Szanowni Państwo.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do konsultacji publicznych drugi, szerszy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dn.29.12.2020 (UD 136). Projekt przewiduje m.in. znakowanie worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, tak by można było zidentyfikować gospodarstwo domowe, możliwość indywidualnego rozliczania mieszkańców bloków z segregacji, podniesienie maksymalnej opłaty za odpady z nieruchomości niezamieszkałych oraz podwyższenie kar za zaśmiecanie.

Członków Związku prosimy o przesyłanie uwag do dokumentu drogą elektroniczną w wersji edytowalnej do 18 stycznia 2021 r.

 Projekt ustawy       Uzasadnienie    Ocena Skutków Regulacji

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 28 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która umożliwiła gminom rozliczać się z odpadów za 2020 rok w korzystniejszy dla siebie sposób. Przepisy tej nowelizacji zaczęły obowiązywać 31 grudnia 2020 r. Tekst ustawy do pobrania tutaj

 

Logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska PL Pion

Szanowni Państwo.

Zmiany w polskim prawie (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) dotyczące m.in. obniżenia wymaganych poziomów recyklingów do 2025 r. skłaniają do dyskusji i analizy obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Świetną okazją będzie udział w Konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, pod patronatem branżowym ZPGO, którą tradycyjnie otwiera sezon konferencyjny w branży odpadowej i tym razem odbędzie się online w dniach 16-17 lutego 2021 roku. W programie zaplanowane wystąpienie Przewodniczącego Rady Programowej ZPGO, Karola Wójcika pt. "Skuteczna segregacja z punktu widzenia firm odbierających oraz instalacji przetwarzania". 

 • W trakcie obrad będziemy dyskutować na temat obniżenia wymaganych poziomów recyklingów, które oddalają nas od wcześniej wyznaczonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.
 • Zastanowimy się też, jak obecne zmiany wpłyną na rynek surowców? Czy gminy wykorzystają czas na modernizację systemu odpadami? Czy te zmiany zahamują wzrost cen?
 • Podczas konferencji praktycy z polskich gmin, głównie miejskich, zaprezentują swoje doświadczenia w uzyskiwaniu wysokich poziomów recyklingu i technologie, które mogą to usprawnić. Dowiemy się jak im się to udało osiągnąć już teraz?
 • Zaprezentujemy kilka wizji systemu ROP. Który z modeli będzie najkorzystniejszy dla gmin? Który jest do zaakceptowania przez przedsiębiorców? Wiadomo, że rynek czeka na zastrzyk pieniędzy z systemu ROP.
 • Usłyszymy od przedstawicieli instalacji komunalnych co powinno, a co nie powinno trafić na ich linie. Czy ekoprojektowanie i odpowiedzialność producentów ułatwi pracę instalacjom przetwarzania odpadów?

Jak Państwo widzą jest wiele pytań, na które chcemy znaleźć odpowiedź. Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w największej konferencji w branży związanej z selektywną zbiórką odpadów oraz z odzyskiem surowców i recyklingiem.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji !!!

Więcej informacji na https://selektywna.abrys.pl/

Rejestracja  na https://selektywnaabrys.konfeo.com/pl/groups

Koordynator konferencji: Olga Rosiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 784 036 989

 

Slektywna 1013x196

Szanowni Państwo !
 
Zachęcamy do lektury artykułu poświęconego Członkowi ZPGO - , który ukazał się w 4 wydaniu Pośrednika Komunalnego.
 
Firma GP Truck Trading powstała w 1999 roku. Obecnie jest jedną z największych w kraju, najbardziej liczących się w branży, szybko rozwijającą się firmą rodzinną specjalizującą się w budowie, sprzedaży i serwisowaniu pojazdów komunalnych takich jak śmieciarki oraz inny sprzęt dla przedsiębiorstw komunalnych i wodociągowych w tym hakowce, bramowce, wywrotki, piaskarki i urządzenia dźwigowe. Oferuje samochody zarówno z rynku krajowego, jak i sprowadzane z zagranicy. W swojej ofercie posiada także zbiorniki do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz standardowe zabudowy asenizacyjne. O szczególnej pozycji firmy świadczy między innymi uzyskana w 2017 roku wyłączność na sprzedaż i serwisowanie pojazdów największego w Europie producenta zabudów śmieciarek firmy FARID.
 
