Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia z 19.09.2018 r. Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do ww. projektu w terminie do dnia 8 października 2018 r., drogą elektroniczną na adres biura ZPGO.

            Poniżej projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, dostępny również pod linkiem:

Pobierz

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12316351/12537001/12537002/dokument359842.pdf

Szanowni Państwo.

        Informujemy, iż w dniu 24 września br.,  Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, przekazał Ministerstwu Środowiska swoje stanowisko w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

        Firmom zaangażowanym w proces konsultacji serdecznie dziękujemy. Pobierz       

        

 Szanowni Państwo.

                Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do ww. projektu wg. załączonej tabeli w terminie do dnia 20 września 2018 r., drogą elektroniczną na adres biura ZPGO.Pobierz

               Poniżej projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315902/katalog/12533544#12533544

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji publicznych następujące projekty rozporządzeń Ministra Środowiska:

  1. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych,
  2. w sprawie wzoru formularza sprawozdania.

            Uprzejmie prosimy o włączenie się w proces opiniowania i zgłaszanie uwag do załączonych dokumentów w terminie do końca dnia 18 września 2018 r., drogą elektroniczną na adres biura ZPGO.  Poniżej  projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

            Rozp. MŚ w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów

            Rozp. MŚ w sprawie wzoru formularza sprawozdania

Szanowni Państwo.

                Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.  Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do projektu ustawy wg. poniższej tabeli w terminie do dnia 12 września 2018 r., drogą elektroniczną na adres biura ZPGO.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ucpg z dn. 28.08.2018

Tabela

Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż w dniu 21 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że wprowadzone nowelą zmiany w większości zaczną obowiązywać od 4 września. 

            Nowelizacja wprowadza m.in. obowiązek prowadzenia monitoringu w zakładach, których prowadzenie wymaga zezwolenia na składowanie lub przetwarzanie odpadów. Ustawa zakłada także, że „zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone.” Kolejna zmiana dotyczy gospodarowania odpadami wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów.

Pobierz

Szanowni Państwo.

         W dniu 9 sierpnia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań, w którym ZPGO reprezentował przewodniczący Rady Programowej Związku p. Karol Wójcik. Na spotkanie w ministerstwie zaproszono przedsiębiorców z branży odpadów, samorządowców, reprezentantów stowarzyszeń zajmujących się ochroną środowiska. Spotkanie nie przyniosło żadnych konkretnych rozwiązań i nadal nie wiadomo od kiedy producenci będą musieli płacić za wprowadzanie opakowań na rynek.

         Przewodniczący Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) Piotr Szewczyk wyjaśnia:

- Jak się okazało było to spotkania w formie wysłuchania publicznego, na co przybyli, a stawili się przedstawiciele różnych środowisk, wyraźnie nie byli przygotowani. Nikt nas o tym wcześniej nie poinformował i większość osób była zaskoczona.

- Oczekiwaliśmy, że usłyszymy o założeniach projektu ustawy, że odbędzie się dyskusja. A tu projektu nie ma - dodaje szef Rady RIPOK.

Także Paweł Głuszyński z Towarzystwa na rzecz Ziemi mówi o rozczarowaniu:

- Niczego to spotkanie nie wniosło. Co więcej: nie usłyszeliśmy właściwie co dalej. Trochę to wyglądało tak, że kolejny raz przedstawiciele poszczególnych środowisk zaprezentowali swoje dobrze znane stanowiska i nie poszliśmy ani krok do przodu.   

Piotr Szewczyk myśli tak samo:

- Na razie drepczemy w miejscu. To dziwne, bo temat jest znany od lat i od lat „wałkowany”. Można było oczekiwać bardziej konkretnych działań. Czas ucieka, a wprowadzający na rynek opakowania – czyli w większości przypadków duże koncerny - nadal na tej sytuacji zarabiają; w innych krajach płacą duże pieniądze, u nas są z tego zwolnieni.

Szewczyk przypomina także, że koszty systemu cały czas rosną, choćby ze względu na zmiany wprowadzone w celu zapobiegania pożarom odpadów. Jeśli nie pojawią się pieniądze od producentów opakowań, to znów będą je musieli ponieść podatnicy.   

