konferencji Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. KIERUNEK: REGIONALNE CENTRUM RECYKLINGU, która odbędzie się w dniach 28-30 maja 2019 r. w Hotelu Novotel Wrocław Centrum. Tematami wiodącymi konferencji są zagadnienia związane z mechanicznym i biologicznym przetwarzaniem odpadów, fermentacją oraz zagospodarowaniem frakcji biologicznej. W trakcie czterech sesji tematycznych poruszone zostaną zarówno zagadnienia techniczne, jak i prawne. Drugiego dnia konferencji w panelu dyskusyjnym pt. „Zniesienie regionalizacji- szanse i zagrożenia dla RIPOKÓW” udział weźmie p. Arkadiusz Fiuk, członek Zarządu ZPGO.

 Konferencja będzie doskonałą okazją ku temu, aby nie tylko zaprezentować już rozpoczęte w kraju inwestycje i osiągnięte efekty, ale przede wszystkim, by przedyskutować tematy dotyczące instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów oraz wskazać rozwiązania, dzięki którym będzie możliwe przekształcenie ich w Regionalne Centrum Recyklingu. Przyczyni się także do wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami organów administracji rządowej i samorządowej, naukowcami oraz praktykami zajmującymi się kwestiami dotyczącymi mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów.

Link do strony konferencji: https://tiny.pl/t7nqbhttps://regionalnecentrumrecyklingu.abrys.pl/     

 Link do rejestracji: https://mbp2019.konfeo.com

Program    Informacje organizacyjne

 

Szanowni Państwo,

            przekazujemy niniejszym stanowisko ZPGO do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 kwietnia br. oraz stanowisko

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców popierające nasze postulaty do w/w projektu ustawy. 

            Jednocześnie informujemy, iż w dniu 6 maja br. Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nowy projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 29 kwietnia 2019r. Pobierz

Szanowni Państwo,

            w dniu 29.04.2019 Rada Ministrów skierowała do rozpatrzenia przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Według informacji podanej przez KPRM, projekt ustawy doprecyzowuje przepisy dotyczące elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Prosimy o przesyłanie uwag do dokumentu, które następnie zostaną zgłoszone przez Związek w trakcie prac w komisjach sejmowych.

3 Sejm RP logo and wordmark.svg 1

Szanowni Państwo,

            Związek z niepokojem dostrzegł, iż projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 3.04.2019 rozszerza katalog przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. Utrzymanie zapisów projektu w zaproponowanym brzmieniu może w znaczącym stopniu wpłynąć na znaczne wydłużenie prowadzonych procedur administracyjnych, a tym samym może w istotny sposób przyczynić się do zablokowania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce.

            Poniżej szczegółowe uwagi w tym zakresie przekazane w dn. 25 kwietnia br. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Pobierz

Szanowni Państwo,

            serdecznie zapraszamy do udziału w 14. Konferencji Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się w dniach 9-10 maja w Warszawie, hotel Airport Okęcie. Konferencja tradycyjnie będzie swoistym forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla specjalistów z branży ZSEE. Zachęcamy do zapoznania się z nową formułą konferencji - bogate merytorycznie obrady z panelem dyskusyjnym, dyskusja ekspertów w formie RINGU oraz debaty podczas Targów Elektroniki Użytkowej Electronics Show!

            Electronics Show Warsaw Expo to największe targi elektroniczne w Polsce, na których producenci oraz dostawcy nowoczesnych technologii prezentują w sposób kompleksowy i innowacyjny najnowsze rozwiązania i usługi w zakresie elektroniki użytkowej. Na targach zobaczą Państwo ekspozycje i prezentacje dotyczące elektroniki, zapraszamy także do wzięcia udziału w konferencjach branżowych i warsztatach, do spotkania z profesjonalistami, którzy udzielą porad jak zastosować najnowsze rozwiązania w biurze i w domu. Electronics Show Warsaw Expo pozwolą odkryć Państwu ogromne możliwości jakie oferuje współczesna technologia.

            Swoją obecność w Konferencji potwierdzili przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Ministerstwa Środowiska - Minister Sławomir Mazurek oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. Więcej informacji w załączonym programie lub na stronie internetowej - https://tiny.pl/ttsg6

            Szczegółowych informacji udzieli koordynator konferencji Marta Bruzdewicz, kom. 881-932-976, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Serdecznie zapraszamy do rejestracji, której można dokonać do 6 maja 2019 pod adresem: https://zsee2019.konfeo.com/pl/groups

Program   Karta zgłoszenia   Zaproszenie   ElectlronicsShow2019_debaty_APPLiA

Szanowni Państwo.

           na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 kwietnia 2019 r. Związek, przedstawi swoje stanowisko do projektu przed planowanym jego powtórnym omówieniu podczas posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów.

           Do pobrania:

           - Projekt ustawyo zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminacho zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

           - Uzasadnienie

           - Ocena skutków regulacji

rcl 2

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.