Szczegóły oferty na stronach 29-31: http://download.posbud.pl/e/PK_4_2020/....
 
Zapraszamy do współpracy!

Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować, iż w dniu 6 listopada br. Zarząd Związku podjął uchwałę o przyjęciu w szeregi ZPGO firmy EKO ODZYSK POLSKA Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy PROSTER RECYCLING S.A., która zajmuje się przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne w technologii zestalania odpadów.

Metoda ta jest alternatywną metodą przetwarzania odpadów, która ma skuteczne zastosowanie potwierdzone wynikami badań, w odniesieniu do niepalnych i niskokalorycznych stałych i płynnych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, zawierających wysokie stężenia toksycznych związków chemicznych i metali ciężkich, które to odpady ze względu na brak palności lub niską kaloryczność nie można poddać termicznemu przekształcaniu.

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt z Biurem ZPGO.

Nowego członka witamy w naszym gronie życząc nawiązania owocnych rozmów !

Proster Recycling logotyp finalny 10.02.2020

Szanowni Państwo.

Dziś o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie online pt. „DZIESIĄTKA RZECZNIKA MŚP. Systemowe zmiany dla przedsiębiorców – postulaty środowiska gospodarczego zrzeszonego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP”. W spotkaniu wezmą udział:

 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club,
 • Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC,
 • Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej.

Konferencja jest XVIII Posiedzeniem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Spotkanie będzie transmitowane na profilach na Facebooku Biura Rzecznika MŚPhttps://www.facebook.com/BiuroRzecznikaMSP i BCC https://www.facebook.com/businesscentreclub Podczas spotkania online zaplanowano m.in:

– prezentację listu Rzecznika MŚP, popartego przez ponad 200 organizacji przedsiębiorców, do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Przewodniczących Klubów i Kół Parlamentarnych;

– Omówienie „DZIESIĄTKI Rzecznika MŚP”:

 1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców.
 2. Płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia w każdym powiecie.
 3. Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących.
 4. Zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z minimum półrocznym wyprzedzeniem.
 5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach.
 6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego.
 7. Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów.
 8. Realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników.
 9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców.
 10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych.

– zapoznanie się z perspektywą przedsiębiorców;

– głos środowiska akademickiego.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

 


Szkolenia pracowników sektora gospodarki odpadami w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców zaprasza do udziału w szkoleniach oraz doradztwie adresowanym do pracowników sektora gospodarki odpadami:

Szkolenie: Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami w czasie epidemii COVID.
Szkolenie: Postępowanie z odpadami w czasie epidemii COVID.
Szkolenie: Obowiązujące przepisy prawne,  ich interpretacja i stosowanie w SGO w czasie epidemii COVID.
Doradztwo eksperckie indywidualne: Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie epidemii COVID 19.

• DLA KOGO:

Pracownicy i  właściciele mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców działających w ramach wpisu PKD E.38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców.

• JAKI POZIOM DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie do szkolenia/doradztwa wynosi 80% kosztu netto usługi szkoleniowej lub doradczej. Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy w formie zaliczkowo-refundacyjnej (zaliczka max. 50% wartości netto na poczet opłacenia usługi, następnie po zakończeniu udziału w usłudze i przekazaniu Operatorowi dokumentów rozliczających refundacja max. 30 % wartości usługi netto).

• CZAS REALIZACJI:

Termin zakończenia naboru: 30.11.2020 r.
Termin podpisania umowy dofinansowania z przedsiębiorcą: do 31.12.2020 r.
Termin szkoleń/doradztwa: do  31.03.2021 r.
Termin rozliczenia dofinansowania:  do 14.04.2021 r.

• JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH I DORADZTWIE:

 • zgłoś się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego PARP
 • czekaj na kontakt od Operatora i postępuj zgodnie z otrzymywanymi od niego informacjami,
 • następnie zgłoś udział w projekcie poprzez wysłanie „Formularza Zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu” przez Rejestracja System Wniosków” ,
 • przekaż Operatorowi „Komplet dokumentów rekrutacyjnych”,
 • podpisz umowę wsparcia z Operatorem  (w przypadku zakwalifikowania do objęcia wsparciem),
 • wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi szkoleniowe/doradcze zgodne z podpisaną umową wsparcia,
 • zrealizuj usługi szkoleniowe/doradcze,
 • rozlicz wsparcie.

Operatorem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza w partnerstwie z CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.

Zapraszamy do kontaktu z Operatorem, który przeprowadzi Państwa przedsiębiorstwo przez proces rekrutacji, udzielenia i rozliczenia wsparcia usług szkoleniowych/doradczych adresowanych do sektora odzysku materiałowego surowców.

Kontakt do Operatora projektu:

Krajowa Izba Gospodarcza – Lider projektu
Tel. 22 6309 888
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CTS Customized Training Solution Sp. z o.o. – Partner projektu
Tel. 22 1627 980, 503 455 332
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„Komplet dokumentów rekrutacyjnych”  do pobrania na stronie projektu:  www.akademiamenadzera2.com.pl/wsparcie-sektorow

Zapraszamy do udziału w projekcie !

 

Klauzula informacyjna dostępna jest tutaj.

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 01.10.2020 roku Krzysztof Sosnowy został powołany na Prezesa Zarządu w Spółce EKOCEL należącej do naszego Związku. Do Grupy ZOELLER dołączył w 2004 roku obejmując stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Handlowych w EKOCEL. Po ugruntowaniu silnej pozycji marki EKOCEL na polskim rynku, objął stanowisko Export Managera w SKK (obecnie ZOELLER TECH), rozwijając od podstaw rynki zagraniczne takie jak Rosja, Rumunia, kraje bałtyckie oraz rynki krajów nordyckich.

Głównym celem nowego Prezesa jest przede wszystkim dalszy wzrost sprzedaży oraz rozwój marki EKOCEL na rynku polskim.

Rainer Rohler i Agnieszka Janczarska pozostają w Spółce EKOCEL na stanowiskach Członków Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu Krzysztof Sosnowy będzie realizował swoje dotychczasowe zadania Dyrektora ds. Sprzedaży w ZOELLER TECH.

DSC 3094 Edit

EKOCEL Sp. z o.o.: należymy do międzynarodowej Grupy Zoeller. Zajmujemy pozycję lidera na polskim rynku w zakresie dostarczania nowoczesnych rozwiązań dla firm komunalnych. Naszą najlepszą gwarancją jakości i rzetelności jest ponad 2000 pojazdów ze znakiem EKOCEL znajdujących się w codziennej eksploatacji polskich firm komunalnych. Wysoka jakość produktów potwierdzona jest certyfikatami ISO 9001:2015 i 14001:2015. Dzięki wieloletniej działalności na rynku polskim i zagranicznym mamy doświadczenie i wiedzę, które dla Klienta oznaczają konkretne korzyści. Oferujemy zabudowy przygotowane do transportu różnych frakcji odpadów. Dzięki szerokiemu zakresowi pojemności skrzyń ładunkowych (od 7 do 31 m3), jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązanie optymalnie dopasowane do konkretnych potrzeb. Zabudowy wyposażone są we wrzutniki typu otwartego lub zamkniętego, obsługujące wszystkie rodzaje standardowych pojemników.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem handlowym i serwisowym firmy FAUN. Oferujemy zarówno pojazdy do wywozu odpadów, jak również uniwersalne zamiatarki miejskie VIAJET oraz lotniskowe TERRAJET.

