Szanowni Państwo.

            W dniach 5-7 marca w Szklarskiej Porębie, pod patronatem branżowym ZPGO, odbędzie się 29. Konferencja „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”. Kolejna edycja, tego największego i najdłużej cyklicznie organizowanego spotkania merytorycznego, tradycyjnie będzie swoistym forum wymiany informacji dla naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką składowania odpadów dot. składowania odpadów w Polsce. Tematy tegorocznej konferencji wpisują się w aktualne problemy związane z eksploatacją składowisk odpadów, wynikające szczególnie ze zmian prawnych. To właśnie aspektom prawnym i ekonomicznym poświęcona jest cała pierwsza sesja tematyczna. Oprócz problemów bieżącej eksploatacji składowisk, coraz bardziej aktualne stają się problemy związane z ograniczeniem ilości biogazu na składowiskach, zamykaniem i rekultywacją oraz monitoringiem poeksploatacyjnym tych obiektów. Podczas tegorocznej konferencji zostanie także szeroko omówiony problem pożarów na składowiskach odpadów, z uwzględnieniem metod ich zapobiegania. W tegorocznej edycji zastosowano nową formułę konferencji – 3 dnia konferencji, odbędą się warsztaty poruszające ważne problemy składowisk odpadów, głównie aspekty prawne, bezpieczeństwa oraz zarządzania sytuacją kryzysową. Będzie to okazja do rozwiązania najczęściej występujących problemów i uzyskania porad od ekspertów. Równolegle odbędą się także interaktywne warsztaty przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu stosowanego do obrazowania zanieczyszczeń środowiska. Nie zabraknie także ciekawych atrakcji!

             Cena standardowa 3 dniowej konferencji (z warsztatami) wynosi1490 zł netto. Dla członków ZPGO specjalny Rabat 20%. Szczegóły dostępne w Biurze ZPGO pod nr. tel 22 830 07 76.

             Szczegółowych informacji udzieli koordynator konferencji Marta Bruzdewicz, kom. 881-932-976, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Jaśmina Labus, kom. 784-036-987, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

           Pobierz Program

                           Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji !!!

Grafika wydarzenie fb

Szanowni Państwo,

            zachęcamy do zapoznania się z Informacją Ministerstwa Środowiska w sprawie terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Pobierz

MŚ logo1

 Szanowni Państwo,

            w dniu 18 lutego br. Zwięzek Pracodawców Gospodarki Odpadami przekazał stanowisko do projektu z dnia 1 lutego 2019 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Pobierz

            Firmom zaangażowanym w proces opiniowania serdecznie dziękujemy.

Szanowni Państwo,

             w dniu 14 lutego Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami przekazał Jadwidze Emilewicz- Minister Przedsiębiorczości i Technologii uwagi do projektu nowego Prawa zamówień publicznych, zmierzające do dalszego usprawnienia funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce. Stanowisko otrzymał także Rzecznik MŚP oraz Minister Inwestycji i Rozwoju. Pobierz

        Serdecznie dziękujemy Firmom, które aktywnie włączyły się w opiniowanie dokumentu.

Szanowni Państwo.

            Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami objął patronatem branżowym VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2019, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019rw hotelu Novotel Airport Warszawa. Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO z powodzeniem umacnia swoją pozycję w katalogu wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami. Celem organizowanego Forum jest prezentacja najaktualniejszych tematów i zagadnień dotyczących gospodarki odpadowej i ochrony środowiska. SOSEXPO to również miejsce spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, a także dostawcami technologii komunalnej z administracją rządową, organizacjami non-profit i ekspertami branżowymi. SOSEXPO co roku podejmuje tematy najbardziej aktualne dla branży– tak by uczestnicy konferencji mieli możliwość zarówno zapoznania się z najnowszymi wytycznymi administracyjnymi, pozyskania wiedzy podczas sesji panelowych Konferencji), jak i poznania nowości technologicznych. Wystawa, na której polskie i zagraniczne firmy działające bezpośrednio i pośrednio w gospodarce odpadowej prezentują nowoczesne produkty, maszyny, technologie i innowacyjne rozwiązania do zastosowania w gospodarce odpadowej towarzysząca SOSEXPO daje dodatkowo doskonałą możliwość networkingu i pozyskania nowych kontaktów biznesowych. W SOSEXPO co roku bierze udział ponad 300 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, instytutów badawczo-naukowych, firm odbierającym odpady, organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących, stowarzyszeń i izb branżowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości a także zakładów gospodarowania odpadami.

           Podczas Forum nie zabraknie także głosu przedstawicieli naszego Związku. W dyskusji panelowej: „Gospodarka odpadami- gdzie jesteśmy i co chcemy osiągnąć?”, udział weźmie p. Karol Wójcik, a Pani Agnieszka Fiuk wystąpi jako ekspert ZPP w panelu: „Bezpieczeństwo, ochrona i monitoring składowisk oraz miejsc tymczasowego magazynowania odpadów”. 

Pobierz Folder      Pobierz Informacje   Promocyjny formularz zgłoszenia  Program

Informacje i zgłoszenia:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; +48 22 949 60 06 wew. 121,122, +48 664 307 193, +48 602 637 581

 

           Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum !!!