Karol Wójcik ze Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami stwierdza, że na razie mówienie o rozczarowaniu byłoby na wyrost, ale przyznaje, że jest zaniepokojony.

- Mówimy o dwóch latach na implementację unijnych dyrektyw. Jak znam życie będziemy czekać do końca tego okresu. Czyli przez dwa lata wielkie firmy w Polsce nie będą płaciły za to, za co w innych krajach muszą ponosić odpowiedzialność finansową.

Kolejne spotkanie w Ministerstwie zaplanowano na 23 sierpnia. Być może wtedy zainteresowani poznają więcej szczegółów.

- Też na to liczę - mówi Karol Wójcik. - Jeśli w ciągu kilku miesięcy po tych spotkaniach nie usłyszę konkretów, wtedy rzeczywiście będzie można mówić o rozczarowaniu.

 

Źródło:

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/po-spotkaniu-w-ministerstwie-srodowiska-znakow-zapytania-przybylo,111887.html

Szanowni Państwo.

            Przypominamy, iż w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00, w sali 324B (III piętro) w Ministerstwie Środowiska, odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w przepisach krajowych w związku z wejściem w życie nowych przepisów UE. Tematem spotkania będzie gospodarka odpadami komunalnymi i opakowaniowymi. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami będzie reprezentował przewodniczący Rady Programowej, pan Karol Wójcik.

            Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21 sierpnia br. Z przyczyn logistycznych można zgłosić maksymalnie udział 1 osoby. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

            Więcej informacji na stronie:

https://www.mos.gov.pl/komunikaty/szczegoly/news/zaproszenie-na-spotkania-konsultacyjne-w-sprawie-wdrozenia-do-prawa-polskiego-nowych-dyrektyw-ue-do/

Szanowni Państwo.

                Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

            Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do załączonego projektu ustawy w terminie do dnia 21 lipca 2018 r., drogą elektroniczną na adres biura ZPGO. Skrócenie terminu wynika z koniczności pilnego doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, jako systemu elektronicznego, nad której utworzeniem obecnie toczą się intensywne prace: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314900/katalog/12527808#12527808

 Pobierz

Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż w dniu 30 lipca br. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, przekazał Minister Jadwidze Emilewicz, postulaty w ramach konsultacji koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.

Pobierz

Koncepcja_nowego_prawa_zamowien_publicznych

Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw opublikowany został tekst ustawy z dnia 20 lipca 2018 o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018 poz. 1479) oraz obwieszczenie Marszałka Sejmu (Dz. U. 2018 poz. 1471) o jednolitym tekście wspomnianej ustawy. Ustawa o Inspekcji ochrony środowiska jest częścią tzw. pakietu odpadowego i wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu tej instytucji, m.in. w zakresie czasu pracy inspektorów oraz ich uprawnień.

            Drugą częścią pakietu jest nowelizacja ustawy o odpadach, która została już podpisana przez prezydenta

Obwieszczenie Marszałka Sejmu

ustawa o zmianie ustawy o IOŚ oraz niektórych innych ustaw

 

Szanowni Państwo.

          Informujemy, iż ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym został opublikowany w  Dzienniku Ustaw RP. Jak można przeczytać w obwieszczeniu Marszałka Sejmu, ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględnia zmiany wprowadzone: nowelizacją z 12 października 2017 r. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw; ustawą z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych; nowelizacją z 24 listopada 2017 r. ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw; ustawą z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, a także zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 2 lipca 2018 r.

            Ujednolicony tekst ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, uwzględnia zaś zmiany wprowadzone nowelizacją z 12 października 2017 r. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, ustawą z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, a także zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 27 czerwca 2018 r.

ustawa o ucpg

ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Publikacje

Spadła liczba pożarów na wysypiskach. Mi…

Spadła liczba pożarów na wysypiskach. Ministerst...

10
Cze 2019

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia [ROZMO…

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia [ROZMOWA]...

10
Cze 2019

Cierpliwość jest bardzo wskazana

Agnieszka Fiuk – członek Rady Programowej Z...

10
Cze 2019

Jubileusz ZPGO

Sławomir Rudowicz- Przewodniczący ZPGO, Przegląd...

10
Maj 2019

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.