Posiadamy stacjonarne punkty serwisowe w Polsce (Rekowo Górne, Warszawa, Chorzów) oraz serwisy mobilne w: Wrocławiu, Warszawie, Chorzowie, Poznaniu, Jarosławiu,  Rekowie Górnym i Szczecinie. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania: testowanie, naprawy i przeglądy serwisowe oraz dostawę oryginalnych części zamiennych.

Jesteśmy dynamiczni, elastyczni i szybko reagujemy na zmiany. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dopasowując naszą ofertę do jego potrzeb i oczekiwań. Stoimy na stanowisku, że partnerska współpraca powinna przynosić długoterminowe korzyści obu stronom. Ciągłe udoskonalamy i rozwijamy nasze produkty, gwarantując najwyższej jakości produkty i usługi. Wszystkim Klientom oferujemy bezpieczny produkt zgodny ze standardami UE.

Szanowni Państwo.

W dniu 3 listopada br. przed sejmowymi komisjami Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z udziałem przedstawiciela ZPGO, Pana Karola Wójcika. Uzasadnienie dla projektu prezentował wiceminister Jacek Ozdoba, który opowiedział o dalszych planach zmian, jakie w gospodarce odpadami chce wprowadzić MKiŚ.

Projekt w brzmieniu skierowanym do Sejmu, uwzględniał postulat Związku liczenia poziomów odpadów komunalnych odebranych na podstawie umowy w oparciu o dodawany art. 3aa, czyli 4 frakcje (projekt w brzmieniu skierowanym do konsultacji nie odnosił się w żaden sposób do art. 9g ucpg, projekt regulacji w tym zakresie pojawił się po skierowaniu przez nas uwag na etapie konsultacji). Zgodnie z projektem, nowa metoda liczona do wszystkich wytworzonych odpadów zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 r. Sprawozdanie w tej sprawie będzie składane w 2022 roku. Ponadto projekt zakłada, że 55-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów gminy będą musiały osiągnąć dopiero w 2025 r. oraz odpowiednio 60 proc. i 65 proc. za rok 2030 oraz 2035. Nowela przesuwać będzie również o rok uruchomienie tzw. modułu potwierdzeń w ramach bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – z 1 stycznia 2021 r. na 1 stycznia 2022 r. Moduł ten służyć będzie do elektronicznego rozliczania się m.in. z recyklingu i odzysku.

Wiceminister Jacek Ozdoba przyznał, że jeszcze w listopadzie trzeba oczekiwać kolejnego projektu nowelizacji ustaw odpadowych. Ma on zawierać m.in. propozycje zmian stawek opłat w nieruchomościach niezamieszkałych i w przypadku domów letniskowych. Także projekt w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta powinien zostać opublikowany do końca listopada. Trwają także prace nad przepisami dotyczącymi magazynowania paliw RDF i preRDF. Wiele wskazuje na to, że  wydłużony zostanie okres magazynowania z obecnie obowiązującego roku do 3 lat.

Po dyskusji projekt został przegłosowany bez istotnych zmian i trafił do dalszych prac.

Do: Członków Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo.

W dniu 29 października 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 723), który ma na celu:

1) zagwarantowanie osiągnięcia ustawowo nałożonych na gminy poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych;

2) obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi;

3) ułatwienie dostępu do instalacji przetwarzających odpady komunalne

Pierwsze czytanie rządowego projektu odbędzie się 3 listopada o godz. 12.30 na wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu prosimy przesyłać do biura Związku do dnia 2 listopada do godz. 13.00.

Druk nr 723

Uzasadnienie

 

Transformacja energetyczna, adaptacja do zmian klimatu, offshore, OZE, rozszerzona odpowiedzialność producentów to tylko wybrane zagadnienia dwudniowej konferencji EkoSfera (9-10 listopada br.). Uczestnicy debat zapoznają się z trendami kształtującymi aktualną i przyszłą politykę państwa w zakresie ochrony środowiska. Patronat honorowy nad EkoSferą objął prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Konferencja EkoSfera – wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jest integralną częścią Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. W tym roku ze względu na przełożenie targów konferencja odbywa się on-line w dniach 9-10 listopada.