424x95

 

     

Szanowni Państwo,

         w dniu 7 lutego br. Polska Izba Gospodarki Odpadami oraz Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami przekazały Ministrowi Przedsiębiorczosci i Technologii oraz Rzecznikowi MŚP stanowisko dotyczące skierowanego do konsultacji publicznych w dniu 24.01.br. projektu ustawy- Prawo zamówień publicznych w zakresie in-house. Stanowisko zawiera konkretne propozycje zapisów do Projektu PZP i stanowi nawiązanie do postulatów zgłaszanych przez obie Izby na etapie konsultacji założeń do nowej ustawy. Jest odpowiedzią i próbą rozwiązania zidentyfikowanych przez przedsiębiorców problemów i zagadnień związanych z ponad dwuletnim okresem obowiązywania i stosowania w praktyce przepisów dotyczących tzw. zamówień in-house. Przedstawione propozycje wychodzą również naprzeciw postulowanej zarówno w Koncepcji Nowego Prawa Zamówień Publicznych jak i podnoszonej przez partnerów społecznych potrzebie doprecyzowanie przepisów dotyczących tego typu zamówień. Pobierz

Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nowy projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, który został skierowany do opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.  Rozporządzenie ma na celu zapobieganie nielegalnemu pozbywaniu się odpadów oraz pożarom miejsc magazynowania odpadów, które w dużej mierze są skutkiem niewłaściwego ich zabezpieczenia. Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie dwa tygodnie po jego opublikowaniu oprócz przepisów dotyczących oznaczenia etykietami magazynowanych odpadów niebezpiecznych, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

            Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu do 10 lutego 2019r.

Szanowni Państwo.

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami objął patronatem branżowym 10 edycję Międzynarodowej Konferencji Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, której organizatorem jest członek ZPGO- firma ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zapraszamy Państwa do udziału w tym, ważnym dla branży wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 5-7 lutego 2019 r. w Poznaniu.

Pierwsze dwa dni konferencji będą poświęcone szerokiemu spektrum tematów związanych z wiodącym zagadnieniem konferencji. Ze względu na międzynarodowy charakter na konferencji zostaną poruszone najważniejsze zagadnienia dotyczące wizji rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie i w Polsce. Specjaliści z różnych instytucji zaprezentują m.in. plany Parlamentu Europejskiego w tym zakresie, czy zagadnienie rozszerzonej odpowiedzialności producenta w kontekście GOZ. Jednym z ważnych tematów będzie także problematyka związana z zagospodarowaniem opakowań m.in. systemy zagospodarowania odpadów wielomateriałowych, innowacje w zakresie technologii recyklingu i odzysku szkła, zwiększanie możliwości sortowania odpadów papierowych czy odzysk i recykling puszek aluminiowych. Zaproszeni eksperci rozwiną także temat selektywnej zbiórki bioodpadów i biorecyklingu. W ramach tego zagadnienia zostanie przedstawione m.in. porównanie szacunkowych kosztów dla różnych rozwiązań selektywnej zbiórki oraz propozycje rozwiązań dla kompostowania odpadów zielonych. Trzeciego dnia konferencji organizatorzy zaplanowali dwa ciekawe wyjazdy studyjne, do wyboru uczestników konferencji w zależności od ich możliwości czasowych. Pierwszym obiektem będzie BSR Biogasanlage, instalacja znajdująca się w berlińskiej dzielnicy Ruhleben. Instalacja działa biogazowa działa od 2013r. i odbiera ponad 60% bioodpadów w Berlinie. W swojej najnowszej fabryce każdego roku fermentowane jest ok. 60 000 ton bioodpadów, w celu wytworzenia ekologicznie neutralnego gazu. Wyprodukowany gaz jest używany m.in. do tankowania pojazdów instalacji.Drugi obiekt to poznańska biokompostownia zarządzana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Instalacja ta jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów nie tylko w Polsce, ale również w tej części Europy. Jej zadaniem jest zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych przez mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Odpady trafiające do biokompostowni przetwarzane są w energię elektryczną, cieplną oraz kompost. Instalacja rocznie przerabia ok. 30 000 ton odpadów biodegradowalnych.

Jubileuszowa edycja konferencji będzie z pewnością niepowtarzalną okazją, aby usłyszeć o zmianach i rozwoju, które dokonały się na przestrzeni ostatnich 10 lat w gospodarce odpadami.

Więcj informacji na stronie wydarzenia:http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/wyszukiwarka-konferencji/pojedyncza-konferencja/cal/event/id/239/2019/01/29/?tx_cal_controller%5Bpreview%5D=1&cHash=7877516770d08916ed4a6964c295d656

Program

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji !!!

selektywna baner 828x315

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania (z 9.01.2019) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.
Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 01.02.2019 r. Pobierz projekt

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych z dn. 21.01.2019 oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych z dn. 18.01.2019.

 Prosimy o zgłaszanie uwag do  projektów ustaw na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Pobierz   Pobierz   

Projekty wraz uzasadnieniem i oceną skutków regulacji znajdą Państwo pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355/katalog/12565433#12565433 oraz https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320354/katalog/12565380#12565380

Publikacje

Gospodarka odpadami. Problemy, przyszłoś…

Gospodarka odpadami. Problemy, przyszłość i rozw...

03
Wrz 2020

Bezpieczni w pracy, czyli pierwszy rok K…

Magdalena Sułek-Domańska, Monika Kita- Koalicja ...

08
Kwi 2020

Nadchodzi wiosenny klimat

Karol Wójcik- przewodniczący Rady Programowej ZP...

08
Kwi 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.