Polska realizuje koncepcję ochrony klimatu, rozumianej jako wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW angażują się w działania promując ideę zrównoważonego rozwoju, której celem jest dobro człowieka i oszczędność zasobów naturalnych. Podczas konferencji EkoSfera poruszane będą zagadnienia kształtujące przyszłą politykę państwa m.in. w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu – zaznacza Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Konferencja EkoSfera to dziesięć wyjątkowych debat o zróżnicowanej tematyce. Pierwszego dnia odbędą się dyskusje dotyczące innowacyjnej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, adaptacji do zmian klimatu i zwiększenia odporności miast na wyzwania klimatyczne, a także rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Uczestnicy konferencji zastanowią się nad rolą Climate Change Office – nowego zawodu, który zaczyna funkcjonować w sferze biznesu. Odpowiedzą również na pytanie: czy bez energetyki jądrowej można uratować planetę. Drugiego dnia konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące odnawialnych źródeł energii, offshore, elektromobilności i gospodarki obiegu zamkniętego.

Podczas dwudniowej konferencji odbędzie się również prezentacja laureatów trzech konkursów: „Produkt w obiegu”, „GreenEvo” oraz „Miasto z Klimatem i Dom z Klimatem”.

Polityka klimatyczna – szanse i wyzwania

W jaki sposób sprawić aby polska transformacja była sprawiedliwa i innowacyjna? Czy ciepłownictwo może być elementem systemu energetycznego? Jak budować lokalne bezpieczeństwo energetyczne? Jak skutecznie osiągnąć założone ambicje „Zielonego Ładu”? Na te pytania odpowiedzą uczestnicy debaty inaugurującej EkoSferę.

Każde miasto mierzy się ze specyficznymi dla swojej struktury i uwarunkowań zagrożeniami klimatycznymi. W szczególny sposób skutki zmian klimatu widoczne są na obszarach zurbanizowanych, gdzie charakter i intensywność zabudowy zwiększają zagrożenia klimatyczne lub powodują nowe zjawiska specyficzne dla miast. Podczas panelu „Miasto z klimatem - adaptacja do zmian klimatu i zwiększenie odporności miast na wyzwania klimatyczne” poruszone zostaną kwestie zwiększenia odporności miast na wyzwania klimatyczne.

Panel „Climate Change Officer - zawód/kompetencje przyszłości” będzie dotyczył nowego zawodu, który zaczyna funkcjonować w sferze biznesu – eksperta od spraw klimatu działającego albo samodzielnie albo w ramach stanowiska związanego ze zrównoważonym rozwojem. Dyskusja będzie dotyczyła odpowiedzialności klimatycznej firm i działań podejmowanych w tym zakresie.

Zadaniem rozszerzonej odpowiedzialności producenta jest odpowiednie przydzielenie odpowiedzialności za odpady opakowaniowe i zwiększenie ich przydatność do recyklingu. Czy potrzebny jest regulator? Za co powinni płacić producenci? Jak zachęcić do ekoprojektowania? Odpowiadać na te pytania będą uczestnicy debaty „Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów”.

Energetyka jądrowa to radykalne obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery z sektora elektroenergetycznego oraz niskie środowiskowe koszty zewnętrzne. Przykłady dużych, uprzemysłowionych i wysokorozwiniętych państw i regionów dowodzą, że energetyka jądrowa przyczynia się do skutecznej dekarbonizacji elektroenergetyki. Nad rolą polskiej energetyki jądrowej zastanowią się prelegenci debaty „Czy bez energetyki jądrowej można uratować planetę?”.

GOZ, OZE, E-mobility i offshore

Uczestnicy panelu Energetyczna rewolucja offshore na Morzu Bałtyckim jako element polityki klimatycznej UE” będą rozmawiać na temat rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku w kontekście zapowiadanej strategii UE dotyczącej morskiej energii odnawialnej.

Nad szansami i wyzwaniami dla polskiego rynku elektromobilności zastanowią się prelegenci debaty „Transformacja elektryczna i wodorowa - kierunki rozwoju rynku motoryzacyjnego i nie tylko”. Panel dotyczył będzie realizowanych oraz planowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań związanych z rozwojem elektromobilności w Polsce, w tym planowanych do wydatkowania na ich realizację środków w latach 2020 – 2030.

Panel „GreenEvo – zielone światło dla technologii” to jedno z licznych działań w projekcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Projekt ma na celu budowanie potencjału polskich technologii środowiskowych, w tym także wsparcie transferu zagranicznego tych rozwiązań. Zaproszeni goście, przedstawiciele administracji publicznej, biznesu i świata nauki, wypowiedzą się na temat zielonych technologii, ich roli w polityce klimatycznej, możliwości oraz perspektyw dla ich rozwoju.

Podczas panelu poświęconego odnawialnym źródłom energii poruszone zostaną kwestie planowanych ofert finansowych, finansowania inwestycji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, MŚP, roli edukacji w zwiększaniu świadomości społecznej, a także zmian zapotrzebowania na energię i zmian profilu jej zużywania.  

Podczas panelu „Systemowe wdrażanie modeli GOZ – Jak zwiększyć odzysk i ponowne wykorzystanie surowców w Polsce?” omówiona zostanie m.in. obecna sytuacja ponownego wykorzystania surowców oraz etap rozwoju GOZ w Polsce. Uczestnicy debaty zastanowią się nad potrzebą zmian systemowych umożliwiających rozwój modeli GOZ w Polsce prowadzących do efektywniejszego wykorzystania surowców.

Konferencja EkoSfera sfinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Rozpoczęcie transmisji o godz. 9.45 równolegle na facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na facebooku Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Program wydarzenia, a szczegółowe informacje dostępne na www.poleco.pl

NEW akcept plansza 1080

baner

Czy podczas pandemii obowiązuje segregowanie odpadów? W jaki sposób bezpiecznie pozbyć się zużytej maseczki czy rękawiczek? Czy w czasie kwarantanny można wyjść z domu, żeby wyrzucić odpady? Na wszystkie te pytania odpowiada Koalicja 5 frakcji. Czy są specjalne kosze na zużyte maseczki? 

Obowiązek noszenia osłony na usta i nos nie tylko zmienił nasze codzienne zwyczaje, ale też spowodował produkcję dużej ilości odpadów: maseczek chirurgicznych, pyłowych, materiałowych. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia są to odpady komunalne zmieszane i należy je wrzucać do czarnego pojemnika. Należy jednak pamiętać o tym, że na takiej maseczce może pozostać groźny wirus. Osoby, które zajmują się zbiórką czy sortowaniem takich odpadów (ładowacze śmieciarek czy osoby pracujące w sortowaniach odpadów) nie mogą mieć kontaktu z nimi. Dlatego zużyte maseczki należy przed wyrzuceniem włożyć do torebki plastikowej i szczelnie zawiązać.

W biurze czy innych miejscach pracy warto wyznaczyć miejsce wyrzucania takich odpadów, może to być zwykłe pudełko w łazience czy w szatni. W ten sposób chronimy osoby, które mimo panującej pandemii codziennie wyjeżdżają na ulice oraz dbają o porządek i higienę w gminach i miastach.

1233

Czy można nie segregować odpadów?

Pandemia nie zwalnia z obowiązku segregowania odpadów. Cały czas powinniśmy przestrzegać zasad sortowania na 5 frakcji: papier (pojemnik niebieski), tworzywa sztuczne i metale (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony), bio (pojemnik brązowy) oraz odpady zmieszane (pojemnik czarny).

Wiosenna fala pandemii pokazała, że wiele osób wykorzystało ten czas na remonty, prace budowlane czy wymianę mebli. Kupując nowy sprzęt, pozbywamy się starego.

- Należy pamiętać, że elektrośmieci należy oddawać do odpowiednich miejsc, czyli np. sklepów ze sprzętem AGD/RTV czy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działających w każdej gminie. W żadnym wypadku nie należy ich wystawiać pod altany na odpady. Powinniśmy też zachować dotychczasowe zasady związane z odpadami gabarytowymi czy poremontowymi. W zależności od gminy, miejscem ich zbiórki mogą być PSZOK-i, punkty mobilne lub okolice pojemników na odpady. Niezmiernie ważne jest, by stare meble, dywany czy zużyte opony nie zalegały w przestrzeniach osiedli, a szczególnie nie zastawiały pojemników na odpady komunalne czy wejścia do altan. W takich wypadkach odpady mogą nie być odbierane przez służby komunalne przez brak dostępu – nie utrudniajmy im pracy. - powiedziała Magdalena Sułek-Domańska z firmy komunalnej ENERIS, przedstawiciel Koalicji 5 frakcji.

Co zrobić z odpadami na kwarantannie?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że osoby skierowane na kwarantannę przez Sanepid w żadnym razie nie powinny wychodzić z domu nawet z odpadami. Poniżej ważne wytyczne rządowe dla osób przebywających w izolacji (chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną):

 • zaleca się odczekanie 72 godzin zanim przekaże się worek z odpadami do odbioru,
 • należy umieścić odpady w worku i w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym,
 • zapełnić worek odpadami do ¾ jego pojemności i nie zgniatać zawartości,
 • po zapełnieniu worka zawiązać worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawić worek z pomieszczenia, w którym przebywa osoba będąca w izolacji,
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka,
 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w pojemniku na odpady zmieszane (czarny).

Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawiczek ochronnych i koniecznie umyć i/lub dezynfekować ręce. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Więcej informacji na temat postępowania z odpadami można znaleźć na stronie www.gis.gov.pl. Szczegółowe zasady segregowania odpadów na 5 frakcji zawarte są w materiałach informacyjnych na stronie www.5frakcji.pl.

 Plakat Postępowanie z odpadami w czasie pandemii

 

Najważniejsze wydarzenie w branży ochrony środowiska

24. Międzynarodowy Kongres ENVICON

19-20 października w Poznaniu

www.envicon.abrys.pl/

Międzynarodowy Kongres ENVICON jest z pewnością jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń obejmujących zagadnienia branży ochrony środowiska. Od lat gromadzi ekspertów, przedstawicieli biznesu, przedsiębiorstw komunalnych działających w tym obszarze oraz organizacje branżowe. Kongres gości także silną reprezentację przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i świata nauki.

Tegoroczna 24. edycja Kongresu potrwa dwa dni, w trakcie których odbędzie się kilka sesji oraz panele dyskusyjne skupione w dwóch wiodących blokach tematycznych: woda i odpady.

Kongres, oprócz wskazywania nowych kierunków rozwoju branży, dużą uwagę skupia także na biznesie, , podkreślając znaczenie relacji biznesowych w gospodarce komunalnej, wskazując kierunki rozwoju oraz możliwe do wprowadzenia modele biznesowe i rozwiązania, na których skorzystają uczestnicy rynku, samorządy i mieszkańcy.

Wiodącymi tematami kongresu będą m.in.:

- Nowy Zielony Ład i polska droga do jego osiągnięcia

- Recykling i Gospodarka w obiegu zamkniętym

- Potencjał energetyczny

- Bioodpady – potencjał i zagospodarowanie

- Efektywność instalacji oczyszczania ścieków

- Mikroplastiki – znaczący problem w gospodarce

- Susza i retencja – konieczność dostosowania przedsiębiorstw wod-kan


Kongresowi towarzyszy także uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku środowiskowych konkursów m.in. Puchar Recyklingu.

Informacje na temat kongresu będą pojawiać się tutaj:

http://envicon.abrys.pl/ oraz https://www.facebook.com/envicon.abrys/

Sekretarz generalny Kongresu, Jaśmina Labus, 784 036 987, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ENVICON 750x300

 

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.